HANS MAGNUS ENZENSBERGER

Poezijos vertimai

 

Hansas Magnusas Enzensbergeris (g. 1929) – vokiečių rašytojas, poetas, vertėjas, redaktorius, daugiau kaip dviejų dešimčių knygų autorius. Reikšmingiausia vokiečių literatūrine Georgo Büchnerio premija apdovanotas dar 1963 m., kai buvo išleidęs vos dvi poezijos knygas, iš kurių antroji – vaikiškų eilėraščių. Enzensbergerio eilėraščių versta į daugiau kaip 40 pasaulio kalbų (didesnė eilių publikacija lietuvių kalba – žurnale „Metai“, 2010, Nr. 1; vertė R. Kmita).

 

 

aklaraštis

 

perforuotos juostos plasta iš dangaus

elektroninis brailio sniegas

sninga iš visų debesų

krinta skaitmeniniai pranašai

 

užrištom akim

belšacaras apčiupinėja

raibuliuojančias sienas

rankomis graibo

 

vis tą pačią programą:

mene tekel

mene mene tekel

mene tekel

 

įrėžta:

neįskaitoma

 

nusimesk raištį

karaliau žmogau ir įskaityk

po aklųjų raštu

savo paties vardą

 

 

Šūdas

 

Nuolatos girdžiu apie jį kalbant,

lyg jis dėl visko būtų kaltas.

Tik pažvelkit, kaip romiai ir droviai

jis įsitaiso po mumis!

Kodėl gi teršiam

jo gerą vardą

ir duodam jį

JAV prezidentui,

kulkoms, karui

ir kapitalizmui?

 

Koks jis netvarus

ir kokie tvarūs dalykai,

kuriuos mes juo vadinam!

Jį, Minkštulį,

imam į burną

ir turim galvoj išnaudotojus.

Jis, kurį mes ištrėškėm,

dabar dar turi išreikšti

mūsų įniršį?

 

Ar nuo jo mums nepalengvėjo?

Minkštavalis

ir švelnios prigimties,

jis iš visų žmogaus kūrinių

yra, ko gero, taikiausias.

Ką gi jis mums padarė?

 

 

vakaro žinios

 

skerdynės dėl saujos ryžių,

aš girdžiu, kiekvienam kasdien

reik saujos ryžių: uraganinė ugnis

į varganas lūšnas, neaiškiai

girdžiu sėsdamas vakarienės.

 

ant glazūruotų čerpių

girdžiu šokant ryžių grūdelius,

sėsdamas vakarienės, saują ryžių,

ryžių grūdelius ant mano stogo:

aiškiai pirmasis kovo lietus.

 

 

Middle Class Blues*

 

mes negalim skųstis.

darbo santykiai sutvarkyti.

mes sotūs.

mes valgom.

 

auga žolė,

socialinis produktas.

piršto nagas.

praeitis.

 

gatvės tuščios.

galutinis balansas puikus.

sirenos tyli.

tai praeis.

 

mirusieji savo testamentus surašę.

liovėsi lietus.

karas dar nepaskelbtas.

nėra skubos.

 

mes valgom žolę.

mes pravalgom socialinį produktą.

mes graužiam nagus.

mes graužiam praeitį.

 

mes neturim ko slėpti.

mes neturim kur skubėti.

neturim ką pasakyti.

mes turim.

 

laikrodis prisuktas.

mes turim darbo.

lėkštės suplautos.

pro šalį važiuoja paskutinis autobusas.

 

jis tuščias.

 

mes negalim skųstis.

 

ko mes dar laukiam?

 

 

Mariaus Samavičiaus nuotrauka

Mariaus Samavičiaus nuotrauka

 

Kioskas

 

Už artimiausio kampo

trys senyvos seserys

medinėj būdelėj.

Pasitikėdamos jos siūlo

žmogžudystę nuodus karą

maloniai klientūrai

kaip pusryčius.

 

Šiandien geri orai. Benamiai,

kremtantys šunų sausainius. Savininkai,

dūstantys vilose

po Tanagros skulptūrėlėm,

ir kiti gyvi padarai,

kurie saulei tekant

punktualiai dingsta bankuos,

 

keistuose kaip mamutas

su savo rievėtom iltim

ir vabzdys maldininkas.

Manęs jos netrikdo.

Aš irgi noriai perku

iš likimo deivių.

 

 

Vizitas

 

Kai pakėliau akis nuo tuščio lapo,

Tvylojo angelas kambary.

 

Paprastutis angelas,

Galbūt žemiausio rango.

 

– Jūs net įsivaizduot negalit, – tarė jis, –

Koks nebūtinas esat.

 

Vos vienas iš penkiolikos tūkstančių

Žydrumos atšešėlių, – tęsė jis, –

 

Ant pasaulio svarstyklių sveria

Daugiau nei visa, ką kuriat ar paliekat,

 

Jau nekalbant apie lauko špatą

Ir Didįjį Magelano Debesį.

 

Netgi dumblialaiškis, nors koks nepastebimas jis yra,

Paliktų tuštumą po savęs, o Jūs – ne.

 

Iš jo šviesių akių mačiau, kad jis laukė

Prieštaravimų, ilgų grumtynių.

 

Aš nejudėjau. Aš laukiau tylomis,

Kol jis pranyko.

 

 

 

Mįslė

 

Jūra, didesnė už jūrą,

o tu jos nematai.

 

Jūroje, kurioje plaukioji,

o tu jos nejauti.

 

Jūra, kuri ošia tavo krūtinėje,

o tu jos negirdi.

 

Jūra, kurioj maudaisi,

o tu net nesušlapsi.

 

Jūra, iš kurios geri,

o tu jos nepastebi.

 

Jūra, kurioj gyveni,

kol tavęs nepalaidos.

 

 

Astronomo sekmadieninis pamokslas

 

Kuomet kalbam apie mūsų varganą būtį –

badą, žūtį, žudynes ir taip toliau –

aš sutinku! Tikras beprotnamis!

Tačiau leiskite man kuo nuolankiausiai

atkreipti Jūsų dėmesį į tai,

kad apskritai ši planeta,

kurion mes nusileidom,

yra gan maloni vieta,

tiesiog rožynas,

jei lyginsim su Neptūnu

(minus du šimtai dvylika laipsnių Celsijaus,

vėjo greitis – iki tūkstančio km/val.

ir velniškai daug metano

atmosferoje).

Tiesiog, kad žinotumėt, jog kitur

yra gerokai nejaukiau. Amen.

Vertė Arijus Lugalis

 

* Vidurinės klasės bliuzas (angl.).

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.