GUILLAUME APOLLINAIRE

Poezijos vertimai

 

Prancūzų modernizmo klasiko Guillaume’o Apollinaire’o rinkinyje „Spiritai“ (Alcools, 1913) kalbama apie įvairias žmogaus gyvenimo dramas, vidinės ir išorinės realybės konfliktus, išduotus ar atšalusius jausmus. Autoriaus kūryboje, kuriai būdingi netikėti sugretinimai, nereguliarus ritmas, žaismingi rimai, labai ryški laiko įtampa: praeities jau neatgausi, ateitis ‒ neaiški, tad lieka tik nuolatinis dabar skambėjimas.

 

Vertėjas

 

Snieguolė

 

Angelai angelai danguje

Vienas karininką vaizduoja

Kitas virėju duodas

O likę dainuoja

 

Dailusis karininkas dangus mėlynas

Mielo pavasario po Kalėdų sulaukus

Įteiks tau gražų medalį saulės

Gražų medalį saulės

 

Virėjas žąsų plunksnas pešioja

O! Krenta sniegas

Krenta tik niekas

Mylimosios man nepadovanoja

 

 

Sudie

 

Nuskyniau šį šilojo stiebą

Ruduo jau miręs prisimink

Neberegėsime viens kito niekad

Tik laiko kvapas šilojo stiebas

Ir prisimink ilgiuosi apkabint

 

 

Čigonė

 

Čigonė viską iš anksto žinojo

Susikryžiavusias mūsų naktis

Mes jai pasakėm sudie o iš šiojo

Atsisveikinimo gimė Viltis

 

Meilė sunki kaip kailis cirko meškos

Kuri mums panorėjus stovomis lekia

Ir mėlynas paukštis plunksnų neteko

Ir valkatos Ave nebesuieškos

 

Žinom puikiai save taip prakeikiam

Bet viltis mylėti šiame kelyje

Mums primena kai delnas delne

Ką čigonė kalbėjo įtaigiai

 

 

Į sveikatą

 

I

 

Prieš įžengiant į mano celę

Nurengt mane reikėjo nuogą

Kieno rūstus šis balsas klausia vėlei

Gijomai ir tapai tu kuo gi

 

Į kapą Lozorių grąžina

Užuot iš jo kaip pridera išėjęs

Sudie sudie sakau dainoms alėjoms

Jaunystei savo ir merginoms

 

 

II

 

Ne čia aš nebesijaučiu

Vienuoliškai

Penkioliktoj esu

Vienuoliktam

 

Saulė vos vos įspįsta

Pro grotas

Spindulių jos patyčias

Eiliuotas

 

Mano popierius jaučia

Kol klausaus

Žingsnių beldimo į skliautą

Iš viršaus

 

 

III

 

Duobėje kaip laukinė meška

Kas rytą vaikštau ir laukiu

Vis ratu ir ratu ir ratu visada

Dangus grandinėm sukaustytas

Kas rytą vaikštau ir laukiu

 

Celėje gretimoj naktį

Pasigirdo fontanas

Su barškančiais raktais

Tegu sargas pirmyn atgal laksto

Celėje gretimoj naktį

Pasigirdo fontanas

 

 

IV

 

Mirtinai nuobodu man tarp šių plikų sienų

     Nudažytų taip blankiai

Muselė per popierių cipena naktį dieną

     Per mano linijas vangiai

 

Kuo tapsiu o Dieve mano skausmą pažįstantis

Pats man jį dovanojai

Pasigailėk mano akių neašarotų ir veido išblyškusio

Kėdės ant kurios dejuoju

 

Ir visų vargšių širdžių šiam kalėjime plakančių

Meile mane lydinti nuolat

Ypač mano buko proto pasigailėk dėl kančios

     Ir nevilties kuriai šis pasiduoda

 

 

V

 

Te sulėtėja visos valandos

Lyg laidotuvių dainos

 

Tu verksi valanda kai rieda ašaros

Per greit praeina

Kaip ir visos valandos

 

VI

 

Klausausi miesto triukšmo

Ir kalinio be horizonto

Matau tik dangų rūškaną

Ir kalėjimo sienų betoną

 

Diena jau baigias matos

Žiburys kalėjimo bokšte

Mes esame vieni celėje mano

Dailioji šviesa Brangusis prote

 

1911 m. rugsėjis

 

 

Mariaus Samavičiaus piešinys

Mariaus Samavičiaus piešinys

 

 

Medžioklės ragas

 

Mūsų istorija kilni ir tragiška

Kaip kaukė tirono bedalio

Jokia drama pavojinga ar magiška

Jokia atsitiktinė detalė

Nepaverčia mūsų meilės beviltiška

 

Ir Tomas de Kvinsis vartodamas

Opijų tą nuodą lengvą ir skaistų

Eidavo pas savo Aną klejodamas

Eime eime juk visa kas praeis tik

Aš atgal dažnai gręžiosiuos

 

Prisiminimai tai medžioklės ragas aidintis

Kurio skardėjimas numiršta kai vėjuota

 

 

Mirabo tiltas

 

Po Mirabo tiltu teka Sena

Ir mūsų meilės

Šis tiltas man primins kaip visada

Skausmą keisdavo laimės valanda

 

Ateik naktie pačiu laiku

Praeina dienos aš lieku

 

Delnais susikibę mudu liekam arti

Kai teka

Po mūsų rankų tiltu tingi

Nusilpusi banga žvilgsniai amžini

 

Ateik naktie pačiu laiku

Praeina dienos aš lieku

 

Pranyksta meilė kaip srovė skubri

Pranyksta meilė

Kokia mūsų būtis vangi

Ir kokia Viltis būna žiauri

 

Ateik naktie pačiu laiku

Praeina dienos aš lieku

 

Prabėga dienos ir savaitės bėgte

Nei laikas prabėgęs

Nei meilė negrįžta jauna

Po Mirabo tiltu teka Sena

 

Ateik naktie pačiu laiku

Praeina dienos aš lieku

 

 

Durys

 

Viešbučio durys išsišiepia baisiai

O mano motina ką lems šie metai beteisiai

Būti tarnautoju kuriam vienam nieks nepriklauso

Pimusai* poromis liūdno vandens gelmėje plauko

Nusileido Marselyje vakar ryte angelai vėsūs

Girdžiu tolimą dainą nutylant ir vėl vakarą vėlų

Kuklus koks ir esu ir nesu vertas nieko anuliuotas

 

Vaike aš viską tau atidaviau toliau pats darbuokis

 

 

Vertė Tomas Taškauskas

 

* Mitinės žuvys, turinčios tik vieną peleką ir todėl priverstos plaukioti poromis.

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.