FERNANDO PESSOA

Poezijos vertimai

 

Fernando Pessoa (1888–1935) – vienas iškiliausių portugalų poetų, kurio modernistinė kūryba pasižymi ypatinga poetinio stiliaus, estetikos, filosofinės minties, temperamento ir kalbos įvairove. Ilgai rašęs angliškai, išleidęs šia kalba tris eilėraščių rinkinius, portugališkos poezijos rinkiniu Mensagem („Žinia“) debiutavo tik 1934 m. ir didesnio dėmesio nesulaukė. Jo kūryba pripažinimą pelnė tik XX a. 5 deš., paaiškėjus, kad portugališkus eilėraščius publikavo ne tik savo vardu, bet ir daugybe heteronimų (iki šiol jų nustatyta per 70), kurie buvo savotiškos autoriaus kaukės. Skirtingais heteronimais, iš kurių garsiausi ir išskirtiniausi Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis ir Bernardo Soares, paskelbta kūryba labai skirtinga, heterogeniška, tarsi būtų parašyta ne to paties asmens, bet atskirų individų.

 

 

Vėjau, pušyne

Ošiąs nakčia,

Ką prisiminęs

Apraudi čia?

 

Gėlą sutelkęs

Ir vis skaudyn,

Liūdesys smelkias

Tyliai širdin.

 

Tai vėjas gaudžiąs

Iš vienumų,

Širdis apsiaučiąs

Švelniu dvelksmu.

 

Skausmą krūtinėj

Iššnarėk čia,

Vėjau, pušyne

Raudąs nakčia.

 

1921 m. rugpjūčio 21 d.

 

 

 

Mano jausmas begalinis

Lyg vėjas virš miškų tamsių.

Aš tik niekis, niekis grynas.

Aš nežinau, kas sau esu.

 

Tarsi lapai, kur šnarena

Miške nuo vėjo neramiai,

Taip gelmėj vaizduotės mano

Sujudę virpa slėpiniai.

 

Ir tas vėjas, kuris gaudžia,

Ir lapų šlamesys tuojau

Man visas mintis užgniaužia:

Aš niekas, geras būt bijau.

 

1930 m. rugsėjo 30 d.

 

 

 

Katinėli, kur gatvėj žaidi,

Lyg dūktum namuos po lentyna,

Tavo laimė tokia man skaudi,

Nes laime jos nieks nevadina.

 

Gamtos dėsnių klusnus valdiny,

Kaip akmenys, pelės ar žmonės,

Pasidavęs jausmams gyveni

Ir savo instinktų šėlionėms.

 

Tu laimingas lakstai po gatves

Ir visko jauties dalimi,

Aš jaučiuosi savim be savęs

Ir niekaip nesu savimi.

 

1931 m. sausis

 

 

 

Tas, kas beldžias naktį vėlią

Į duris man gaudžiai,

Ar žinos, ką mirus siela

Manyje dar jaučia?

 

Ar žinos, kad jos gedžiu,

Kai tyli naktis atėjo,

Kaip su įkarščiu tuščiu

Tas, kas niekad negedėjo?

 

Ar jis žino, kad aš kurčias?

Ir kodėl, net jei žinos,

Belsis nykiai, belsis šiurkščiai

Lig pasaulio pabaigos?

 

1932 m. gegužės 23 d.

 

 

 

Aš turiu daug idėjų, minčių

Ir suvokiu įrodymo šerdį,

Bet niekàd nepasiekiu širdžių.

 

1932

 

 

Tik aš išties žinau

 

Tik aš išties

Žinau, kaip širdžiai skaudu

Būt be minties,

Be dainos, be žodžio ir maldų.

 

Tik aš žmogus,

Kuris tyli apie tai,

Nes jausmas – lyg dangus,

Nėra ten ką matyt, kaip matai.

 

1932 m. rugpjūčio 10 d.

 

 

 

Žingsniai girdisi slapūs

Tarp mėnesienos takų.

Vien tik miškas ir kvapas.

Kažkas ateina lauku.

 

Eina tyliai per lanką

Šviesoj blausioj, apgaulingoj,

Toks nematomai lengvas,

Lyg oro dvelksmas aplinkui.

 

Elfas, gnomas ar fėja,

O gal šešėlis skrajus?

Nejuntu jokio vėjo.

Bet ilgesys jį pajus.

 

1933 m. rugsėjo 5 d.

 

 

 

Kai atskuba greita mirtis,

Gyvenimo ir nebelieka.

Akimirka – tik atspindys

Nuo prarasto per amžius siekio.

 

Jau meilė prasidėjus,

Nepasiektas tik idealas.

Į tikslą kas skubėjo,

Nežino, koks tenai finalas.

 

Ir visa, kas neišsipildo,

Kas Dievo būčiai nėra lygu,

Bemat mirtis išdildo

Iš atviros likimo knygos.

 

1933 m. rugsėjo 11 d.

 

 

 

Many plauko nelyginant rūkas

Vien tik niekas be nieko aiškaus,

Ilgesys, kuris vietoje sukas,

Ar troškimas kažko puikaus.

 

Lyg migla jis mane apvynioja

Ar kaip šilto lietaus duja,

Ir matau, kaip virš nuorūkos žioruoja

Paskutinė žvaigždė danguje.

 

Aš gyvenimą dūmais paleidau. Netìkra

Viskas man, ką skaičiau ar mačiau!

Ir pasaulis primena knygą už stiklo,

Kuri šypsos slapta kalba vis plačiau.

 

1934 m. liepos 16 d.

 

 

 

ALBERTO CAEIRO  

 

 

Galbūt tai paskutinė mano gyvenimo diena.

Pasveikinau saulę, pakėlęs dešinę ranką,

Ir gal ne pasveikinau, jai tardamas sudie,

O parodžiau, jog džiaugiuos, kad matau ją kaip anksčiau, ir tiek. 

 

 

 

ÁLVARO DE CAMPOS 

 

 

Nemiga

 

Aš nemiegu, nesitikiu užmigti.

Nesitikiu, kad ir miręs miegosiu.

 

Manęs laukia bekraštė kaip žvaigždynai nemiga

Ir beprasmis žiovulys, platus kaip pasaulis.

 

Aš nemiegu; negaliu skaityti pabudęs naktį,

Aš negaliu rašyti pabudęs naktį,

Aš negaliu galvoti pabudęs naktį,

Dieve mano, aš net svajoti negaliu pabudęs naktį!

 

Man reikia opijaus, kad būčiau kitas žmogus!

 

Aš nemiegu, aš guliu, atgijęs lavonas, juslus,

Tas juslumas yra bergždžias galvojimas.

Per mane plūsta ir mane dirgina viskas, kas man yra nutikę.

Viskas, dėl ko atgailauju ir kaltinu save.

Per mane plūsta ir mane dirgina viskas, kas man yra nenutikę.

Viskas, dėl ko atgailauju ir kaltinu save.

Per mane plūsta ir mane dirgina viskas, kas yra niekas,

Netgi dėl nieko aš atgailauju, kaltinu save ir nemiegu.

 

Aš neturiu jėgų, kad įstengčiau prisidegti cigaretę,

Aš žiūriu į kambario sieną priešais save, tarsi ji būtų visata.

O lauke viešpatauja tyla.

Didžiulė tyla, kuri bet kuriuo kitu atveju baugintų,

Bet kuriuo kitu atveju, kuomet aš galėčiau kažką jausti.

 

Dabar rašau sau išties mielas eiles,

Eiles, kurios sako, kad neturiu ko pasakyti,

Eiles, kurios užsispyrusios tai kartoja,

Eiles, eiles, eiles, eiles, eiles…

Vien eiles…

O visa tiesa, visas gyvenimas yra anapus jų, anapus manęs!

 

Aš sapnuoju, nemiegu, aš jaučiu ir nežinau, ką jaučiu.

Aš esu vien juslė, atskirta nuo asmens,

Aš esu abstrakti, be turinio sąmonė,

Išskyrus tai, kas būtina, kad jaustum,

Išskyrus tik tai, išskyrus…

 

Aš nemiegu. Aš nemiegu. Aš nemiegu.

Koks didis sapnas mano galvoj, virš mano akių ir sielos!

Koks didis sapnas visame kame, išskyrus šį negalėjimą užmigti!

 

O aušra, tu taip vėluoji… Ateik…

Ateik šiaip sau,

Atnešk man kitą tokią pat dieną, po kurios bus kita tokia pat naktis…

Ateik ir atnešk man savo liūdnos vilties džiaugsmą,

Nes tu visad džiugi ir visad neši viltį,

Kaip byloja senos jausmingų istorijų knygos.

 

Ateik ir atnešk viltį, ateik ir atnešk viltį.

Mano nuovargis sunkias į lovos čiužinį.

Man skauda nugarą, nes guliu ne ant šono.

Jeigu gulėčiau ant šono, man skaudėtų nugarą, kad guliu ant šono.

Ateik, aušra, ateik!

 

Kelinta valanda? Nežinau.

Aš neturiu jėgų pažiūrėti į laikrodį,

Niekam neturiu jėgų, niekam…

Tik eilėms, kurios rašomos kitą dieną.

Taip, kurios rašomos kitą dieną.

Visos eilės yra rašomos kitą dieną.

 

Absoliuti naktis, absoliuti rimtis tenai, už durų.

Ramybė visoj gamtoj.

Žmonija ilsis ir pamiršta savo nuoskaudas.

Iš tiesų.

Žmonija pamiršta savo džiaugsmus ir nuoskaudas.

Įprasta taip sakyti.

Žmonija pamiršta, taip, žmonija pamiršta.

Net kai pabunda, žmonija pamiršta.

Iš tiesų. Bet aš nemiegu.

 

1929 m. kovo 27 d.

 

Vertė Arijus Lugalis

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.