RIMANTAS KMITA

Odė Sprauniui (pasisakymas literatūros vakare)

 

Dovilės Bagdonaitės piešinys

Dovilės Bagdonaitės piešinys

skaitysiu aš

nes pristatytas esu kaip
dr. Rimantas Kmita
o tokie su dr. visuomet skaito iš lapo
tad etiketui nusižengta nebus
ir lūkesčiai vakaro svečių nesugriauti
bet pradžią dr. praleis, nors galėtų ir pasakyti,
kad girdite Arūno Sprauniaus balsą, paminėti, lyg ir tarp kitko,
kad gimė Raseiniuose, o studijavo Šiauliuose, pedagoginiam,
kad ir pedagogo karčią duoną valgė,
o paskui metėsi į šiltesnius vandenis,
žurnalistu ėmė dirbti, rašytoju būti sostinėje,
nors pedagoginių gaidelių net ir neatidus skaitytojas išgirstų,
kad ir šiame Sprauniaus raginime wash vaike and go
 
[...]
 
kalba literatūros kritikas ir daktaras
humanitarinių mokslų kalba
jisai ir galvoja, ką aš čia kalbu, kam įdomu visa
tai ai geriau tai jau eičiau
eičiau ir rašyčiau
nes rašymas yra jo darbas
o ne kalbėjimas yra jo darbas
rašytų kokį siaubingai mokslinį tekstą
tyrinėjimą lietuvių grožinės literatūros
analizuotų sau atsilošdamas tarkime mazdos įvaizdį
šiuolaikinėje lietuvių poezijoje
analizuotų priglusdamas prie stalo
rašomojo į žodynus beigi
enciklopedijas droviai dirsteldamas
ir besiaiškindamas ir paaiškėtų tada
jam, o ir kitiems jis paaiškintų,
kaipgi yra vis dėlto su tomis mazdomis lietuvių poezijoje
šiuolaikinėje
štai Grajausko eilėraštyje mazda yra raudona
raudona raudona lyg nudirta oda ir rėkia ta mazda labai
negana to, kad raudona ir jai skauda, kad žaizdos ir kraujas
lyrinis eilėraščio herojus jaučiasi irgi siaubingai egzistenciškai
rėkia, skundžiasi, dejuoja
nes jautrus yra lyrinis herojus ir skausmą jam kelia pasaulis
Sprauniaus gi Arūno poezijoje neminima mazdos spalva,
kritikas spėja, kad būtų ji kokia mėlyna, bet galėsite patys paklausti,
kokia jos spalva ir ar tik kartais nėra čia ta vieta, kai
gyvenimas autoriaus susiliečia su fikcija, ar nėra čia tie vadinamieji
autobiografiniai momentai poeto kūryboje
nes mazdoms autorius iš tiesų neabejingas
aiškino kartą jis kritikui
kad varikliai jų labai geri,
kad nerūdija ir kad kritiko opelis
korektiškai tariant
kritiko opelis nėra pats geriausias pasirinkimas
ir nenuslėpkime čia, kad įsižeidė kritikas dėl opelio,
kad jautrūs būna ir kritikai,
juoba ir autorius ankstesnėje poezijoje
opeliui skyrė visą opusą „opeliuko pasakojimas“ apie
ryžtingų bruožų markę
bet tiek jau to
grįžkime į siužetą
taigi ne spalva čia svarbiausia
mazda Sprauniaus poezijoje ne tik kad be žaizdų,
ji be variklio, bet kaip rimtame animaciniame multike
labiau šelmiška ir žaismingai
gal net paslaptingai žaisminga
ir kritikas bandytų daryti apibendrinimus
išvadas dėstyti nes reikia juk išvadų
nėra ir negali būti čia jokių žaizdų
o tai žaizdotoje šiuolaikinėje poezijoje
lietuvių herojiškai reta
nes žaizdota ne tik mazda Grajausko poezijoje,
žaizdu Parulskiui tėvo ir Dievo žaizdu
žaizdu ir Stankevičiui, o ir Mariui Burokui,
ką jau čia slėpti,
išleidusiam knygą žaizdotu viršeliu, žaizdotu dizainu
žaizdotas dizainas – galėtų tikti ir Sprauniaus poezijai
tik pastarojo vaikino atveju
nėra nieko anapus dizaino
nėra ir būti negali
nei žaizdų, nei kraujo, nei skausmo, anei tikrojo džiaugsmo
dizainas yra pradžia ir pabaiga
ir liūdina tai ir gąsdina tai
paprastai nemažai lietuvių
literatūros kritikus beigi žinovus
krečia visą širviško žaizdotumo tradiciją
nes poezija ir yra ta transporto priemonė, kuri
veža visus ten, anapus dizaino
o Spraunius lieka va stotelėje
ir vėjas draiko jo geltonus plaukus
ir žvilgsnis sklinda turgaus platybėse
ir marškinėliai jo su mikimauzo atvaizdu
nes tai, ką jis čia mato, stulbina jį
ir verčia šypsotis, nes vyksta čia šventė ir karnavalas
nes dalyvauja jis nuolatinėje kvailių puotoje,
nors taip ir nesako, sako taip tik nesubtilus kritikas,
nors ir su daktaro laipsniu
o Spraunius tai šypsosi ir dedasi šlovinąs su visais
iškilius prekių ženklus, kad kritiko kartą
teiravosi pagyvenęs skaitytojas,
pagyvenęs, patyręs ir manantis, kad nepraradęs jisai dar žodžio šmaikštaus,
juo pasinaudodamas ir klausė jis kritiko: ir kiekgi autoriui sumokėjo
tos firmos, išvardintos eilėraštyje „mylintieji“
kritikas jaunas buvo ir visai nešmaikštus
suglumo irgi sutriko
bandė rimtuoju prieš juoką eiti
herojiškai stoti
niekas nepatikėjo,
bet vis tiek viduje kritikas manė
žinąs šios poezijos kodą
slapta galvojo ir svarstė
visaip kodėl gi iškilių
literatūros kritikų
akiratin nepakliūva poeto Sprauniaus
eilėraščiai
gal per daug jie iškilūs, gal ir poezija ta
neatleistinai per daug įdubusi
gal išties, gal išties
nieko nėra anapus, o jau kai taip
atsitinka,
tai yra vadinama postmodernizmu,
o jau kai vadinama postmodernizmu,
tai nieko gero nelauk
kai Kavolis Lietuvon atkakęs
kalbėjo, kad čia dar nėra jokio postmodernizmo,
o jau pulkai sukilę kovoti prieš jį
ir kovojo nuoširdžiai beigi aistringai
dar prieš dešimt metų apsižvalgęs
kitas kritikas Alfonsas Andriuškevičius
irgi sakė, nėra Lietuvoj tikros postmodernistinės poezijos
na, gal tik Abrutytę išskyrus
nes nėra tikro tuščiaviduriškumo
iš esmės kalbėjo apie tą patį –
nėra taip, kad už dizaino nieko nebūtų
nes lietuvių poezijoje už dizaino
slypi gilios kalbos šaknys
sėdi Dievas su angelais
plyti į visas puses nusidriekusi dramatiška individo egzistencija
o čia nieko
gal ir ne visai nieko, kartais nuolankiai tokiai poezijai
suteikiamas žaidybiškumo būdvardis
bet ką jis gali reikšti palyginus su anksčiau minėtomis
kategorijomis agrarinėje lietuvių kultūroje
jis gali būti palydėtas atsainiu „tik“
tik žaidimas gražiais dizainėliais
 
žodžiu, animacija visa tai, žiūrint lietuviškai, animacija,
o ne poezija
kartais paišyta, kartais kompiuterinė animacija,
o kartais plastilino, nes kas juokingiau būti gali negu
animacija iš plastilino
kaip sakė griškovecas
kaip taikliai pasakė rusų rašytojas bei dramaturgas tasai
„Как можно живому человеку показывать кукольные мультфильмы?“
nerašo Spraunius krauju kaip koks Širvys,
kaip koks Aistis rašo jis rašalu,
ai, ką aš čia, iš kur tas rašalas ant stalo jo
lipdo laptopu tokius poetinius plastilinus
iš pradžių juokinga
juokiesi juokiesi, kol galiausiai supranti,
ne taip kažkas, kažkas čia ne taip
ir matai, kad jau nejuokinga
nebesišypsai jau, vypsai tik persikreipęs
ir supranti
kad visi tie plastilinai ir animacija šita
siaubingai tikra, kadangi anapus jos nieko nėra
tik vaikai gali tikėti, kad anapus pasakų kaži kas slepiasi
bet kai nieko nėra, kai nieko nėra
iš tikrųjų
tai ir lieka ta plastilininė tikrovė, vienintelė tikrovė sesuo ištikimoji
ir nepatinka tas kažkaip, nors ir nerėki kaip mazda raudona
bet nepatinka
kad rinkimus laimi plastilinas ir dizainas
taip tyčia čia apie politiką užsiminiau, nes žymus
yra Spraunius politikos reikalų apžvelginėtojas
 
[…]
 
taria paskutinį savo žodį
netrumpą žodį savo
animacinis literatūros kritikas
 
o apie poeziją dar pasakyt ką galėtų
kritikas žaliasai
gal tik tai, kad ne visai jis teisingai anksčiau pakalbėjo,
kad nesą nieko anapus dizaino, kad tuščiaviduriškumas visiškas
šitoje šiapusinio dizaino poezijoje
bet ne visai
vis dėlto kiek aistros ir kiek pasijos
tame karnavale
ir tikra ta pasija, tikrų tikriausia
nesvarbu, kad higieninė
neva paviršutiniška, nebūna paviršutiniškų pasijų
bet štai pasijos emocijos ir intymumas
žmogaus įsikūnija viešuose gestuose,
prekių ženkluose
jie tampa svarbiausia žmogaus tapatybės vieta
o tai jau nepaviršutiniška
(niekaip neužmiršiu, kaip kartą ginčijausi su renesanso
literatūros tyrinėtoja
kurią sukrėtė mano rimtu veidu pasakyta mintis, kad šiuolaikinio
žmogaus tapatybė sufokusuota sporte)
ir žmogus nemano, kad jo savęs supratimas yra paviršutiniškas
už dizaino jis mato tikrovę, kuri irgi yra dizainas
ir tokia baugi grandinėlė:
už dizaino dar gali būti kitas dizainas
ir dar kitas
o už teksto gali būti koveris
ir koverio koveris
o žodis negali būti parašytas ant švaraus lapo
negali būti ne palimpsestas
ir tai ne išmislas koks o tikriausia tikrovė
anava skaitau aš prieš vakarą šitą, kas ir ką pakalbėjęs apie Spraunių yra
ir randu tokį štai sakinį:
„Spraunius yra vienas iš nedaugelio, kurie po Nepriklausomybės bandė rašyti kitaip, naujai, kiek įmanoma adekvačiau mūsų laikų situacijai, kuri buvo ir greičiausiai liks apibūdinama postmodernizmo sąvoka.“
Ir skliausteliuose (Antanas A. Jonynas)
 
 
galvoju aha, iš tikrųjų, ir aš
kažkaip panašiai galvoju
galvoju sau galvoju, kol
narcisizmo pagautas atsiverčiu
seną recenziją savo apie Letos pliažus saulėtus
ir randu ten aukščiau minėtąjį sakinį kaip savo
ir pagavo mane puikybė, kad Jonynas
kad pirmininkas rašytojų sąjungos mano žodžiais kalba
paskui, patyręs, kad tas sakinys daug dažniau aptinkamas
kaip Jonyno, o ne kaip Kmitos
ne juokais nusigandau, gal ir išties
jis yra Jonyno tik aš kažkaip jį būsiu nuplagijavęs
nors paskui supratau, kad be reikalo džiūgauju ir be reikalo
nerimauju
kad tekstai keliauja savais keliais
kad autorių niekas netikrina,
nes juk nieko nėra anapus diskurso
o autoriaus pavardė yra tik dar vienas ženklas, puošmena
ar kokią kitą funkciją atliekanti etiketė
beje, tokių itin daug Sprauniaus eilėraščiuose
nuorodų su puslapiais
man tos nuorodos visuomet atrodė kažkokios ironiškos
nes kur tu matęs, kad eilėraštis turėtų išnašas
na gal dar Marčėno Metrikai galėtų būti paminėti
bet į ką jos nurodo, kieno autorystę gina?
o mes ką, mes tiesiog
esame tekstuose.lt
esame koveriai
copy paste
ir atia

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.