Sąmojo stichija

Nūdienos simuliakriniais feisbukų laikais subtilus ir kandus sąmojis pamažu nyksta, jį keičia anoniminės tolerancijos kultūra, veikiau – ne kultūra, o medijų terpė, kurioje tarpsta beveidės rašliavos ir chaltūros. Vadinčiau tai niuanso žlugimu. Procesas įsibėgėjęs ir nesustabdomas, tačiau mane guodžia bent tai, kad nors trumpam galima pasisemti įtaigių humoro ir sąmojo pavyzdžių iš praeities lobyno.

Iš anglų, lenkų, lotynų, prancūzų ir vokiečių kalbų versti eilėraščiai pateikiami chronologine tvarka pagal autorių gimimo metus.

Vertėjas

 

 

Lotyniška epitafija

 

Ši pašaipi lotyniška epitafija skirta Rosamondai Clifford (mirusiai 1177 m.), anglų karaliaus Henriko II meilužei. Lotyniškame originale daug žodžių žaismo; nors anoniminis autorius jos vardą supranta kaip rosa mundi (pasaulio rožę), etimologiškai vardas greičiau kildintinas iš senovės vokiečių kalbos (hros – žirgas, mund – apsauga, vadinasi, žirgų sergėtoja arba globėja).

 

Čia guli Rozamunda,
Pasaulio rožė nebegundo,
Ir kuo kvapus jos kūnas tapo,
Išduoda kvapas šito kapo.

 

 

MATHURIN RÉGNIER

(1573–1613)

 

Prancūzų poetas satyrikas

 

Epitafija

 

Man sekėsi nuo pat pradžių
Gyventi be sunkių minčių,
Nes toks buvau sutvertas;
Tiktai labai aš nustebau,
Kad poniai mirčiai parūpau –
Ji neparūpo man nė karto.

 

 

NEŽINOMAS XVII A. AUTORIUS

 

Dvi upės

 

Pasakė Tvidas Tilui*:
– Kodėl teki taip tyliai?
O Tilas jam tuojau:
– Nors ir teki sraujau,
Tačiau many
Nuskęsta du, kol vieną tu
Paskandini.

 

* Tvidas – upė, tekanti Škotijos ir Anglijos pasienyje, Tilas – jos dešinysis intakas.

 

 

GOTTHOLD EPHRAIM LESSING

(1729–1781)

 

Vyno stiprybė

 

Vandenį pranoksta vynas –
Tą jo priešai irgi žino.
Nuo vandens namai sugriūna,
Medžiai virsta iš šaknų:
Tai kodėl dabar jums kliūna,
Kad nuo vyno aš griūnu?

 

JOHANN WOLFGANG GOETHE

(1749–1832)

 

Recenzentas

 

Vyruką kartą pakviečiau pietų,
Kad pavaišinčiau jį gardžiu maistu;
Aš visko valgiau po truputį,
O svečias rijo kaip pasiutęs
Desertą, kurį pabaigai laikiau;
Ir, sočiai prisikimšusį, paskiau
Jį kipšas pas kaimyną joja,
Kur mano vaišes jis burnoja:
„Sriuba prėska, kepsnys – kaip rąstas,
Desertas menkas, vynas prastas…“
Tai – recenzentas, kad jį kur velniai!
Nudėt kaip šunį verta jį seniaĩ!

 

1773

 

Kiaušinis šviežias, kiaušinis geras

 

Entuziazmui, ponai, man yra
Šviežutė austrė tinkama pora,
Kurią palaikius keletą dienų
Mums valgyt jau nemalonu.
Greit įkvėpimas baigias mus nutvilkęs:
Jo nepasūdysi ilgam kaip silkės.

1815

 

 

GEORGE ELLIS

(1753–1815)

 

Jamaikoje gimęs anglų antikvaras, politinis veikėjas ir poetas satyrikas

 

Dvylika mėnesių

 

Sniegužis, Pūgužis, Vėjužis,
Lietulis, Žiedulis, Lapulis,
Branduotis, Derluotis, Raškuotis,
Vėseklis, Čiaudeklis, Šalteklis.

 

 

WILLIAM BLAKE

(1757–1827)

 

Atsakymas dvasiškajam tėvui

 

Kodėl romumo nesimokai iš avių, sūnau?
Todėl, kad, tėve, kirpsit kaip avis mane, manau.

 

 

Epitafija pačiam sau

 

Prie griovio aš palaidotas miegu,
Kad varvint ašaras draugams ten būtų patogu.

 

 

Hayley*

 

Draugystę tavo aš dažnai kenčiau:
Draugystės labui – priešas būk verčiau.

Jis prisilaikė aukso pjūvio,
Bet neprilaikė jis liežuvio.

 

* Williamas Hayley (1745–1820) – anglų rašytojas, poetas. Blake’as kelerius metus gyveno jo namuose, iliustruodamas jo knygas. Jų draugystė, kaip liudija ši kandi epigrama, baigėsi nesantaika.

 

 

FRANZ GRILLPARZER

(1791–1872)

 

Austrų literatūros klasikas; dramaturgas, novelistas, poetas. Yra parašęs nemažai lyrinių ir satyrinių eilėraščių.

 

Epigramos

 

Hegelis

 

1

 

Dieviško mąstymo gal tu mus tartum pranašas mokai,
Tačiau sugriauni žmogaus mąstymą, drauge, tikrai.

1839

 

2

 

Tu muziką pasaulio tekstui rašai,
Mums esinį ir būtį apgiedi gražiai;
Bet mums tuščiai skambėtų ši pasakaitė,
Jei teksto anksčiau nebūtume skaitę.

1849

 

3

 

Kuo man patinka tavoji sistema?
Ji man kaip pasaulis nesuprantama.

1850

 

WILHELM BUSCH

(1832–1908)

 

Iliustratorius, piešėjas, dailininkas buvo ir vienas iš sąmojingiausių, kandžiausių XIX a. vokiečių satyrikų bei humoristų. Eilėraštis „Kai buvau dar nepatyręs“ pirmąkart išspausdintas rinkinyje „Širdies kritika“ (Kritik des Herzens, 1874). Rinkinio pavadinimas yra ironiška aliuzija į Immanuelio Kanto „Grynojo proto kritiką“.

 

Kai buvau dar nepatyręs

 

Kai buvau dar nepatyręs
Ir kuklesnis nei šiandieną,
Aš maniau, jog dera žmogų
Gerbt kiekvieną.
 
Bet paskui nekart ganykloj
Veršių ir daugiau pamatęs,
Vertinu dabar pirmiausia
Save patį.

 

 

CHRISTIAN MORGENSTERN

(1871–1914)

 

Iš rinkinio „Pakaruoklio dainos“ (Galgenlieder, 1905)

 

Kelys

 

Žeme žygiuoja sau kelys.
Tiktai kelys, ir tiek!
Ne medis jis! Ne pagalys!
Tiktai kelys, ir tiek.
 
Suvarpė žmogų kažkada
Kare – kiaurai, kiaurai.
Išliko sveikas tik kelys –
Pašventintas tikrai.
 
Žygiuoja nuo tada kelys.
Tiktai kelys, ir tiek.
Ne medis jis, ne pagalys.
Tiktai kelys, ir tiek.

 

 

Estetė kiaunė

 

Kasdieną kiaunė
kūnelį liauną
upely apsiplauna.
 
Kam ji
tai daro vis?
 
Ir atsakė skraji
man mėnulio avis
tylutėliai:
tas puris-
tas žvėris
tai daro rimo dėlei.
 

 

Statinių̃ tvora

 

Stovėjo kartą statinių tvora,
Su tarpais ir plyšiais, taigi kiaura.
 
Bet vienas architektas vakare,
Nužvelgęs tvorą tą akim aštria,
 
Pašalino iš jos visus plyšius
Ir pasistatė sau namus gražius.
 
Be kiaurymių, skylių ir be spragų
Stovėti tvorai tapo nejauku.
 
Ji kėlė siaubą savo bjaurumu,
Todėl senatas ėmėsi veiksmų,
 
Bet architektas spėjo, jeigu ką,
Pasprukt į Afri- ar A-meriką.

 

 

Asilas ir asilė

 

Pagavo asilas vienkart
Save ir sutuoktinę smerkt:
„Ir aš kvailys, kvailė ir tu,
Tad mirkime geriau kartu!“
 
O kas toliau? Tas pats nuo seno:
Jie ir toliau linksmai gyveno.
 

 

Vanduo

 

Čiurlė čiurlys, čiurlė čiurlys,
vanduo čiurlena nebylys,
nes mes kitaip, nes mes kitaip
girdėtume jį šnekant taip:
 
– Ak, meilė, duona ir alus… –
ir jis mums būtų banalus.
Bus paprasčiau, bus paprasčiau,
jei jis tylės kaip ir anksčiau.

 

 

Dvi šaknys

 

Senų pušų šaknų pora
Kalbėtis ima vakare.
 
Ir ką viršūnės joms paoš,
Tą jos žemai čia atkartos.
 
O voverė žvitriom akim
Vis mezga kojines šaknim.
 
Pirmoji sako: krekt. Antroji: krakt.
Ir to pakanka joms pernakt.

 

 

Musių planetoj

 

Mačiau aš musių planetą,
Kurioj gyventi žmogui – kančia:
Ką daro musei žmonės žemėj,
Tą musės daro žmogui čia.
 
Prilipę prie medaus gaudyklių,
Kamuojasi žmonės tenai;
Į salsvą alų lyg maudyklėn
Kiti įmerkti amžinai.
 
Tik vieno dalyko musės
Nedaro žmogui niekada:
Per klaidą neminko į tešlą
Ir nenugurksi su arbata.
 

 

KARL KRAUS

(1874–1936)

 

Austrų žurnalistas, satyrikas, eseistas, aforizmų kūrėjas. Austrų rašytojas Stefanas Zweigas knygoje „Vakarykštis pasaulis: europiečio prisiminimai“ (Die Welt von Gestern. Erinnerungen eines Europäers, 1942) jį apibūdino kaip „nuodingos pašaipos meistrą“.

 

Tango

 

Vieni – su trofėjais,
Kitus pusto vėjas.
 
Darbuojas kasdieną
Šakalai ir hienos.
 
Vainikai, lavonai,
Mirtis tiktai fonas.
 
Gaivus dvelkia oras:
Fosgenas ir chloras.
 
Gyventi be galo
Norėtųs šakalui.
 
Be kojų, be rankų –
Protezai šoks tango.

 

 

ROBERT FROST

(1874–1963)

 

Ne visi namie

 

Į Dievą kartą aš kreipiaus:
Kodėl kančios tiek žemėj daug?
Bet viskas gavos tik blogiau –
Namie aš Dievo neradau.
O Dievas kreipės į mane,
(Aš nejuokauju – iš tiesų):
Tiktai nerado jis manęs,
Mat ne visai namie esu.

1936

 

 

WYSTAN HUGH AUDEN

(1907–1973)

 

Beginklis aš, bet spjūvis neprašaus

 

Erdvė už nosies – pėdos trys –
Tai mano privati sritis.
Visa ši nearta zona –
Tai dvaras ir valda mana.
Ir kol aš šelmiška akim
Tavęs draugauti su manim
Nekviesiu, sergėkis prašau:
Beginklis aš, bet spjūvis neprašaus!

 

Man reikia daktaro

 

Man reikia daktaro – lyg kalakuto
Trumpakojo, plačiastrėnio, drūto,
Minkštučio endomorfo ir kuklaus,
Kuris absurdiškai nereikalaus,
Kad aš atsikratyčiau ydų,
Ir nenešios liūdnumo šydo,
Bet žiburiuojančiom akim praneš,
Kad greitai mirt turėsiu aš.
 

 

EUGEN ROTH

(1895–1976)

 

Eugenas Rothas – vokiečių poetas, gyvenęs ir kūręs Miunchene. Labiausiai išpopuliarėjo kaip humoristinių eilėraščių autorius.

 

Pusiausvyra

 

Kas daktarui gyvenime rakštis?
a) sveikata, o b) mirtis.
Todėl gerai gyventi jis ištaiko,
Kai jas abi pusiausvyroj išlaiko.
 

 

JULIAN TUWIM

(1894–1953)

 

Lenkų poetas, lyrikos ir humoro virtuozas, parašęs daugybę lengvo pobūdžio kūrinių teatro spektakliams ir kabaretams; be kita ko, sukūrė puikių eilėraščių vaikams. Geliančios ironijos ir satyros sklidinas eilėraštis „Miestiečiai“ buvo išspausdintas poezijos rinkinyje „Čigonų Biblija ir kiti eilėraščiai“ (Biblia cygańska i inne wiersze, 1933).

 

Miestiečiai

 

Butai baisingi. Butuos baisinguos
Baisiai gyvena baisūs miesčionys.
Suodžiais, pelėsiais šliaužia per tinką
Mirtinas šaltis, tamsios klejonės.
 
Vapa nuo ryto. Vapa ir kliedi,
Kad lyja, brangsta tas arba šitas.
Šiek tiek pavaikšto, šiek tiek pasėdi,
Viskas – tik šmėkla, viskas – tik šydas.
 
Žiūri, kiek laiko, žvilgt į kišenę,
Paltą užsagsto, dulkes nubraukia,
Iš butų leidžias oriai į žemę,
Tokią apvalią, tokią patrauklią.
 
Ir šitaip eina, viską parišę,
Dairos į langus, dairos į kelią,
Daiktą kiekvieną mato be ryšio:
Namą… Stasiuką… medį… kumelę…
 
Lyg tešlą pirštais laikraštį čiumpa,
Žleba, žiaumoja jo minkštas skiautes,
Kol sustandėja tarsi koks gumbas
Putnios jų galvos, masės prikrautos.
 
Ir vėlei plepa: Fordas ir kinas…
Rusija… Dievas… Sportas ir karas…
Kol sapalionių krūvą privaro,
Miglų pripūtę žodžių brūzgynuos.
 
Vakarui temstant, vangūs, išsekę,
Jie nunarina kiaušus gumbuotus,
Lenda palovin, kad rastų vagį,
Kaktom išstumdo naktinius puodus.
Tikrina darsyk kiekvieną angą,
Kvitą, kišenę, sėdynę kietą –
Nuosavą turtą, šventą ir brangų,
Jiems išskirtinį, jų išdrebėtą.
 
Po to jie meldžias: „Sergėk nuo smerties…
Nuo karo… bado… ir nuo koronės…“
Ir greit užsnūsta, šnirpšles atvertę,
Baisinguos butuos baisūs miesčionys.

 

 

MARIAN HEMAR

(1901–1972, tikr. Jan Marian Hescheles)

 

Žydų kilmės lenkų poetas satyrikas, komediografas, vertėjas, dainų tekstų autorius

 

Apie mirtį

 

Jinai šešėlį tokį tirštą meta,
Šešėlį tokį sodriai slapų,
Kad rodosi, jog milžiniška saulė
Mums skaisčiai švyti iš anapus.

 

 

Malda

 

Malonėk, kad aš nemaldaučiau perniek:
Sutvarkyk pasaulį! Nuo manęs pradėk.

 

 

STANISŁAW JERZY LEC

(1909–1966)

 

Žydų kilmės lenkų poetas, satyrikas, aforizmų meistras

 

Blogis toks:
Ir muitinę pavogs.

 

 

OGDEN NASH

(1902–1971)

 

Amerikiečių poetas, neįprastai surimuotų komiškų eilėraščių autorius

 

Atviro kelio daina

 

Matyt, nepamatysiu niekados
Dailutės kaip medis skelbimų lentos.
Ir jei skelbimų leñtos nenukris,
Tai medžių tikrai neišvysiu išvis.

 

 

ERNST JANDL

(1925–2000)

 

Austrų poetas ir vertėjas. Vienas įdomiausių eksperimentinės – garsinės ir vizualinės – poezijos kūrėjų, atstovavęs savitai vokiečių poezijos krypčiai, vadinamajai konkrečiajai poezijai. Pamatiniu tokios poezijos principu laikoma konfigūracija, kurios lemiami veiksniai yra raidžių ar žodžių skaičius ir jų išdėstymas. Idealiu atveju remiamasi vienu žodžio ar garso kartojimu, sukuriančiu magiškos formulės ar burtažodžio įspūdį. Eilėraštis „Oto mopsas“ ir yra vienas iš garsiausių tokios poezijos pavyzdžių, paremtas vien-skiemeniais žodžiais ir visą eilėraštį vienijančios balsės o kartojimu. Savaime suprantama, verčiant į kitą kalbą dėl skirtingos kalbų struktūros šios originalo taisyklės neįmanoma nuosekliai išlaikyti, todėl tenka ją kompensuoti kitomis priemonėmis (asonansais ir rimais).

 

Oto mopsas

 

Oto mopsas šakojas
Otas: lauk mopse lauk
Oto mopsas striuokt laukan
Otas: ok tu man
 
Otas koksą nešioja
Otas obuolį doroja
Otas klausos
Otas mopsą šaukia
Otas po to laukia
 
Oto mopsas loja
Otas: čion mopse čion
Oto mopsas atšokuoja
Oto mopsas apsikakoja
Otas: ok tu šuns koja

 

Vertė Lanis Breilis

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.