WILLIAM S. BURROUGHS

Ponios M. mirtis

 

Produktyvusis ir išradingasis bytnikų klasikas Williamas S. Burroughsas (1914–1997) keliolika knygų yra išleidęs drauge su kitais autoriais, tarp jų – ir su bičiuliu britų rašytoju, dainininku, „garso poetu“, performansų atlikėju, netituluotu cut-up technikos išradėju Brionu Gysinu (1916–1986). Knyga „The Third Mind“ – ne pirmas jų bendras projektas – sudaryta iš skyrium parašytų eksperimentinių, improvizacinių šių autorių tekstų, vienas kito komentarų, koliažų, interviu, atveriančių tarsi iracionaliojo proto dimensiją (savotišką „trečiąją akį“).

„Kūrinėlyje-uždavinyje su atsakymu“ The Death of Mrs. D Burroughsas savo nežabotos groteskiškos fantazijos raiškai pasitelkia Pitmanʼs Common-Sense Arithmetic – tarpukariu Jungtinėse Valstijose leistų ir turbūt visuotinai mokyklose naudotų matematikos vadovėlių ir pratybų sąsiuvinių serijos – uždavinio sąlygos motyvą.

 

Iš „Pitmano sveiko proto aritmetikos“

1. Pradžioje buvo žodis.

2. Žodis buvo ir yra kūnas.

3. Žodis buvo ir yra garsas bei vaizdas.

4. Garsas keliauja 1 114 pėdų per sekundę greičiu.

5. Vaizdas keliauja šviesos – 186 000 mylių per sekundę – greičiu.

6. Ponas B. taške B¹ ir ponia M. taške M¹ yra 1 114 pėdų atstumu vienas nuo kito.

7. Ponia M. yra apsiginklavusi šaižiu ilgojo nuotolio balsu, sklindančiu iš taško M¹ į tašką B¹.

8. Ponia M. kaukia: „…kūnas kūnas kūnas kūnas tu, šlykštus pašlemėke…“ (Ji viliasi, kad jos panieka neviršys saugios ribos.)

9. Ponas B. yra apsiginklavęs teleskopine fotokamera ir įrašinėjančiuoju magnetofonu.

10. Fotokamera ir magnetofonas taip suderinti, kad ponas B., vos pamatęs tariamo žodžio pradžią ponios M. lūpose, ją nupaveiksluoja, o magnetofonas pradeda įrašinėti.

11. Po sekundės jis išgirsta ir įrašo jos žodžius.

12. Kai ponas B. išgirsta ponios M. žodžius, jau būna ją nupaveikslavęs.

13. Ponas B. būna nufotografavęs ponią M. sekunde anksčiau, nei ši apsireiškia jam žodžiu.

14. Ponas B. atskyrė ponios M. žodį nuo jos vaizdo.

15. Ponia M. dar gali šiek tiek malonybiškai paplyšauti.

16. Ponas B., nusprendęs, kad jau pakankamai prisiklausė, pasiima ilgavamzdį šautuvą.

17. Ponas B. įtaiso šautuvą ir teleskopinę fotokamerą ant trikojo.

18. Šautuvo kulka lekia 2 228 pėdų per sekundę greičiu.

19. Pamatęs ant ponios M. lūpų tariamo žodžio pradžią, ponas B. nuspaudžia gaiduką ir padaro paskutinę jos nuotrauką.

20. Po pusės sekundės kulka pataiko į ponios M. burnos plotą ir ištaško užpakalines smegenis.

21. Po sekundės ponas B. išgirsta ir įrašo paskutinius jos žodžius: „…kūnas kūnas kū…“

22. Ponia M. nustojo egzistuoti sekunde anksčiau, negu jis išgirsta ir įrašo paskutinius jos žodžius.

23. Apšviesk negatyvą.

24. Ištrink juostą.

25. Nežinojęs ir nežinodamas, kas yra, ponas B. pažinojo ne ponią M.

26. Dabar ponas B. yra kosminės erdvės taške B², 186 000 mylių atstumu nuo Žemės (žr. sąlygą Nr. 5).

27. Ponia M. ir vėl Žemėje – taške M².

28. Pono B. amunicija ta pati, tik šautuvą pakeitė lazeriu, kuris leidžia koherentiškos šviesos spindulius, skriejančius 186 000 mylių per sekundę greičiu ir galinčius perskrosti bet kokią medžiagą, net deimantą… koks bukagalvis būtum, jei lazerinius ginklus laikytum pasidėjęs ant stalo?

29. Ponia M., derindamasi prie pakitusio nuotolio sąlygų, savo balsui pridėjo decibelų.

30. Viena sekundė po 16:00 ponas B. pamato nešvankų žodį ponios M. burnoje.

31. Kadangi poną B. ir ponią M. dabar skiria šviessekundės atstumas, o ponios M. vaizdas jį pasiekia per vieną sekundę, ponas B., savaime suprantama, yra apsirūpinęs daug galingesniu teleskopu poniai M. fotografuoti… ne viena sekundė po 16:00, bet, žinoma, lygiai 16:00 realiuoju Žemės laiku.

32. Po sekundės lazerio spindulys perrėžia ponios M. nepraustą burną, tuo pradžiugindamas mane.

33. Ponas B. yra padaręs paskutinę ponios M. (nuo žodžio „Mirusi“) nuotrauką.

34. Ponia M. visada yra mirusi, kai ponas B. po sekundės fotografuoja jos mirtį.

35. Ponia M. egzistavo tik paskutiniame savo vaizde ir paskutiniuose žodžiuose, kurie pagal „Pitmano sveiko proto aritmetiką“ atskrieja, žinoma, ne po vienos valandos… todėl išjunk magnetofoną… apšviesk negatyvą.

36. Ponios M. žodžio ir vaizdo niekada nebuvo.

 

Iš: William S. Burroughs, Brion Gysin. The Third Mind. New York: Viking Press, 1978

Vertė Andrius Patiomkinas

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.