36 sentencijos apie įkvėpimą, poeziją ir poetus

Kovo 21-ąją pasaulyje minėta Pasaulinė poezijos diena…

 

Įkvėpimas visada ateina, kai jo trokšti, bet ne visada apleidžia, kai to pageidauji.

Charles Baudelaire

 

Dovilė Bagdonaitė. Virginia Woolf. 2016

Dovilė Bagdonaitė. Virginia Woolf. 2016

Dvi bergždžios valandos… Nes be jokių pasiteisinimų turiu imtis kūrybinio darbo, o tai nepakeliama kančia. Mažasis Sarodžinis iš Haidarabado pasakojo man, kad jo tėvo sode kažkas sutiko opijaus mėgėją, kuris kūrė eilėraščius sapnuose ir prabudęs užrašydavo jų pavadinimus, o visa kita pamiršdavo. Tai vienintelis laimingas poetas.

W. B. Yeats

 

Gerovės ir stabilumo idealuose nėra įkvėpimo.

John Lancaster Spalding

 

Su įkvėpimu ilgai susižadėjęs nebūsi. Įkvėpimas reikalauja skubių jungtuvių su veiksmu.

Brendan Francis

 

Klausi, ar įkvėpimas gali išsekti. Kūrybai prasidėjus – ne (jis nepaliaujamas kaip kūdikio vystymasis įsčiose).

W. B. Yeats

 

Daugelis žmonių niekuo per daug netiki, o tie, kurie tiki, dovanoja mums iškiliausią poeziją.

Cyril Conolly

 

Poetas grožį kuria sutelkdamas dėmesį į tai, kas tikra.

Simone Weil

 

Poeto liežuvis mažiausiai suktas.

Italų patarlė

 

Šiandien parašiau Laurai Riding, su kuria šiek tiek susirašinėju, kad jos mokykla per daug giliamintiška, racionali ir teisinga, kad poetai – dideli melagiai, niekada nepamirštantys, jog mūzos – tai moterys, kurios mėgsta linksmų karpuotų vyrukų glėbį. Įdomu, ar ji žino, kad airių valstiečiai karpas laiko lytinio pajėgumo ženklu?

W. B. Yeats

 

Poetas yra tas, kuris gyvena tam tikroje vietovėje ir kurio juslės nukreiptos niekur kitur, kaip tik į tos vietovės konkretybę, kuris yra ne tik visos kultūros kūrėjas, bet ir jos medžiaga. Tai poeto darbas, ir poetas tuo darbu gyvena tam tikroje vietovėje.

William Carlos Williams

 

Poetas stengiasi sąžiningai ir tiksliai apibūdinti pasaulį, kuris, galimas daiktas, jokiam asmeniui niekada neegzistavo. Ir kuo kruopščiau poetas brėžia savo asmeninės visatos rožių ir kopūstų kontūrus, tuo labiau jis glumina mus, – tingiai sutikusiuosius pažvelgti į tas rožes ir kopūstus daugmaž taip, kaip į juos žvelgia dvidešimt šeši viršutinio autobuso aukšto keleiviai.

Virginia Woolf

 

Kūrybos aktas – tai ne poeto bendravimas su auditorija, o skirtingų poeto „aš“ komunikavimas tarpusavyje.

Robert Graves

 

Poezijoje viskas, kas turi būti pasakyta, yra beveik neįmanoma tinkamai pasakyti.

Paul Valery

 

Man pasisekė, kad visados turėdavau kelis mokytojus, kurie numanydavo, kur link judu. Ir kurie padrąsino, kai mano poezija ėmė atrasti savąją kryptį. Štai Markas Strandas kažkada, kai parodžiau jam ankstyvuosius savo eilėraščius, pasakė: „Poezija tavęs dar nėra kaip reikiant išdulkinusi.“ Nežinau, ar pats prisimintų taip sakęs, bet aš tos frazės niekada nepamiršau.

Erica Jong

 

Neatsakingi poetai, simuliuojantys įkvėpimą, trempia kalbos gėlę lygiai taip pat nevėkšliškai kaip politikai ir žurnalistai – nevalyvų, storžieviškų, nuvalkiotų žodžių srove.

Cyril Conolly

 

Be pernelyg lengvai suprantamos poezijos galima apsieiti, kaip ir be pokalbio po vestuvių.

Frank Moore Colby

 

Mėgstamiausias eilėraštis yra tas, kurį ką tik parašei.

Erica Jong

 

Norėdamas įvertinti eilėraštį, skaitau jį tris kartus dienoje skirtingu laiku ir skirtingos nuotaikos: melancholiškas, herojiškai nusiteikęs, linksmas, įsibaiminęs, tingus, sotus, neprivalgęs, kandus.

W. B. Yeats

 

Klausausi eilėraščių, kurie vis dar nori patekti į „Vaizdų knygą“. Į kiekvieną įsiklausydamas leidžiu jų aidėjimui palengva nuslopti. Vos keli iš jų išlaiko mano išbandymą tyluma, keliolika pakeičia formą, o daugelio išliks tik paskiros dalys; ir aš lauksiu, gal vieną dieną prie jų kas nors prisijungs.

Rainer Maria Rilke

 

Mano bėda ta, kad atidžiai skaitoma modernioji poezija sujaukia mano paties eiles.

W. B. Yeats

 

Nė vienas sąžiningas poetas niekada nebus iki galo tikras dėl savo kūrybos išliekamosios vertės; visai gali būti, kad jis iššvaistė laiką niekams ir sužlugdė savo gyvenimą.

T. S. Eliot

 

Nebūti antraeiliam – štai slapčiausia poeto malda.

John Holmes

 

Žinote, žmogus, neparašęs nė vienos įsimintinos eilutės, yra apgailėtinas padaras, ar ne taip? Nes eilėraščiai sudaryti iš eilučių, ir vienas eilutes mes prisimenam, o kitų – ne.

Mark van Doren

 

Poetai, regis, nebesismagina. Kas šiais laikais man kelia didžiausią nerimą, tai tas rimtuoliškas jų požiūris į visa ką.

Blaise Cendrar

 

Manau, mes visi kvailiai (o aš pirmas eilėje ir pats didžiausias), kad spausdiname savo eilėraščius. Vis dėlto dėl sunkiai paaiškinamų priežasčių tai nuramdo mūsų sielas; ir jeigu mums tai teikia paguodos ir iš publikos mes nieko nereikalaujame už savo talentą, sakyčiau, neverta tam priešintis.

John Addington Symonds

 

Turiu susiimti ir parengti leidėjui savo užrašus, skirtus poezijai. Tai pragariškas darbas, nes kai kurios mano pastabos gana miglotos, tiksliau, tokios atrodys nepratusiems skaityti poezijos. Man tos pastabos kuo aiškiausios, tačiau leidėjai visada nori, kad paaiškintum tai, kas nepaaiškinama.

Edith Sitwell

 

Labai mėgstu skyrybos ženklus. Tai – kvėpavimas. Buvau pasidaręs guminį antspaudą su užrašu: „Prašom tikėti skyrybos ženklais!“ Man jis labai pravertė tvarkant reikalus su leidėjais. Be galo pagelbėjo.

Muriel Rukeyser

 

Jei poetas pareikalautų Valstybės teisės laikyti kelis buržua savo arklidėje, žmonės apstulbtų; bet jeigu buržua užsisakytų kepto poeto, tai būtų palaikyta natūraliu dalyku.

Charles Baudelaire

 

Praeitą savaitę buvau Londone, skaičiau savo eilėraščių vakariniams universiteto studentams. Man jie anaiptol nepatiko: kai kurie buvo panašūs į pusgalvius, ir visi be išimties marmaliavo ištižų balsais.

Dylan Thomas

 

Be reikalo silpnų, nelaimingų poetų biografai linksta į graudenimą, – juk žmogus, pajėgiantis gražiai koneveikti savo dienas, yra stiprus ir gyvybingas ir patyrė nemenką malonumą kurdamas begalinio liūdesio giesmes. Maža to, iš tikrai sugniuždyto gero poeto išgausi ne melancholišką muziką, o „The Times“ vedamąjį primenantį skambesį.

Frank Moore Colby

 

Bet kuri pasaulio galia, šiandien gniaužianti poeziją, rytoj ims grasinti prozai, kuri savo jėga ir principingumu šiai prilygsta.

John Peale Bishop

 

Kaip mielai aš – poetė – sunkiasvorę, bejėgišką knyginę išmintį išmainyčiau į gyvenimo ir žmogaus pažinimą… Tačiau begėdiška taip bambėti.

Elizabeth Barrett Browning

 

Nekaltink kasdienybės, jei ji tau atrodo vargana; kaltink save, pripažink, kad tau pačiam trūksta poezijos atverti jos lobiams. Nes kūrėjui nėra skurdo nei varganų, nepatrauklių vietų.

Rainer Maria Rilke

 

Poezijos baimė – tai požymis, kad esame atskirti nuo savo pačių tikrovės.

Muriel Rukeyser

 

Poezija yra nekaltybė, ne išmintis. Ji kyla ne iš patirties, nes kiekviena poetinė patirtis nepakartojama.

Karl Shapiro

 

Skaitant eilėraštį, manau, norisi pajusti, kaip pasaulis užsiveria ir kaip pasaulis užsibaigs su eilėraščio pabaiga.

Oscar W. Firkins

 

Iš: The Macmillan Treasury of Relevant Quotations.
London & Basingstoke: The Macmillan Press Ltd, 1980 (sud. Edward F. Murphy)
Atrinko ir vertė Andrius Patiomkinas
 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.