SHARON OLDS

Šėtonas sako…

 

Sharon Olds (g. 1942) – viena žymiausių šiuolaikinių amerikiečių poečių, keliolikos poezijos rinkinių autorė, pastaraisiais metais pelniusi Pulitzerio, T. S. Elioto, W. Stevenso premijas. Pačios teigimu, augusi „pragariškoje kalvinistiškoje“ atmosferoje, alkoholiko tėvo despotiško muštro šeimoje, kūryboje ji dažnai nagrinėja skaudžias vaikystės patirtis ir traumas, taip pat atvirai rašo geismo, sekso, kūno temomis (dėl to yra sulaukusi kai kurių kritikų kaltinimų pornografija). Nuo paauglystės save ateiste ir panteiste laikanti poetė yra apsigynusi anglų literatūros daktaro laipsnį Kolumbijos universitete, dėsto kūrybinį rašymą Niujorko universitete.

Čia spausdinami vertimai eilėraščių, paimtų iš trijų pirmųjų Olds poezijos rinkinių: „Šėtonas sako“ (Satan Says, 1980), „Mirusieji ir gyvieji“ (The Dead and the Living, 1984) ir „Aukso celė“ (The Gold Cell, 1987).

 

Tais metais

 

Tais kruvinosios kaukės metais, kai mano tėvas

daužė stiklines duris, norėdamas įeiti,

 

tais metais tarp kalvelių buvo aptiktas jos kūnas,

negilioje duobėj, nuogas, baltas

kaip grybas, apiręs

išprievartautos, nužudytos bendraklasės kūnas.

 

Kaip tik tais metais motina nuvedė mus

paslėpti, kad nebūtume drauge tuo metu,

kai ji pasakys jam išeiti; todėl nebuvome darkart

už riešų pririštos prie kėdžių,

nebuvo atsisakymo valgyt ir eilinio maisto

sukišimo prievarta, užlaužus galvą,

tiesiai į gerklę restorane,

gėdos apsivėmus pasukomis

megztuką ir gėdingai prasikalusias krūtis.

 

Tais metais

aš pradėjau kraujuoti,

peržengusi tą ribą naktį,

 

o per sociologijos pamokas pagaliau priėjome

Aušvicą, ta mano nenuovoka,

kurią pajutau, savo tėvo

veide atpažinusi veidą sargybinio,

nusisukančio šalin arba – dar blogiau –

pasisukančio į mane.

 

Simetriškos baltų kūnų krūvos,

apvalios, krūtų pavidalo stirtos,

dūmų smarvė, šunys… vielos…

virvė… alkis. Šitai nutiko žmonėms

vos prieš keletą metų

Vokietijoje, tie sargybiniai buvo protestantai

kaip mano tėvas ir aš, bet sapnuose

kas naktį aš buvau tarp tų,

nužudysimų. Tai nutiko šešiems milijonams

žydų, Jėzaus šeimynai,

kuriai nepriklausiau… tačiau žuvo

ne visi, todėl būta žodžio tokiems pavadinti,

kurį aš – dėl savo nenuovokos – taip pat

norėjau sau taikyti – išgyvenusioji.

 

 

Aukos

 

Kai Motina išsiskyrė su tavimi, mes džiaugėmės. Ji kentė, ir

kentė tylomis, šitiek metų, o paskui –

staiga – išspyrė tave, ir jos

vaikučiams tai labai patiko.

Paskui tave išmetė iš darbo, ir mes

piktdžiugiškai šiepėmės, panašiai kaip šiepėsi žmonės, kai

Niksono sraigtasparnis pakilo nuo Baltųjų rūmų

pievelės paskutinį kartą.

Mums buvo smagu

vaizduotis, kaip netenki savo kabineto,

kaip netenki sekretorių,

pietų, palydimų trim dvigubais burbono,

pieštukų, popierių šūsnių.

Ar iš tavęs atims ir

kostiumus, tas tamsias

skerdenas, sukabintas spintoje, ir batus

juodomis gruoblėtomis nosimis?

Ji buvo išmokiusi mus kęsti, nekęsti tavęs ir kęsti,

kol ėmėme graužtis dėl tavęs

sunaikinimo, Tėve. Dabar,

žengdama pro benamius tarpduriuose, pro balsvus

jų kūnų šliužus, sušmėžuojančius suslūgusių sąnašų

kostiumų prorėžose, pro dėmėtus

rankų pelekus, pavandenijusių

akių liepsną, pro nugrimzdusius laivus

tebešviečiančiais žiburiais, galvoju, kam

nuo jų tekdavo tylomis vis atsiimti ir

atsiimti, kol išdalino viską,

ir jiems nebeliko

ničnieko.

 

 

Seksualinio lobio seserys

 

Vos tik ištrūkusios iš motinos

namų, mudvi su seserimi tetroškome

dulkintis, išdildyti

žvirblišką jos kūnelį ir laibas

žiogo kojas. Vyrų kūnai

buvo kaip mūsų tėvo! Stambios

kulkšnys, šonai, šlaunys, vyriško

sudėjimo klubai, keliai, blauzdos –

jie buvo ranka pasiekiami, statūs užgintieji

sėdmenys, pakinkliai, pimpalas

mudviejų burnose, ak, pimpalas mudviejų burnose.

              Nelyginant atradėjos,

tyrinėjančios pradingusį miestą, kvaišom

iš džiaugsmo, nurenginėjom vyrus

lėtai ir kruopščiai, tarsi atkasdamos daiktinius įrodymus,

patvirtinančius mudviejų teoriją apie pražuvusią kultūrą:

kad Motinai teigiant jos nė nebuvus

iš tiesų ji egzistavo.

 

Godos Pelaitytės piešinys

Godos Pelaitytės piešinys

 

Šėtonas sako

 

Aš uždaryta kedro skrynelėje

su piemenų paveikslėliu, priklijuotu tarp

plačiosios sienelės raižinių.

Dėžė riestomis kojelėmis.

Su auksine širdies formos spyna

be rakto. Bandau save išrašyti

iš tos uždarytos dėžės,

kvepiančios kedru. Šėtonas

prisiartina užrakintoj skrynioj

ir sako: „Ištrauksiu tave. Sakyk:

„Mano tėvas – šūdžius.“ Sakau,

kad mano tėvas – šūdžius, o Šėtonas

nusikvatoja ir taria: „Jau veriasi.

Sakyk, tavo motina – sąvadautoja.“

Mano motina – sąvadautoja. Tai sakant,

kažin kas verdamasis sutraška.

Mano nugarkaulis išsitiesina kedro skrynioj,

nelyginant rožinė nugarėlė smeigtuko balerinos

su rubino akimi šalia manęs ant

atlasinio audinio kedro dėžėj.

„Sakyk „šūdas“, sakyk „mirtis“, sakyk „pisau tėvą“, –

šnabžda į ausį Šėtonas.

Užrakintos praeities sopulys spengia

vaiko dėžutėje ant jos rašomojo stalo po

šiurpia apskrita kūdros akim

su aplinkui išraižytom rožėm, kur

graudulingai žvelgė savinieka.

Šūdas. Mirtis. Pisau tėvą.

Kažkas prasiveria. „Argi nesijauti

daug geriau?“ – klausia Šėtonas.

Šviesa, regis, prasimuša ligi dailios

edelveiso segės, išdrožtos iš dviejų

spalvų medžio. Aš jį ir myliu,

supranti, sakau Šėtonui užrakintos

dėžės tamsoje. Myliu abu, bet

mėginu pasakyti, kas mums nutiko

prasmegusioj praeity. „Žinoma, – šypsosi jis, –

žinoma. Dabar sakyk: kankink.“

Į kedrą įsigėrusioje tamsybėje įžiūriu,

kaip kyla didžiulio vyrio lankstas.

„Sakyk: tėvo bybis, motinos

putė, – kalba Šėtonas. – Ištrauksiu tave.“

Vyrio lankstas kyla dar aukščiau,

iki išvystu laiko iki manęs

apybrėžas, kai juodu gulėjo

susirakinę lovoje. Kai ištariu

stebuklinguosius žodžius: Bybis, Putė,

Šėtonas lipšniai sušnabžda: „Pasirodyk.“

Tačiau oras ties plyšiu

slogus ir tirštas it kaitrūs dūmai.

„Lįsk“, – paragina, ir aš pajuntu, kad jo balsas

dvelkia pro plyšį.

Išėjimas – pro Šėtono burną.

„Lįsk pro mano burną, jau nedaug

liko“, – sako, o vyrio lankstas

pradeda leistis. O, ne, aš ir mylėjau

juodu, įsiręžiu

iš visų jėgų

kedro buveinėje.

Šėtonas išsiurbia save pro rakto skylutę.

Aš lieku užrakinta dėžėj, jis užantspauduoja

širdies formos užraktą savo liežuvio vašku.

„Dabar čia tavo karstas“, – sako Šėtonas.

Beveik nebegirdžiu.

Šildausi, sužvarbusius

delnus prikišusi prie šokėjos

rubino akies –

liepsnos, netikėtai atsiskleidusio meilės pažinimo.

 

 

Popiežiaus penis

 

Jis kabo popiežiaus mantijos gelmėse, glebus

kankalas varpo viduryje.

 

Jis sujuda popiežiui sujudėjus, pamėkliška žuvis,

apgaubta sidabriškų jūržolių aureolės – plaukų,

siūruojančių kaitrioje tamsoje… – o naktį,

 

akims įmigus, jis atsistoja

pagarbinti Dievo.

 

 

Vertė Andrius Patiomkinas

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.