FRANK STANFORD

Poezijos vertimai

Frankas Stanfordas (1948–1978) – amerikiečių poetas, užaugęs Misisipės valstijoje, o visą gyvenimą pragyvenęs Arkanzase. Jį vadino „pelkynų Rimbaud“ ir „vienu iš didžiųjų mirties balsų“. Laikomas kultiniu poetu, bet nebuvo populiarus ar įtrauktas į kanoną. Jo kūrybą imta rimtai nagrinėti ir skaityti tik pastaruoju metu. Pernai išėjo ir jo kūrybos rinktinė What About This. Per gyvenimą spėjo išleisti 10 poezijos knygų, 8 iš jų per paskutinius septynerius savo gyvenimo metus. Stanfordas nusišovė prieš savo 30-ąjį gimtadienį.

 

 

 

Visi, kurie mirę

 

Kai vyras sužino, kad kitas vyras

Jo ieško,

Nesislepia.

 

Nedelsia,

Nelieka nakčiai

Su žmona,

Nepaguldo vaikų.

 

Apsivelka švarius marškinius, tamsų kostiumą

Ir eina pas kirpėją,

Kad kitas vyras jį nuskustų.

 

Užsimerkia,

Prisimena save dar berniuką,

Gulintį nuogą ant akmens prie upės.

 

Tada paprašo ypatingo losjono.

Seniai išsirikiuoja prie krėslo,

Ir kirpėjas įpila truputį

Į kiekvieno delną.

 

 

Vyrų nuovargis

 

Senelė pasakojo: kai buvo jauna,

Žolė augo aukšta ir laukinė,

Nematydavai vyro raito ant arklio.

 

Laukuose ji įžiūrėdavo

Tris daržines,

Senas ir sukrypusias nuo darganos

Kaip ir jos vyrai.

 

Ji prisimena juos tamsoje,

Keikiančius gyvulius,

Ir kaip jie lipdavo iš lovos

Rytais,

Mirusią savo akių žolę

Sukrovę jai pašonėn.

 

 

Upės šviesa

 

Mano tėvas ir aš gulamės kartu.

Jis miręs.

 

Žvelgiame į žvaigždes, netyla vėjo

Švilpimas, jis suka naktį it vėdintuvą palubėj.

Tai mūsų namai.

 

Prisimenu darbą, slypintį jame

It kartumas persimonuose prieš šalną.

Įsivaizduoju jo turėtą baimę,

Žemę, tamsėjančią lietuje.

 

Dabar jis atsikelia.

 

Ir aš sapnuoju, kad žvelgia man į akis,

Stebi mane mirštant.

 

Mariaus Samavičiaus piešinys

Mariaus Samavičiaus piešinys

 

Šviesa, kurią regi mirusieji

 

Daugybė žmonių sugrįžta

Gydytojams jau išlyginus paklodes

Ant jų kūnų

Ir išėjus paskambinti.

 

Jie miršta, bet jie gyvena.

 

Juos vadina mirusiais, išgyvenusiais mirtį,

Ir mano žmonės

Laiko juos sąžiningais ir išmintingais.

 

Jie išplaukia iš kūnų,

Nutupia ant lubų it drugiai,

Stebi aplink zujančių pastangas.

 

Gyvųjų vaizdai ir garsai

Išblėsta.

 

Gaudesys neskausmingai įtraukia juos

Po tamsos ratais.

Tolumoje

Stovi kažkas,

Moja žibintu it signalizuotojas.

 

Šviesa skleidžias balta gėle.

Tampa ryški, garsi it muzika.

 

Jie mato kadaise mylėtus veidus

Tikrų mirusiųjų, šie kalba jiems švelniai.

Jie mato tėvą, sėdintį laukuose.

Derlius nuimtas, jo pinta kėdė užadyta.

Ant kaklo jis pasikabinęs rankšluostį,

Dvelkia losjonu.

Jie mato motiną,

Stovinčią už jo su žirklėmis.

Pučia vėjas.

Ji kerpa jo plaukus.

 

Mirusieji pasakoja šias istorijas

Gyviesiems.

 

 

Gyvenimas su mirtimi

 

Kadaise pas mus atvyko vyras

Su dukteria

Atvyko vakarop

Furgonu

 

Gabenosi baltą pianiną

 

Paprašė tik pasilikti nakčiai

Kambario ir gulto

Sakė išmėš tvartą

 

Iki aušros spoksojau pro langą

Skaičiavau persikus

 

Kambarinė davė man skudurų

Karštam puodui kavos

Kurį turėjau jiems nunešti

 

Dar nebuvau nė pamelžęs

Nė padainavęs žuvims

O jie jau sukrovė maišus su mėšlu

Pagalando visus įrankius

 

Nuėjau prie vandens siurblio

Radau dukterį ten skalbiant

 

Ji tarė: mirtis neišdrįs paliesti

Nė plauko ant mūsų galvų

 

 

Tu

 

Kartais miegodami paliečiame

Kitos moters kūną

Ir nubundame,

Ir atpažįstame pirmąsias naktis

Su vasarotojais

Mūsų vaikystės trijų aukštų name.

Ką gi prisimenam,

Tamsiausius plaukus, šukuojamus

Priešais tamsiausią veidrodį

Tamsiausiame kambaryje.

 

 

Mirtis ir atmintis

 

Kai vargingos moterys mirdavo,

Šarvotojas anksti užvoždavo karstus

Ir nustumdavo jas į kambarį

Nukirpti.

 

Mudu su broliu tai žinojome.

 

Todėl kai jie pasiėmė seserį,

Pasislėpėme vieną naktį laidojimo biure

Ir laukėme, kol vyras

Papietavęs sugrįš

Su žirklėmis.

 

Girdėjome jį švilpaujant.

Kitoje salėje jis kirpo nuo berniuko drabužius.

Jis mazgojo kūną.

 

Buvo ir kitų lankytojų.

Atėjo motina su dukterimi

Išmainyti

Savo plaukų į karstą.

 

Mano brolis sakė: negerai,

Kad turtingieji gyvena

Sau ir dėvi gražiuosius mirusiųjų plaukus.

 

Aš žinojau, ką daryti,

Žinojau.

 

Vertė Marius Burokas

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.