ANTANAS ŠIMKUS

Eilės

 

Vilniaus pakraščio kronikos

 

Šventoriaus paukščiai puola prie šviesos,

Vitražo trupiniai peržiem išsaugos

Liepsnelę, žvirblį, sielą iš tamsos –

Kiekvieną skyrium, bet sujungtus amžiams.

 

Tėkmėj gatvelių, upės, sūkury giesmės

Suslėpta visa po namų languotais paltais,

Pastogėse – lizdai, negrabūs, laikini ir be vilties,

Tyla, išvarpius kasdienybės skardą.

 

Civilizacijos kančia – juokingas darinys –

Srovė laidų vaizdais giljotinuoja rytą,

Ir eterio šalčiu nusvidinti takai

Vedžioja ir klaidina taip, kaip parašyta

 

Debesyse lemties, lyties, vardų, –

Ir visa plaukia pilimis virš miesto.

Tai jas regėdamas sakau: „Gražus

Šis Vilnius, net ir nebūties paliestas.“

 

Šventoriaus paukščiai išsiskraidė po dienas,

Pavasaris negreit, bet gal sulauksim,

Išgirs dar Petras giedant gaidį trečiąkart,

Atsklis, atskris lig čia tas gėlas verksmas.

 

Vitražas, saulė, šviesos, trupiniai –

Iš ten, iš ten – šios plunksnos, ašarėlės,

O gal ne veltui šitaip gyvenai?

Ir neša žodį lyg blizgutį vėjas…

 

 

 

Išėjo

 

Kaip pasakyti –

Išėjo žmogus?

 

Kur?

Į lietų, liko ant slenksčio vaikai.

 

Arba:

Snigo. Ji norėjo verkti, bet net ir tai buvo

Per balta.

 

Ir:

Išėjo, o mes vis dar pliekiam vasaros durnių daugiaaukščiam kieme,

Su vaizdu

Į užtrauktą mėnulį.

 

Nagi,

Ko čia kaukiat, negalima taip,

Pažadinsit snaudžiančius

Popiečio.

 

Bet –

Išėjo žmogus.

Ne, ne, aš jo nepažinojau,

Tiesiog kažkaip.

 

Kažkaip…

 

Dyka toj vietoj,

Kur būta trumpesnio takelio namo. —

 

 

 

Išpustyta

 

Išpustytuose kalbos namuos langų šukelės

Aštrios aštrios,

Basas balsas, sielos balsas tyli lyg papjautas,

Viskas, taškas.

 

Šalčio stygos, geliantys tamsos smuikeliai

Svirpia raštą,

Liepų šerpės, kryžiaus stotys, sniegas baltas,

Ir už ką man?

 

Ir už ką man šitiek tos gelmės ir laimės?

Vietoj saulės,

Vietoj kelio pats juodžiausias vėlių kalnas,

Klaupkis, kelkis.

 

Klaupkis, kelkis, klaupkis, kelkis...

 

Būk kas nori, iš kur nori, neatleisiu,

 

Klaupkis, kelkis, klaupkis, kelkis…

 

Net jei sapnas.

 

Klaupkis, kelkis…

 

Net jei skausmas, net jei staugia nevilties

Skalikas laisvėj.

 

Klaupkis, kelkis…

 

Tuščia, lekia, ar matai, lengvai kaip lekia

Per pusnynus

Rogės, skambaliukai, sakiniai lediniai?

 

Žodžiai klaidūs, žodžiai žiaurūs, žodžiai slysta:

Išpustyta viskas, aštriai išpustyta.

 

 

 

Žolinė

 

Ir kad kvepėtų obuoliais

Giliausi debesys,

Kad miškas koštų sapną

Apie strazdanotą vėją.

 

Kad gertume štai tokį gėlą vandenį,

Vos dienai pasibaigus,

Ir vertųsi nematomi takai

Žvaigždynuos grįžuliniuos.

 

Ir žengtume minkšta nakties žole,

Klausydamiesi nuogo tavo balso,

Nuščiuvę lyg žiogai,

Iš juodojo rudens eilių

Trumpam grąžinti vasaros knygelėn.

 

 

Dėl viso pikto

 

Paveldėjau tėvo pragarą,

Paukščiai, vakaras dega

Visuos daugiaaukščių languos.

 

Nieko aplinkui, visiškai,

Vėjas apeina mane

Lyg dvesiantį šunį –

 

Dėl viso pikto,

Dėl viso pikto.

 

Jau greit pavasaris.

 

 

 

Leliumai

 

               In memoriam Algis Kalėda

 

Taip nykiai tuščia.

Tik žodžio kišenėje

Švilpauja vėjas.

 

 

 

Gegužė iki baltumo

 

Ievos taip žydi,

Tarsi vėjas būtų sunešiojęs viską –

Lig paskutinio siūlelio –

Baltai.

 

 

 

Pelenų giesmė

 

Pačiam miesto centre susidegino namas

Su vaizdu į gražiausius mano metus.

 

Ar išdrįsi lydėti?

Kas išbers šituos pelenus?

 

Tuštuma ir betonas, saulė ir stiklas,

Tarsi milžino prakeiksmas

Nykštuko dūšioj…

 

Kam man tie pelenai?

Mano draugo nebėr.

 

Pačiam miesto centre,

Savo buvusio miesto centre,

 

Sėdėjau,

Ir buvo taip tuščia. —

 

Dovilės Bagdonaitės piešinys

Dovilės Bagdonaitės piešinys

 

 

 

Pasimatymas

 

Ima merginą už rankos,

Švelniai kalbina

Mano sūnus.

 

Taip, ji graži.

Jo motina joje šypsosi.

Jos tėvas jame.

 

Taip ir eina visi

Pavasario gatve žemyn,

Taip ir einame

Šiandien, prieš dvidešimt metų,

Po…

 

Lengvas vėjas

Vėl pusto žiedlapius,

Kuriuos kažkas taip stropiai

Šlavė šalikelėn.

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.