PETERS BRUVERIS

Poezijos vertimai

Aš kalbu

 

aš kalbu
tu jis / ji kalba
mes kalbame
jūs kalbate
jie / jos kalba
 
kalba ir kalba ir kalba
jis ji aš
jie jos jūs ir mes
ir tu ir tu tu tu tu tu
kalba ir kalba
kalba ir kalba
bet niekas negirdi
o jeigu girdi tai nesiklauso
o jeigu klausosi tai nesupranta
o jeigu supranta
tai tuoj pat užmiršta
kuo daugiau kalba
tuo daugiau užmiršta
o kuo daugiau užmiršta
tuo daugiau kalba
kalba ir kalba
 
aš esu kalbėjęs
tu esi kalbėjęs
todėl jis / ji yra kalbėję
mes esame kalbėję
jūs esate kalbėję
todėl jūs esate kalbėjęs
jie / jos ir net jūs esate kalbėję
kalbėję ir kalbėję
kalbėję ir kalbėję
bet niekieno neišgirsti
o jeigu išgirsti
tai nesuprasti
o jeigu suprasti
tai suprasti neteisingai
o jeigu suprasti teisingai
paaiškėja kad supratęs teisingai
nenori mums atsakyti
o jeigu nori tada
atsako mums nesuprantamomis kalbomis

 

 

Dovilės Bagdonaitės piešinys

Dovilės Bagdonaitės piešinys

Trečias eilėraštis. Pakrantėje

 

Ką tik prašvito.
Nusileidžiu prie jūros.
 
Tuščia.
Žuvėdros ir varnos dar nepabudo.
Nė vienos valtelės jūroje.
Nė vieno fizkultūrininko.
Tuščia. Vangios bangos
Lygiame paplūdimyje laižo
Į krantą išplautas jūros žoles.
Vandens raibalynė siūbuoja
Iki pat horizonto. Nė vieno
Paukščio ar žmogaus pėdsako.
Ką tik prašvito.
Kiek užmatoma pakrantė išilgai jūros
Pilna mažyčių kriauklelių,
Kurias visą likusį gyvenimą
Tau teks rinkti ir dėlioti
Į niekada nepabaigiamą
Raštą.
 

2008, kazlėkų metas

 

…ir jokios amžinybės

 

drugelis ir amžinybė
kai drugelis nutupia ant peties
akimirką jaučiame amžinybę
 
vėžlys ir amžinybė
kai vėžlys
iš lėto ropodamas skersai tako
priverčia valandėlei sustoti
mes lyg įsivaizduojame jį
esant amžinybės žinianešiu
žmogus ir amžinybė
kai žmogus miršta
sakoma kad jis
išėjo amžinybėn
ant jo kapo užkelia akmenį
su iškaltais žodžiais ir skaitmenimis
ir kol šie įskaitomi
jokios amžinybės
 
akmuo ir amžinybė
kol akmuo dūla
laikas grįžta atgal
kai akmuo pavirs į smiltis
laikas vėl keliaus pirmyn
ir jokios amžinybės
tik akimirkos drugeliai
netikėtai ant peties
 
jokios amžinybės
yra tik drugelis
tik gėlė
tik vėžlys
ir žmogaus gyvenimas
ir akmuo
įmestas į laiko upę
kuri vienumet teka
ten prie Jo ir atgal

 

Grafomanai

 

grafomanai vakare
renkasi pigiam bare
postringaut apie tekstus
kol vyzdžiai neišsipūs
 
nuo aukštų idėjų sferos
leidžiasi prie kūno Eros
kaip eiliuoti visa tai
kad būt kritikams okay
 
keičia vakarą jau rytas
svajos dar neišbarstytos
ruginukė laisvai liejas
veidai spindi nuo idėjų
 
grafomanai kas naktužę
meilės guoly Tekstą gūžia
o rytais sunkiom galvom
girias mūzų dovanom
 
nesirūpina vaikais
balto lapo jie kariai
raštus stumdyt nesiliauja
amžinybės duoneliauja

 

Aš negaliu be tavęs, arba

Beprotiškas meilės prisipažinimas

 

aš negaliu gyventi be tavęs
kaip kūjis be priekalo
kaip merga be zierkalo
kaip musulmonas be turbano
kaip valdininkas be merso sedano
 
aš negaliu gyventi be tavęs
kaip jūra be krantų
kaip vilkas be nasrų
kaip chirurgas be riešo
kaip Maskva be priešų
 
aš negaliu gyventi be tavęs
kaip mokinys be snikerio
kaip parlamentas be spikerio
kaip ruduo be vasaros
kaip akis be ašaros
 
aš negaliu gyventi be tavęs
kaip žemė be paviršiaus
kaip pirdalas be smirdžiaus
kaip kelias be dulkių
kaip Latvija be mulkių
 
aš negaliu gyventi be tavęs
kaip žvejas be žuvies
kaip poetas be minties
kaip kryžius be nukryžiuotų
kaip Rusija be ultrapatriotų

 

Toji, kuri pereina kiaurai tave

 

Ji pereina kiaurai parką ir nesustoja
Ji pereina kiaurai veidrodžių sales ir nesustoja
Ji pereina kiaurai visas tavo svajones ir nesustoja
Ji pereina kiaurai tave ir nesustoja
Galbūt vien tavo atmintis jos namai?
 
Ji pereina kiaurai visas bibliotekas (knygų saugyklas?) ir nesustoja
Ji pereina kiaurai draugiem.lv ir facebook.com ir nesustoja
Ji pereina kiaurai visus metų laikus ir nesustoja
Ji pereina kiaurai visas stotis ir nesustoja
Galbūt vien seni traukinių tvarkaraščiai jos namai?
 
Ji pereina kiaurai sidabrinę giraitę ir nesustoja
Ji pereina kiaurai visus pasaulio sąvartynus ir nesustoja
Ji pereina kiaurai tavo pergales ir netektis ir nesustoja
Ji pereina kiaurai tave ir nesustoja
Galbūt tik tavo nebūtis jos namai?
 
Visas religijas tikėjimus ji pereina kiaurai
Visas imperijas respublikas ji pereina kiaurai
Visas pasakas visas laikraščių naujienas ji pereina kiaurai
Ji pereina kiaurai tave ir nesustoja
Ir nesustoja ir nesustoja
Ir nesustoja ir nesustoja…
 
Ji pereina kiaurai… kiaurai
kiaurai?
Kiaurai kapines
Pro apsnigusį tavo antkapį
Ir – – – nesustoja…

 

 

užmiršk mano vardą
atmink mano muziką
mes kiekvienas nešiojamės
amžinybę

 

Ars poetica

 

kiekvieną eilėraštį rašyti
tarytum paskutinį
                         ir tūkstantąjį
                         ir šimtąjį
                         ir dešimtą
                         ir pirmą
visada prieš save jaučiant
stingdantį bedugnės šaltį
virš kurio įmanoma
pakilti žodžiuose
kad skristum
                       į šiltuosius
                       Dausos kraštus
kur eilėraštis užmirštų
savo eiliuotoją
 
kiekvieną eilėraštį rašyti
tarytum pirmą
                       ir pirmą
                       ir dešimtą
                       ir žilą
                       ir paskutinį
visada pakaušiu jaučiant
stingdantį bedugnės šaltį
nuo kurio įmanoma
pabėgti vien žodžiuose
kad patektum
                      į šiltuosius
                      Dausos kraštus
kur poezijos paukštis
yra toliausiai nuo savo lizdo

 

2010 m. rugpjūčio 15 d.

 

 

Iš: Pēters Brūveris. Mācos rakstīt, jeb Ātrs palīglīdzeklis poētisku tekstu apguvē. Rīga: Mansards, 2014

Vertė Vigmantas Butkus

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.