JOSÉ ÁNGEL VALENTE, JOSÉ CORREDOR-MATHEOS

Du ispanų poetai

 

José Ángelis Valente (1929–2000) ir José Corredoras-Matheosas (g. 1929) – ispanų poetai, bendravardžiai, vad. 6-ojo dešimtmečio poetinės grupės atstovai, vertėjai, abu baigę teisės mokslus ir gavę po Nacionalinę premiją už poeziją (Valente – 2001 m., Corredoras-Matheosas – 2005 m.). Šie poetai gretintini dėl eilėms būdingo meditatyvumo. Corredoras–Matheosas linkęs į minties sintezę, orientalizmą (dzeno mokymo motyvai). Valente su orientalizmu siejamas mažiau, jo poezija įvardijama kaip „pažinimo kelias“, o vėlesniuoju kūrybos etapu tampa „tyliąja poezija“.

Čia spausdinami Valentės poezijos rinkinio „Būsimos knygos fragmentai“ (Fragmentos de un libro futuro, 2000) ir Corredoro-Matheoso 1962–2004 m. kūrybos laikotarpio eilėraščių vertimai.

 

Vertėja

 

 

JOSÉ ÁNGEL VALENTE

 

 

Stoka

 

Šis sapnas, kurį baigiu sapnuoti ir kurio ploname krašte pasidarei nematoma, ribojasi su niekuo.

 

 

In pace

 

Miegi nugrimzdęs savo naktyje. Esi ramybėje. Aš draskau užšalusias tavo nebūties sienas, jos dar nesuskeldėjusios nuo laiko, kuris negali tęstis ant tavo vokų. Tu – pelenai. Aš kraujas. Tavo balsas – lengvas lapas. Akmeninė ši daina. Tu jau net nebesi tu. Aš, tu – tuštuma. Mano atmintis apie tave trapi, nutolusi, tu jau niekad manęs ja neatminsi.

 

 

Erdvė

 

Ir visi dalykai dėl to, kad taptų, žiūri į tuščią savo niekio atspindį.

 

 

Niekas

 

Esi

savo šviesoje nematomas, negimęs,

vienas, vienintelis.

        Tavo žvilgsnis įsistebeilija

į tavo nebūtį ar į neįmenamą

tavo pavidalo įsiveržimą tuštumoje.

 

Ir palieki ten pėdsaką savo žingsnio.

 

Išėjau paskui tave.

                      Grąžink mane savo akims,

kurias nešioju savo subraižytuose viduriuose.

 

 

Mėnulis

 

Ateini.

        Nesi.              

              Išnyksti.

 

Būna stiprių vėjo gūsių,

                  tirštų debesų.

Pateki staiga.

               Pasireiški šviesa.

Tiktai mirksniu.

Nustoja kritęs tavo neapčiuopiamas šydas

akloje mūsų sapnų pradžioje.

 

 

Nulis, įmanomybės forma

 

Kambaryje pusiau įmūrytas senas medinis laikrodis. Vaikas paliečia laikrodį: švytuoklė sustoja. Kaip dieviškumas skiriasi nuo jo formos, taip ir laikui, judesių skaičiui, nesvarbi jo suma. Tik sustojusioj švytuoklėj glūdi tikroji laiko esmė.

 

 

Horizontas

 

NESIBAIGIANTI pabaiga, prie kurios artėju,

kur niekas nesibaigia,

kur ne-būtis pradeda

tyra neišvengiamybe

nesibaigdama būti.

 

 

Aušra

 

TUŠTUMA.

        Neturėti,

nejausti tavo kūno kaitros.

 

 

Viktorijos Grybaitės piešinys

Viktorijos Grybaitės piešinys

 

 

JOSÉ CORREDOR-MATHEOS

 

 

 

Neklausk savęs,

kas tu esi iš tikrųjų,

jei tik iš tikrųjų esi Tu.

 

 

 

Kai surasi tylą,

tai ir žodis

amžiams užtils.

(Galbūt tada kalbės

tai, kas dabar nebylu.)

Turiu tylėti,

jei randu žodį,

kurio pakaktų nesakyti.

 

 

 

Nėra nieko, ką liesčiau,

kas nevirstų niekuo.

Priešaky nėra laiko,

kurio nebūtų mano užnugary.

Nieko artimo ar tolimo,

kas turėtų sau vietą.

Nepaisant viso ko,

aš šypsausi ir rašau,

tardamas sau: tai nenaudinga,

tardamas sau: tai nenaudinga.

 

 

 

Buvimo žmogumi iliuzija,

apleistas pliažas, debesis.

Nežinau, kiek dar

šis eilėraštis

tirtės tavo rankose,

jei tėra tik garsas

lapuose.

 

 

Monserrat

 

Ar su šia ramybe

užsimiršta tai, kas svarbu?

Girdėt žolės augimas,

jei pagalandi klausą.

Kažkas, galbūt užmiršto,

taip pat grįžta augti

ir leisti šaknis.

Girdisi tik balsas.

Viskas pamiršta savo vardus.

Kalba medis.

 

 

 

Kažkas ką tik įbrėžė

nenorom, šaka.

Kažkas praeina, palikdamas

savo kūno skutus. Mano mėsa

gudobelėj

spindi, tamsuodama nakty.

 

 

 

Žinau, kas yra kalnas,

nes jis niekad nejuda,

nes neaiškus

kybo

tarp žemės ir dangaus.

Žinau, kas yra kalnas,

nes jam nereikia

žinoti, kad esu čia,

kaip įbestas, įsižiūrėjęs į jį.

 

 

 

Mano kūnas yra šis medis,

kalnas ir upė.

Niekas, ničniekas to nežino,

tik aš, kuris tai užmirštu.

 

 

 

Jūra:

kol į ją žiūri,

garuoja.

 

 

 

Epitafijos būdu

 

Čia niekas nesiilsi.

Sekite savo keliu

link nieko

ir trinkit šį vardą

atmintyje.

 

 

 

Nes viskas spindės

lyg pirmąsyk,

jaučiant, kad šviesa

geria tai, kas buvo

mintys,

sausas, vienatinis jūros lašas

tirpdo uolas, kurios išsitiesia

prieš tavo akis,

kontempliuojančias

pasaulio didybę,

kai tavęs jau nebėra.

 

 

 

Matai jūrą

tolumoje.

Begalinė paguoda

žinoti,

kad vieną dieną

tu tapsi

jos vandenyse

vien tik banga

sulūžus.

 

 

 

Šviesa tolumoje.

begalinė nostalgija

nežinia ko.

 

 

 

Eilėraštis tik parašomas.

Ar perskaitytas, ar išgirstas,

jis

perteikia tą pačią lapo skrydžio

ar debesies plaukimo

prasmę?

Palaiminga ši akimirka,

kurioje apraiška

išbudina manyje kažką,

kas nesu aš.

 

 

 

Dabar beliko laukti,

kada viskas pranyks

ir pats laukimas

taps tuščiu įvardijimu.

Jau niekad nebelūkuriuoti –

vienądien sulaukti.

 

 

 

Tuštuma, visata.

Nei saulių, nei planetų,

nei upelių, nei kalnų.

Nėra nei tavęs, nei ne, nei nieko.

Tik klaidžiojanti šviesa,

žaizdojanti naktį.

 

 

 

Giliai kvėpuoju dulkėmis

visų kelių.

Regiu, kaip medžiai

tampa dūmais, niekuo.

Kaip saulės šviesa

anglies ir pelenų pavidalu yra.

Šventykla sugriūna.

Kam dar klausinėti.

 

 

 

Nėra jokios priežasties

liūdėti.

Nėra jokios priežasties

liūdėti

nei džiaugtis.

Niekam nėra jokios priežasties.

Ir būk sau laimingas.

 

 

 

Lijo, ir staiga nustojo lyti.

Rašiau, ir staiga nustojau rašyti.

 

Vertė Laura Stašaitytė

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.