GINTARAS BLEIZGYS

Eilėraščiai

 

Alexander Artway. Paryžiaus kavinė. 1930

Alexander Artway. Paryžiaus kavinė. 1930

Vieną rytą

 

raudoni obuoliai belapėj spalio obely
šalna iš ankstyvo ryto –
įkvėpk giliai šį vaizdą esi
dabar beveik už ribos nes žodžiai
kuriuos mėgini pasakyti
 
išliks gerokai ilgiau negu spalio
obuoliais uždegtas rytas ir tai
ką dabar sakai
yra mėginimas priprasti prie naujų dydžių
kurie įsigalios nutrūkus tavo laikui
 
raudoni spalio obuoliai
kurie liepsnoja ir krenta ir tavo
dienos ir kūnas
 
įkvėpk šį vaizdą giliai nes kai nubusi
jau žinosi kodėl
keičiasi metų laikai
kodėl viskas trupa ir byra kodėl
tau reikėjo praeiti pro viską
pro ką ėjai ir galiausiai suprasi
 
ką dabar mėgini pasakyti
 
 
 
tyliai skleidžiasi spalis ir laikas trumpėja
atmintim ir lietum užspringstu ir kalbu
tarsi vaikas mikčiodamas – laikas pro burną
liejasi – viską noriu ištarti iškart ir todėl negaliu
 
tokį spalį gyvent ir klausyt su šalnų chrizantemomis
v. p. bložės raliavimų martinaičio raudų –
nendrė nendrę prieš amžiną žiemą liečia jau –
ar jauti kaip kalbu kaip negrįžtamai
metų aplinkkeliais
draskančios baimės priepuoliais
vienkartinio buvimo akistatoj išeinu
 
ir todėl šitie žodžiai yra ir todėl man nebūna
nei sekundę lengviau – nei dabar nei rytoj
nei ryte po laimingų sapnų –
 
tyliai sėlina spalis gesindamas sielos spingsulę –
tyliai skrodžia akliną miglą
į nebūtį lekiantis kūnas ir žodžiai
kuriais tarsi ietimis
 
nuo šalnos amžinosios
nuo nebuvimo ginuos
 
 
 
vėlu ir mėnuo šiaušias vėlumoj
ir vėjas lietvamzdžiuos avis skaičiuoja
iki užmigs pasaulis ir vaizdai galvoj –
tarp sapno ir tikrovės –
 
ilgai gulėt tyloj – sulaukt žiemos
klausyt kaip barška šąlanti vaizduotė
trys šaukštai sniego tuščio lauko ir tamsos –
 
suplakt išgert ir žodžių kliedesiais išsprogt
viduržiemį – kai išsigandusi našlaitė
eis ieškot žibučių –
 
kai neįmanomo gyvenimas pareikalaus
kai bėgiai baigsis pasiklydę šunys staugs –
 
tada sukurt eilėraštį – dabar ramiai išlaukt
užmigt lig ryto – atsitraukt – nebeklausyt
kaip lietvamzdžiuos
nerasdamas avių
įpykęs vėjas šnypščia – būti ar nebūti
 
 
 
 
 
žieminės zylės šiandien iš pat ryto beldėsi į langą
nuo stiklo lesė akmenėjančio lietaus lašus – –
 
kai priėjau ir atrėmiau į neišaušusio dar lango
stiklą savo kaktą – viena nebėgo nuo manęs
plačiai atmerkusi akis sukiojo savo mažą galvą
mėgindama kaip aš prie stiklo prisiglaust – –
 
– – kas tu esi? kas aš? iš kur? kodėl lietus
suakmenėja? žiemos eina? iš kur ši mirtina
tamsa? ir trupiniai gyvenimo kurį vis lesame?
ar tau užtenka jo? ar aš prisimenu
kaip viešpats dievas davė kailinius
adomui ir jo žmonai įsakydamas išeiti
ir prie gyvybės medžio eit sargybą skyrė kerubus?
ar aš žinau kas bus? kodėl gruoblėtą lapkritį
 
naktis nujaučiama dar kai šviesu?
gyvenimo keliai kurie iš anksto temsta
iš pačio ryto nieko nematau bet man beveik ramu
ir tamsoje labiau nei šviesoje šį rytą skleidžiasi
pavidalai daiktų – –
 
– – koks stiklas skiria mus? kodėl
kai šitaip į tave žiūriu pro tavo plunksnas ir akis
matau pajuodusį žiemos peizažą
krūmynus – molžemį – šiaurinę
ilgą naktį švytinčią? kodėl sirgau
 
depresija prieš dvidešimt dvejus metus?
ar tu bijai? kodėl prieš dešimt vėl
sirgau tik dar stipriau? kodėl gimiau?
ar aš pasveiksiu? ar supranti kad žmonės
juokias kai sakau jog gydausi ne vaistais
bet žodžiais atkeliaujančiais iš ten
kur nėr ribų – –
 
– – kodėl neišsigąsti kai žiūriu taip į tave – kalbu?
ko ieškai tamsų rytmetį nutūpusi ant lango?
ar išgyvensi žiemą kuri tavo lango pusėj
bus atšiauresnė daug labiau nei mano? argi man
sunku? kodėl žiūrėdama man į akis krypuoji
galva? argi galiu kuo skųstis? rodosi
 
girdžiu kaip barška apledėję stagarai
iš atšiauraus žiemos pasaulio – – bet kas
yra žiema? kodėl gyvybė nugali visus
išbandymus? per kokį juodą kelią
reikės mums pereiti? sparnai? šitam
kely kitokių reik sparnų – iš lėto
mano dienos baigiasi – prieš rytą kartais
dar iki galo nenubudęs pajuntu kaip baigiasi
trumputis blyksnis buvo mano laikas bet šviesu
trumpiausiųjų dienų akivaizdoj – iš trupinių –
kuriais per žiemą lesinsiu tave reikės
išmokt gyventi – kiekvienas savo trupiniuos –
žiūriu
 
štai į tave įtempęs sąmonę o kerubinai įnirtingai
saugo erdvę į kurią patekęs galėčiau sudaužyti
lango stiklą – begalybė skiria mus – pavidalų
metamorfozės – nesibaigiančios ekspansijos
adomo ir ievos – mėginančių pareit
namo – nejau manai kad tau galiu padėt?
nejau manai kad protingesnis už tave esu?
kad trupiniai kurių tau paberiu priklauso
man? manai turiu ką nors daugiau šitam
pasauly negu tu? ar aš galiu tave suprasti?
o žiemą stagaruotuos barškančiuos laukuos
neišgyvenčiau taip kaip zylės – tu viena
diena anksčiau už žmogų sukurta buvai
kaip moko šventas raštas ir ta viena diena
būt gali lygi tūkstantmečiams begalybei man
rodosi kad paukščiai iš tikrųjų daug giliau
šaknis į šį pasaulį įaugino negu žmonės
ir tau duoti sparnai tėra kitokia atmaina šaknų
nes niekur tu nuo žemės nepabėgsi –
 
iš kur ateina žodžiai kuriais kalbinu dabar tave?
gyvybės mūsų šnekasi ir laiką ir pasaulio
šio pavidalus sudaužiusios – esu anapus
ir šiam pasauly – formose
ir išsilaisvinęs iš jų – juodžiausia lapkričio
naktis mane apgobusi – bet gyvenu –
pasaulis nuo gimimo raizgo mano kūną laikinumo
pančiais – juos stengiuosi suplėšyti –
suplėšyti save? pažvelgti
pro nesiliaujantį mirimą tyžtančių pavidalų
nesitapatint su laikinumu – – erdvė kurioj esu
ir iš kurios kiekvieną dieną stengiuosi ištrūkt –
įveikti erdvę – šiapusybę – laiką –
depresija pavargsta šitaip eit per užtvaras
nespėja įsikibti į mane nugrimzdama pamėkliškuos
pavidaluos pasaulio – ribose kurios lyg stygos
įsitempusios – lyg apsauginės vielos
kaukia – ir kūnas įsitempia tokį juodą lapkritį
nujausdamas artėjimą žiemos – aš negaliu sustot
 
ne čia mano vieta – nei žemei šiai nei laikui
nesu pavaldus – ar supranti kad žmonės juokiasi
kai taip sakau? ar eitum prieš visus?
prieš tai kas matoma ir įprasta? o žodžiai šie – –
iš beprotybės? iš anapus? ar iš to
ką supratau laikinumu paženklintuos
kovos laukuos? kai nebėra kur trauktis – –
gyvenu tarsi aplenkęs save patį – lyg iš anapus
žiūrėdamas į vis dar laikiną save ir nežinau
ar vaidenuosi – ar esu – o jei esu tai kur?
 
ir visa ką manau žinąs – tiktai tikiu ir stengiuosi
tikėjimu išsivaduot iš kūniško krauju ir moliu
apriboto proto – iš kūniško žinojimo
kurio man negana – ar supranti ką pasakiau?
tikėjimu išsivaduot iš proto – –
 
kierkegaard’as – abraomas – patylomis išėjęs
paaukot sūnaus – ir vabalėlis mozė raudonosios
jūros dugnu ropojantis tarp prasivėrusio
vandens – – – – matau
įveikti laiko tėkmę galima tiktai išsivadavusiam
iš proto – pareit namo – suplėšyti erdves – išlikt
per žiemą mirusiuos laukuos
tik išprotėjęs paukštis gali – –
 
ir žengt į nebūtį
vėlyvą lapkritį
juodžiausią valandą –
 
aš nebijau – –
 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.