TOMAS CELANIETIS

Poezijos vertimai

Manoma, kad garsųjį himną Dies irae XIII amžiuje sukūrė Tomas Celanietis (Tommaso da Celano, apie 1190–apie 1255), pranciškonų vienuolis, pirmosios šv. Pranciškaus biografijos autorius. Trieiliais lotynų kalba parašytoje poemoje piešiamas šiurpo persmelktas Paskutinio teismo vaizdas. Vėliau „Dieną rūsčią, paskutintą“ kaip sekvencija buvo įtraukta į Requiem liturgiją.

 

 

Dieną rūsčią, paskutintą

 

Dieną rūsčią, paskutintą
Bus pasaulis sunaikintas,
Kaip ir pranašų mokinta.
 
Sudrebės mūs žemė baisiai,
Kai teisėjas jon ateisiąs,
Kurs, visus ištyręs, teisia.
 
Iš dangaus trimito aidas
Kvies, lig žemės nusileidęs,
Stotis priešais Dievo veidą.
 
Ištikta mirtis bus stabo,
Kai visi pakils iš kapo
Atsakyti Tam, kuris anapus.
 
Ir atneš į Teismą šitą
Knygą, kur bus aprašyta
Visa, kas tik padaryta.
 
Priešais sostą pakylėtą
Išaiškės, kas nutylėta,
Ir bausmė bus atseikėta.
 
Ką aš, vargšas, atsakysiu?
Ar globėjo šauktis drįsiu,
Jei bijos ir teisūs šįsyk?
 
O didingasis karaliau,
Išganyti turįs galią,
Išganyk mane, bedalį.
 
Jėzau, gelbstintis kiekvieną,
Skleidęs gerąją naujieną,
Nepamiršk manęs tą dieną.
 
Už mane, nors ir nekaltas,
Kryžiun tu buvai prikaltas,
Lai nebus šis triūsas veltui.
 
O teisingasis teisėjau,
Man atleisk kaip Atpirkėjas,
Teismui dar neprasidėjus.
 
Kaip kaltasis aimanuoju,
Kalte veidas raudonuoja,
Dieve, pagailėk, raudoju.
 
Jei tu išrišai Mariją,
Latrą leidai karalijon,
Tai ir man viltis atgyja.
 
Versme meilės begalinės
Nuo ugnies gink pragarinės,
Mano atgailą pažinęs.
 
Tarp avių mane paliki,
Nuo ožių atidalyki,
Dešinėn mane statyki.
 
Ir kai kūnai prakeiktųjų
Degs jau tarp liepsnų karštųjų,
Vesk mane prie laimingųjų.
 
Gruzdančia širdim lyg plėnys
Nuolankiai meldžiu tik viena:
Savo man suteik pavėnį.
 
Ašarotą dieną tąsyk
Kils iš pelenų kaltasis
Priešais dangiškąjį Tėvą.
Jo pasigailėki, Dieve.
 
Jėzau mūs gailestingasis,
Atilsį suteik jų dvasiai.
Amen.

 

Vertė Lanis Breilis

 

Komentarai / 1

  1. Skirmante.

    Norėčiau gauti A. Krivo asmeninį el. p. .

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.