RAFAŁ WOJACZEK

Poezijos vertimai

Rafałas Wojaczekas (1945–1971) – lenkų poetas ir prozininkas, prieštaringa asmenybė, priskiriama prie „prakeiktųjų“ poetų. 1969 m. debiutavo poezijos knyga, ji buvo labai palankiai sutikta kritikų. Persikėlęs gyventi į Vroclavą, pamažu ėmė grimzti į alkoholizmą ir depresiją, savo elgesiu provokavo aplinkinius, keldavo muštynes, kurį laiką gydėsi psichiatrijos ligoninėje. Nors daug gėrė, rašydavo tik blaivus. 1970 m. pasirodė antra Wojaczeko poezijos knyga. Nusižudė perdozavęs vaistų. Po mirties išleistos dar aštuonios jo poezijos ir prozos knygos. Wojaczeko poezijos fragmentus savo kūryboje naudojo daugelis lenkų menininkų.

 

 

Natalija Gončiarova. Žiemos peizažas

Natalija Gončiarova. Žiemos peizažas

Katalogas

 

Iš pradžių rožė, kuri nėra rožė jokio sodo
– į jį neįeisi net pro šoninius vartus.
Toliau – bekraujis kaip leukemija
kraujas – ir gyvenimas, kuris vėluoja į mirtį.
 
Ir balsas, kuris bendros kalbos su kalba neranda.
Burna, visiems laikams dėl savo lūpų netikra,
ant jų niekad nenutūps net
šešėlio vainiklapis, slaptas dienos bučinys.
 
– Kartais už blakstienų užsikabina tamsa
– motina mirė – ir iškart į akies žaizdrą krinta.
 
Ir dar paukštis, kurs niekad nenuskris ligi dangaus,
nes neturi žemės, nuo kurios galėtų pakilti.
Ir alkis, kurs jau nepažįsta jokio vaisiaus.
Ir delne grūdelis, kurs yra vaisiaus kapas.

 

Mano dainelė (A. D. 1969)

 

Mano žodis, Tavojo žodžio atbalsis,
Koks silpnas, o juk ištikimo rimo
Sąjungininkas, sustiprintas ritmo,
Būna kartais nevienadienis.
 
Mano skurdas, Tavojo skurdo brolis
Jaunesnis, dar jo marškinius nešioja,
Bet prisiprašo – nedelsiant pakylėja –
Rankos, kuri jį iki pabaigos temptų.
 
Mano kaltė, Tavosios kaltės giminaitė
Skurdi, tačiau kai prabangos trupinėlį
Nuryja, tuomet išsisukinėdama
Pati save ant kryžiaus guldo.
 
Mano tikėjimas, Tavojo tikėjimo sūnus
– nežinau: protingas ar kvailas; vardu
Neatsišaukia, tylėdamas šypsosi,
Tarsi ietis kutentų…

 

 

Būk man

 

Būk man nuo galvos iki kojų, nuo pėdos iki ausies
Nuo kelio iki kirkšnies, nuo alkūnės iki panagių
Po pažastimi, po liežuviu, nuo klitorio iki blakstienų
 
Būk mano pamišusios širdies poliumi
Vėžiu, kuris grauždamas smegenis leis jas pajusti
Būk deguonies vandeniu sudegintiems plaučiams
 
Būk man liemenėle, kelnaitėmis, raiščiu
Būk lopšine kūnui, aukle, kuri sūpuoja
Valgyk mano panagių purvą, gerk mėnesinių kraują
 
Būk troškimu ir išsipildymu, prabanga ir vėl alkiu
Praeitim ir ateitim, sekunde ir amžinybe
Būk vaikinu, būk mergina, būk naktim ir diena
 
Būk man gyvenimu, džiaugsmu, būk mirtimi ir pavydu
Būk pykčiu ir panieka, nelaime ir nuoboduliu
Būk Dievu, būk negru, tėvu, motina, sūnum
 
Būk – ir neklausk, kaip Tau atsidėkosiu
O tada veltui pasiimsi gražiausią išdavystę:
Meilę, kuri pažadins miegančią Tavyje mirtį

 

 

Mano žodynas

 

Koks skurdus mano žodynas! Vilties žodis „rytoj“
Yra kaitomas tik per Tavo asmenį.
O jau meilės žodžio kalba vengia: susidėlioti
Iš alkio garsų nenori arba susidėlioja per vėlai,
 
Kai išdidi dėl savo nevilties Tavo sapną palieku: į savąjį
įsikandusi dantimis, kaip viltis sielvartingoji liepia.
Pasakyk: kas gi kita belieka man daryti,
Kai ir mirtis dar nesugeba įsižodint?

 

 

Moku būti tyla

 

Meilė – tai nebaigtas žmogus.
Éluard

 

Baigiuosi tavo akyse
Moku būti tyla
Baigiuosi tavo sapne
 
Paskutinis aidas yra tyla
toji vieta
kur baigiasi tavo žvilgsnis
 
Sapnas mane apakina, žėrinti
širdies kibirkštis
Baigiuosi tavo širdyje
 
Per sapną, per tave
atnešu save
iki tavosios mirties

 

Užrašai iš požemio

 

Švelnios šviesos metai
Sugebantis džiaugtis žvilgsnis
Klausa kantri ir aštri
Vienatinio Dievo balsas
Mylimos moters delnas
Delnas rimtame jos delne
 
Mylimos moters veidas
Mylimos moters krūtys
Mylimos moters pilvas
Mylimos moters gėda
Mylimos moters dejonė
Mylimos moters spazmas
 
Malonumo virpulys
Verksmas iš laimės
Alkis nuramintas
 
Užpelnytų miltų duona
Saugių namų prieglobstis
Svečias pakviestas vidun
 
Patikimai uždirbtas pinigas
Dėkingas rimas
Eilėraštis širdingas
 
Rami naktis
Miegas kuris atneša sapnus
Sapnai o ne košmarai
Rytmetys nežiaurus
 
Suvaldyta baimė
Pamatuotas gestas
 
Lygus pulsas
Ryžtingas žingsnis
Asmeninis žavesys
Produktyvios smegenys
 
Tiesus kaulas
Kraujo gausa
 
Sublimuojantis skausmas
Nebeprasmis darbas
Neisteriškas juokas
Subtilus skonis
 
Žmogaus likimas
 
Gaivinantis lietus
Nevarginantis sniegas
Negeliantis šaltis
Šiltas židinys
 
Geros degtinės gurkšnis
Rožės aromatas
 
Ramybės valanda
Susitaikymo jausmas
Lengva mintis
 
Nusibrėžtas tikslas
Dievobaiminga mirtis
 
Ne man

 

(1970 m. išvakarės)

 

 

Gatvė

 

Nors nėra pažymėta jokiuose sąrašuose nei planuose
Naktį mano kūnas yra pagrindinė miesto gatvė
 
Nors budintis policininkas ar budrios senutės
Nepatars Tau kur turi eiti tačiau Tu visados randi kelią
 
Nors nuolat stebiuosi kaip Tu visąlaik
Sumaniai atpažįsti jog tai būtent ta gatvė
 
Nors naktį mano kūnas žinoma
Kaip ir bet kuri kita gatvė baigiasi mėnuliu

 

 

Paliesti…

 

Paliesti lietų, kad patvirtintum, jog lyja
Ne lietus, tik dulkės krinta nuo Mėnulio
 
Paliesti sieną, kad patvirtintum, jog mūras
Nėra siena, bet debesų uždanga
 
Atsikąsti plutos, kad patvirtintum, jog rugius
Surijo žiurkės, o ir kepėjas kažkur pradingo
 
Gurkštelti vandens, kad patvirtintum, jog šulinys
Išdžiūvo kartu su visais kitais šaltiniais
 
Ištarti žodį, kad patvirtintum, jog balsas
Yra šauksmas ir niekam tai nerūpi

 

 

www.wywrota.pl
Vertė Žilvinas Norkūnas

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.