ALBINAS GALINIS

Eilėraščiai

Iš Patarlių knygos: „Atitolink nuo manęs vylių ir melą, neduok man nei skurdo, nei turtų, tik suteik man kasdienės duonos“

 

 

Alepui¹

 

 

1.

išskusk iš pergamento
žodžius,
sakau, išskusk –
 
veidmainybė
skeptrui akis užrišo
 
2.
 
ir akis perveria
pergamento
šoną,
ir raidės
pelenu byra –
 
fugato
užgožia fugasinių
bombų inkštimas,
vaikų klegesį –
tranšėjų šaižus lalesys,
 
žirgo akiduobės²
prisipildo juodo
apeigų vaško,
cinko skardinės –
rausvo sapnų skysčio –
 
ir
brolio balsas³,
priskrudęs prie
žemės gerklės,
nepakyla

 

(1) Negandų draskomo Sirijos miesto (Alepo) žmonėms.

(2) Apr 6, 8: „Ir aš regėjau: štai pasirodė palšas žirgas, o jo raitelio vardas buvo Mirtis, ir paskui jį sekė mirusiųjų pasaulis.“

(3) Kainui užmušus brolį Abelį, Viešpats tarė: „Ką tu padarei? Tavo brolio kraujas šaukiasi manęs iš žemės!“ (Pr 4, 10)

 

 

Ezra Pound: „Pull down thy vanity, I say pull down“¹

 

Jums užtenka to, kad jumis tiki, nesvarbu,

ar jūsų darbai atneš gyvenimą, ar mirtį.

Paracelsas, „Paragranum“

 

sielos brinkstančios lyg pakelės kulkos. sielos
dūstančios it smilkytuvai –
 
Chris Minney. Buffalo Soldier. 2007

Chris Minney. Buffalo Soldier. 2007

ir tais metais praplaukė kometa,

ir bliaukė lietus, kerojo
prakeiktosios raugės,
ir kiaulės rausės po jus,
ir nieko nerado švaraus – tik
mėšlą², ir nieko nesuteršto –
tik veidmainystę.
 
kas pažįsta geležį, nujaučia ir Žiezdrę³,
kas pažįsta geležį, gundo Marsą:
 
ir žaibas trenkė į skliautą,
ir karštis smogė į smilkinį,
o durklas smegčia
į jaučio tarpuragę –
svylantys kaulai, vandens
semtuvai ir kadugio
uoga kėkšto snape.
 
ir tuomet Simone Weil: technika, kuri
padeda jėgą ir civilizaciją ant vienos
svarstyklių lėkštės – prakeikta4. kaip
Kaino ženklas, Babelės piktenybė.
 
užverk burną lankydamas drunėjančius
Hado šešėlius, jie – it kirmiai, šliaužiantys
kūno poodžiu, ir kirmiai, leidžiantys įsisvajoti
po širdies luobu, – nemąsto krauju5.
 
ir generolas metė kauliuką: žudykite civilizuotai
(tai reiškia – ne kardu ir žvėrių dantimis6). ir jo
pilvas staiga sugurgėjo tarsi gyvulio, atsukusio
Viešpaties pusėn išriestą nugarą.
 
ir ėmė kilti raketinės artilerijos perlų
vėriniai7. ir dulkių smaugliai šliaužė pro plaučių
filtrus. šratai ir druzgai maišėsi smegenų dubury.
žalčiai, salamandros raudonose kepuraitėse8.
žieduoti turkiais pirštai, sutraiškytos sėklidės ir
dvicolės lentos, inkrustuotos cinku.
 
ir tada Donis (tas pats, garbiniuotais plaukais,
juoda berete raudonskruostis jaunos demokratijos
chrizostomas9), laimėjęs ekvilibristų konkursą,
tapo media ruporu. ir jo siela pralobo.
Donis mėgo bokserius, šrapnelius10 ir padarus
iškimštais kailiais, – šlykštėjosi pacifistais ir sraigėmis.
 
o tas be sėklidžių, užkluptas priešinio vėjo11, uždengė
veidrodžius12 vyšnių spalvos satinu. Golgota be pabaigos,
bet ar Pabaiga žengiantiems anapusybėn.

 

 

(1) Sugriauk savo tuštybę, sakau, sugriauk (angl.).

(2) Iš Paracelso „Paragranum“: „Kiaulės rausis po jus ir neras nieko naudingesnio, tiktai mėšlą.“

(3) Senovės lietuvių Marso planetos vardas.

(4) Iš Simone Weil „Sunkio ir malonės“: „Technika, kuri padeda jėgą ir civilizaciją ant vienos svarstyklių lėkštės, tokį atgimimą padaro negalimą. Ji prakeikta.“

(5) Iš Platono „Faidono“: „Ir dar: ar tai, kuo mes mąstome, yra kraujas?“

(6) Apr 6, 8: „Jiems buvo duota valdžia ketvirtadalyje žemės, kad žudytų kardu, badu, maru ir žemės žvėrių dantimis.“

(7) Iš Arno Schmidto „Leviatano“: „[...] ėmė kilti suketurgubintos raketinės artilerijos perlų vėriniai.“

(8) Iš Paracelso „Paragranum“: „Žalčiai ir salamandros veisiasi jūsų raudonose kepuraitėse ir ant jūsų gudobelėmis apvainikuotų galvų.“

(9) Auksaburnis (gr.).

(10) Bokseris – šarvuota karinė mašina; šrapnelis – artilerijos sviedinys, pripildytas rutulinių kulkų.

(11) Iš Platono „Faidono“: „O tai kartais užtrunka ilgai, jei keliauninkus užklumpa priešiniai vėjai.“ (Tyrinėtojai šį motyvą aiškina taip: mąstantieji gyvenimui perplaukti renkasi saugiausią mąstymo būdą – patikimus ir daugiausiai vilties teikiančius įsitikinimus, o aptingusieji, nusiminusieji skęsta nepasitikėjimo, nevilties, nežinios jūroje.)

(12) Užuomina į paprotį dangstyti veidrodžius, bijant, kad mirusiojo dvasia nesugrįžtų iš kitos veidrodžio pusės į šį pasaulį.

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.