ROSARIO CASTELLANOS

Poezijos vertimai

Darius Misiūnas. Natiurmortas su žaliu šalmu. 2015

Darius Misiūnas. Natiurmortas su žaliu šalmu. 2015

Rosario Castellanos (1925–1974) – viena žymiausių XX amžiaus Meksikos poečių, trijų romanų autorė, rašiusi ir esė. Studijavo filosofiją ir literatūrą, vėliau dėstė didžiausiame Lotynų Amerikoje Meksikos nacionaliniame autonominiame universitete. Kūryboje analizavo kultūrinės ir su lytimi susijusios priespaudos bei suvaržymų problemas, jos eilėraščiai lyginti su amerikiečių išpažintine poezija. Be literatūrinės veiklos, Castellanos yra dirbusi ir diplomatinėje tarnyboje. Žuvo keistomis aplinkybėmis (leidusiomis atsirasti spekuliacijoms dėl galimos savižudybės) per nelaimingą atsitikimą Tel Avive, Izraelyje, kur ėjo Meksikos ambasadoriaus pareigas.

 

Kitas

 

Kam įvardyti dievus, žvaigždes,
nematomo vandenyno putas,
tolimiausių sodų žiedadulkes?
Jei gyvenimas skauda, jei kiekviena
diena išaušta sudraskyta, jei kiekviena
naktis sutemsta iškankinta, nužudyta.
Jei mes jaučiame kažkieno kito skausmą,
žmogaus, kurio nepažįstame, bet jis šalia kiekvieną
valandą, jis yra auka ir priešas, ir meilė, ir viskas,
ko mums trūksta iki pilnatvės.
Niekada nesakyk, kad tamsa tau priklauso,
neišgerk vienu gurkšniu viso džiaugsmo.
Apsidairyk aplinkui: yra kitas, visada yra kitas.
Tai, ką jis įkvepia, tave dusina,
tai, ką jis valgo, yra tavo alkis.
Jis miršta tyresne puse tavo mirties.

 

 

Likimas
 
Žudome tai, ką mylime. Visa kita
niekad nebuvo gyva.
Niekas nėra toks artimas. Nieko kito nežeidžia
užmarštis, nebūtis, kartais mažiau nei tai.
Žudome tai, ką mylime. Gana alsiai
kvėpuot svetimais plaučiais!
Oro neužteks mums abiems, žemė
neišlaikys mudviejų kūnų,
mūsų vilties dalys per menkos,
skausmas negali būti pasidalintas.
 
Vyras – vienatvės gyvūnas,
elnias strėle sužeistu šonu,
kuris kraujuoja bėgdamas.
 
Ak, bet neapykanta, jo nekintančios
stiklinės akys, žvilgsnis
kartu ramus ir grėsmingas.
 
Elnias pasilenkia atsigerti, ir vandenyje
atsispindi tigras.
 
Elnias geria vandenį ir atspindį. Ir tampa
prieš jį prarydamas (bendras, sužavėtas)
lygus priešui.
 
Duodame gyvenimą tik tam, kurio nekenčiame.
 
 

 

Pokalbis

 

…nes realybė sutraukiama
iki galutinių ženklų
ir ištariama vienu vieninteliu žodžiu…
 
Kitas nusišypso ir atsigeria iš taurės.
Stebi slenkančius aukštus vidudienio debesis
ir pajunta nerimą (bugenvilija, jazminas,
rožė, jurginai, pelargonijos,
gėlės, kurių kiekvienas vainiklapis taria
spalvos ir aromato skiemenį)
dėl neišsenkančios kalbos sodo.
 

 

 Meilė

 

Tik balsas, oda, poliruotas
daiktų paviršius.
 
Pakaks. Ausiai daugiau nebereikia,
nes ji persipildytų, o ranka daugiau
nebėra ko pasiekti.
 
Slysta išblaškyta, glostydama
ir pamažu pažįsta siluetą.
Patenkinta ji pasiduoda,
nepastebėjusi, kaip bergždžiai šaukia
įkalinta širdis,
nei kaip smogia tirštėjantis kraujas,
kuris užplūsta verdančius vartus,
nei susiliejimo,
amžinai aklo šitam verksmui.
 
Išeinantis nešasi savo atmintį,
savo būdą būti upe, būti oru,
būti atsisveikinimu ir niekada.
 
Iki vieną dieną kitas jį sustabdys, sulaikys
ir iš jo beliks balsas, oda, paviršius,
pasiūlomas, įteikiamas, nors jo viduje
pasislėpus vienatvė laukia ir virpa.

 

 

Kasdienybė

 

Meilei nėra dangaus, meile, tik šią dieną;
šie liūdnai krintantys plaukai,
kai prieš veidrodį juos šukuojiesi.
Šie ilgi tuneliai,
kurie kryžiuojasi dusdami ir springdami;
beakės sienos,
tuštuma, aidinti
paslėptu bereikšmiu balsu.
 
Meilei nėra paliaubų, meile. Naktis
staiga tampa įkvepiama.
Ir kai žvaigždė nutraukia savo grandines,
matai ją vingiuojančią, beprotę, prarastą,
ne dėl jos įstatymai praranda savo nagus.
Susitikimas tamsoje. Bučinys susimaišo su
ašarų skoniu.
Ir apsikabinimu apsijuosi
tos našlaitystės, tos mirties prisiminimą.

 

 

Noktiurnas

 

Laikas gyvenimui – per ilgas;
suvokimui – per trumpas.
Kur mes keliavom, naktie,
nakties širdie?
Įmanoma tik sapnuoti, mirti,
sapnuoti, kad nemirštame,
ir kartais trumpam pabusti.

 

Vertė Simonas Bernotas

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.