CHIYO-NI

Haiku

Chiyo-ni (1703–1775) daugelio laikoma geriausia visų laikų japonų poete. Su keliolika jos trieilių susipažinau, skaitydamas R. H. Blytho keturtomį „Haiku“ (kaip pamenate, autorius abejojo, ar moteris iš viso gali parašyti gerą haiku; „Š. A.“, 2016.XII.2). Labai susidomėjau ir atsisiųsdinau jos eilių knygą. Puiki poetė!

Chiyo šeima vertėsi pakabinamų popieriaus ritinėlių, skirtų tapybai ir kaligrafijai, gamyba. Tad aplink mergytę nuo mažumės alsavo meno pasaulis. Sakoma, kad pirmą trieilį ji sukūrusi būdama šešerių. Vėliau mokėsi pas du Basho mokinius, reiškėsi ir kaligrafijos bei tapybos srityse. Sulaukusi penkiasdešimt dvejų, tapo vienuole. Prasidėjo pats sėkmingiausias jos kūrybos laikotarpis. Labai išgarsėjo tebebūdama gyva: išleido du poezijos rinkinius (tais laikais šitai buvo sunku padaryti net garsiems poetams vyrams), buvo įtraukta į šimtą dvidešimt poezijos antologijų, turėjo gausybę gerbėjų poetų ir kitokio tipo skaitytojų.

Angliškos knygos „Chiyo-ni – haiku meistrė“ autorės mano, kad josios kūrybai moteriškumo ypač teikia „subtilus sensualumas“. Jiedvi cituoja šiuolaikinę japonų poetę, gražiai sakančią, jog „Chiyo-ni haiku – kaip perlai, o Basho – kaip deimantai“. Argi galėčiau tokia kūryba ir žiniomis apie poetę nepasidalinti su „Š. A.“ skaitytojais? Tad ir išverčiau dvidešimt keturis jos trieilius bei kelis knygos skyrelio apie Chiyo-ni vienuolystę fragmentus.

 

A. A.

 

 

drugelis

iš priekio ir iš paskos:

moters takas

 

 

 

išsiskirti auštant

lėlės

šito nežino

 

 

 

moters troškimų

šaknys gilios –

laukinės žibuoklės

 

 

 

drugeli

juk kartais ir tu

išprotėji

 

 

 

vėsus vėjelis

braunas kimono rankovėsna

galiaus užmiega

 

 

 

persivelka kimono

žiedų kvapai

temato jos nugarą

 

 

 

su savo jėgom

tepajėgčiau įveikti drugelį

šį pavasario rytą

 

 

 

pamiršta

kad lūpos dažytos –

tyras šaltinio vanduo

 

 

 

sutaršyti

ar suglostyti gluosnį –

priklauso nuo vėjo

 

 

 

ir vėl moterys

išeina laukuosna

nesušukuotais plaukais

 

 

 

tyras vanduo:

nei gerosios

nei išvirkščiosios pusės

 

 

 

išeiginė:

prostitutė nubunda viena –

nakties žvarba

 

 

 

ak siaubingi

raudoniu ištepti josios pirštai

prie baltų chrizantemų

 

 

 

purpurinis sukutis –

tiesa ta

kad gėlė nekenčia žmonių

 

 

 

viršum srūvančio vandenio

vejas savo šešėlį

laumžirgis

 

 

 

šimtas moliūgų

iš vienintelės virkščios

šerdies

 

 

 

rudenio laukas –

tos žolės žydi

o tos – ne

 

 

 

net gėrėdamosi mėnuliu

moterys

geidžia šešėlių

 

 

 

sapno likutis:

drugelis

virš žydinčio lauko

 

 

 

mačiau ir mėnulį

tad sakau sudie

šiam pasauliui

 

 

 

narcizų kvapas

pasklidęs

ant sniego

 

 

 

arbatos žiedai

jie tolina

prieblandą

 

 

 

tenka lenktis

šiam permainingam pasauly –

apsnigti bambukai

 

 

 

pirmasis sniegas

man berašant

jis tirpsta tirpsta

 

 

PATRICIA DONEGAN, YOSHIE ISHIBASHI

 

Chiyo-ni – vienuolė

 

1754 metais, būdama penkiasdešimt dvejų, Chiyo-ni tapo Jodo-Shinshu (Tyrosios žemės) budistų sektos vienuole ir prie savo pavardės pridėjo priesagą ni (vienuolė) [...]. Jos įsišventinimas buvo gana vėlyvas; kitos poetės, tapusios vienuolėmis, pavyzdžiui, Kikusha, įsišventino būdamos maždaug trisdešimties. Tuomet Chiyo-ni, po daugelio metų įtampos, jau buvo pasirengusi naujam – ramybės ir neprisirišimo – etapui. [...]

Kaip ir Basho, kuris laikė haiku kūrybą Keliu [...] ir taip pat parašė savo geriausius trieilius gyvenimo pabaigoje po dešimties metų meditacijų dzeno šventykloje, geriausi Chiyo-ni kūriniai buvo parašyti vėlyvaisiais metais, jai tapus vienuole ir paskyrus savo gyvenimą budizmui bei haiku. Tačiau Chiyo-ni negyveno šventykloje nuolat kaip paprasta vienuolė, bet tęsė gyvenimą namuose, mėgaudamasi laisve ir pagarba, kurias jai teikė vienuolės statusas, taip pat – reta privilegija netekėjusiai moteriai keliauti bei susitikinėti su kitais poetais, ypač vyrais, kas šiaip jau moterims buvo draudžiama. Būdama menininkė ir vienuolė, Chiyo-ni atsidūrė už luomų sistemos ribų ir todėl jos nebevaržė įprastinės socialinės normos, privalomos moterims, kurių veikla turėjo ribotis namais ir buvo reguliuojama šeimos vyrų, laikantis trijų taisyklių: būdama jauna paklūsti tėvui, ištekėjusi – vyrui, tapusi našle ir pasenusi – sūnui. Chiyo-ni teprivalėjo eiti budizmo ir haiku keliu.

Net ir tapusi vienuole Chiyo-ni liko labai veikli. Ji rašė haiku su prostitutėmis, bendravo su poetais ir poetėmis, kūrė bendrus meno kūrinius su samurajais, rašė haiku, kurie buvo dovanojami užsienio pasiuntiniams, išleido dvi poezijos knygas, keliavo ir kūrė kelionėse, mėgavosi kasdieniu gyvenimu už šventyklos sienų. [...]

Chiyo-ni laikais talentingoms moterims buvo gan įprasta rinktis budistinę vienuolystę tiek dėl dvasinio pašaukimo, tiek dėl laisvės, kurią ji suteikdavo joms kaip moterims [...]. Edo laikotarpio haiku poečių biografijos liudija, kad daugelis jų arba našlavo, arba vienuoliavo, arba buvo prostitutėmis; šie vaidmenys atrodo keistokai, bet jie suteikdavo moterims kūrybai reikalingą laisvę. Rytų Azijoje egzistavo tradicija buvusioms prostitutėms senatvėje tapti vienuolėmis, nes ši profesija ten buvo mažiau susijusi su moralinėmis stigmomis nei Vakaruose. Vienuoliaudama Chiyo-ni artimai draugavo su keletu poečių prostitučių, pavyzdžiui, su Kasenjo (ši senatvėje irgi tapo vienuole) bei Oku, kurias ji aplankydavo ir su kuriomis rašė drauge.

[...]

Jau vaikystėje Chiyo-ni susidūrė su budistiniu mokymu, klausydamasi vienuolių vietinėse šventyklose; vėliau, po mirčių jos šeimoje, tai jai teikė paguodą. Pripažindama, kad visi žmonės kenčia, Jodo-Shinshu sekta pabrėžė atjautą visoms gyvoms būtybėms. Būtent budizmas išmokė Chiyo-ni atjautos, padėjo išsivaduoti iš egocentrizmo ir pasiekti tuštumos, būti nelyg žolė vėjyje. Viename haiku ji sako: „palikime tai / vėjui – / kortaderijos.“ Ypatingas Jodo-Shinshu dėmesys beribei atjautai, be abejo, turėjo įtakos Chiyo-ni haiku, kuriuose matome josios švelnumą ir tapatinimąsi su kitomis būtybėmis bei objektais: „čirenantis vieversy – / ką tu manai / apie dangaus begalybę.“ [...]

Būdama dvidešimt ketverių, Chiyo-ni sukūrė savo garsųjį „moliūgų haiku“, kurį ji ir tapė daug kartų, ir, kaip vieną mėgstamiausių savo trieilių, dėjo į įvairias antologijas. Jai lankantis dzeno šventykloje Eiheiji, šventikas paprašė jos parašyti haiku budistine sankai (Trijų Sferų) tema: troškimas, forma ir neforma. Ji spontaniškai atsakė: „šimtas moliūgų / iš vienintelės virkščios / šerdies.“ Dzeno meistras buvo nustebintas gilios jaunosios poetės įžvalgos, kad viskas kyla iš proto.

[...]

Fundamentalioji budizmo dogma, mujo, skelbianti visa ko permainingumą, taip pat akivaizdi daugelyje tiek kitų poetų, tiek Chiyo-ni trieilių. Tai atliepia Basho nurodymui susilieti su gamta ir pagauti jos permainingąjį aspektą. [...] Reiškinių nyksmo pajauta tapo neatskiriamu haiku bruožu, suteikė jiems skausmingumo. Haiku, kurie paprastai kalba apie gamtą, pateikia ją ne „stabilumo“, kas būdinga Vakarų kultūrai, bet kismo būvyje; šis kismo, nyksmo iškėlimas laikomas vertingu. Japonų estetikoje tai vadinama aware, liūdnuoju grožiu. Štai vienas Chiyo-ni trieilis: „tyras vanduo šaltas / jonvabaliai pradingo – / daugiau nieko nėra.“ [...]

Kitas jos kūrybos bruožas – skaidrumas. Jos įvaizdžiai yra tikslūs ir skaidrūs, jie dažnai asocijuojasi su tyru vandeniu. Jodo-Shinshu sektoje esama praktikos, vadinamos suisokan, vandens kontempliavimu, kuria siekiama sužadinti atjautą esant paprastos, nemeditatyvinės sąmonės būsenos. Ar Chiyo-ni praktikavo šią kontempliaciją, nėra žinoma. Bet shimizu, tyras vanduo, yra jai svarbus simbolis. [...] Štai josios haiku: „tyras vanduo / nei gerosios / nei išvirkščiosios pusės.“

 

Iš: Chiyo-ni. Woman Haiku Master. By Patricia Donegan and Yoshie Ishibashi. Tokyo, Boston, Singapore: Tuttle Publishing, 1998

Vertė Alfonsas Andriuškevičius

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.