TEFFI

Vertybių perkainojimas

Teffi (tikr. Nadežda Lochvickaja, 1872–1952) – rusų rašytoja humoristė, Rusijoje ir emigracijoje, kurioje atsidūrė po Spalio revoliucijos, išleidusi daugiau nei 3 dešimtis humoristinių apsakymų rinkinių. „Vertybių perkainojimas“ paimtas iš 1910 m. pasirodžiusių „Humoristinių apsakymų“ pirmosios knygos.

 

Keith Carter. Česnakai. 1991

Keith Carter. Česnakai. 1991

Petia Tuzinas, pirmos klasės gimnazistas, užsikabarojo ant suolo ir sušuko:

– Ponai! Skelbiu posėdį pradėtą.

Tačiau triukšmas nesiliovė. Kažką vedė lauk, kažką mušė liniuote per galvą, kažkas ruošėsi kažkam skųstis.

– Ponai! – dar garsiau sušuko Tuzinas. – Skelbiu posėdį pradėtą. Semionovai antrasis! Laikyk duris, kad pradinukai nepralįstų. Ei, padėkite jam! Aptarsime tokius reikalus, kuriuos pypliams dar anksti girdėti. Oratoriai į priekį! Kas užsirašė į oratorius, pakelkite rankas. Vienas, du, trys, penki. Visiems negalima, ponai, neužteks laiko. Turime vos dvidešimt penkias minutes. Ivanovai ketvirtasis! Ką tu ten kramtai? Pasakyta: šiandien nepusryčiauti! Ką, įsakymo negirdėjai?

– Jis nepusryčiauja, jis sugertuką kramto.

– Taigi, sugertuką! Prasižiok! Fedka, įkišk jam pirštą į burną, pažiūrėk, kas jam ten? Ką? Taigi taigi! Dabar pirmiausia nuspręskime, apie ką diskutuosime. Visų pirma, man regis… Na, ką, Ivanovai trečiasis?

– Pilmiausia leikia diskatuoti apie molanę, – išlindo į priekį labai storas papūstžandis berniukas. – Molanė svalbiausia.

– Kokia dar molanė? Ką tu paistai? – nustebo Petia Tuzinas.

– Ne molanė, o molalė! – pataisė pirmininką plonytis balsas iš minios.

– Aš ir sakau, molanė! – dar labiau pasipūtė Ivanovas trečiasis.

– Moralė? Na gerai, tegu bus moralė. Taip, vadinasi, – moralė… O kaip čia, moralė… Apie ką ji?

– Kad jie su visokiais niekais nelįstų, – jaudindamasis prakalbo juodbruvas berniukas su kuodu. – Tas negerai, anas negerai ir to negalima daryti, ir ano nedrįsk. O kodėl negalima, niekas nepaaiškina. Ir kodėl mes turime mokytis? Kodėl gimnazistas būtinai privalo mokytis? Jokiose taisyklėse to nepasakyta. Tegu man parodo tokį įstatymą, aš galbūt jo ir laikyčiausi.

– O kodėl, dar sako, negalima alkūnių ant stalo dėti? Niekalai visa tai ir akių dūmimas, – pridūrė kažkas iš laikančiųjų duris. – Kodėl negalima? Visada dėsiu…

– Il kat leistų ženytis, – cyptelėjo plonytis balselis.

– Rėkia: „Nedrįsk vogti!“ – tęsė berniukas su kuodu. – Tegu įrodo. Jeigu man vogti naudinga…

– O kodėl man liepia musės nekankinti? – užbosijo Petrovas antrasis. – Jeigu man tas džiaugsmą teikia…

– O mama sako, kad aš turiu savo šunį maitinti. O kokio galo man juo rūpintis? Jis man nieko gero nėra padaręs…

– Kat nekliudytų legisluotis santuokų lūmuose, – cyptelėjo plonytis balselis.

– O be to, mes slaptai reikalaujame visiškai lygių teisių su moterimis. Mes piktinamės ir protestuojame. Ivanas Semionyčius mums kuolus fundija, o moterų gimnazijoje mergičkoms už nieką penketukus rašo. Man Manka pasakojo…

– Palauk, nepertraukinėk manęs. Leisk pasisakyti! Kodėl gi man vogti negalima? Jeigu tai man džiaugsmą teikia.

– Laikykit duris! Užgriūkit visi kartu! Pradinukai veržiasi.

– Tylos! Tylos! Petka Tuzinai, pirmininke! Paskambink raktu į rašalinę – ko jie lenda?

– Tylos, ponai, tylos! – plėšėsi pirmininkas. – Skelbiu, kad posėdis tęsiasi.

Į priekį išlindo Ivanovas trečiasis.

– As leikalauju, kad diskatuotų apie molanę! As noliu apie molanę kalbėti, o Senka man į ausį pucia! As tik noliu, kat nebūtų jokios molanės. Mums tuli viską leisti. As nenoliu tėvų gelbti, tai zemina mano olumą! Senka! Nedlįsk man į ausį pūsti! Il neklausysiu suaugusių, il man paciam gali vaikuciai gimti!.. Senka! Liaukis! As tau į snukį!

– Mes visi reikalaujame laisvos meilės. Ir moterų gimnazijoms taip pat.

– Tegu nedlaudžia mums zenytis! – cyptelėjo balselis.

– Jie sako, kad skriausti ir kankinti negerai. O kodėl negerai? Ne, tegu paaiškina, kodėl negerai, tada aš sutiksiu. O tai čia ką nori gali išsigalvoti: valgyt negerai, miegot negerai, nosis negerai, burna negerai. Ne, mes reikalaujame, kad jie pirma įrodytų. Še jums kad norite – „negerai“. Jei nesimokai, negerai. O kodėl gi, leiskite paklausti, negerai? Jie sako: „Kvailiu užaugsi.“ Kodėl kvailys negerai? Galbūt net labai gerai.

– Kvailys – tai gerai!

– Ir man atrodo, gerai. Tegu jie savaip daro, aš jiems netrukdau, tegu ir jie man netrukdo. Aš juk tėvo rytais į tarnybą nevarau. Nori, eina, nenori – man nusišvilpt. Anądien klube šešiasdešimt rublių prakišo. Aš gi jam nė žodžio nepasakiau. Nors galbūt man tie pinigai ir pačiam ne pro šalį būtų. Bet praleidau pro ausis. O kodėl? Todėl, kad aš moku gerbti kiekvieną in-di… jun-di… vi-di-umo laisvę. O jis man per nosį sąsiuviniu muša už kiekvieną vienetą. Tai šlykštu ir nepakenčiama. Mes protestuojame.

– Atleiskite, ponai, aš visa tai turiu užprotokoluoti. Mat reikia tai užkonspektuoti. Štai taip: „Posė…“ „Posė“ ar „posia“? Posiadžio. Posiadžio protakuolas. Kas ten pas mus pirmiausia?..

– Aš sakiau, kad nesikabinėtų prie alkūnių ant stalo…

– Aha! Kaipgi man tai užrašyti? Hm, alkūnės… Aš parašysiu „galūnės“. „Protestas prieš draudimą dėti ant stalo savo galūnes.“ Na, toliau…

– Kat zenytis…

– Ne, palauk, slaptą lygybę!

– Na, gerai, aš suderinsiu. „Reikalaujame laisvos meilės, kad kiekvienas galėtų ženytis, ir slaptų lygių teisių lytiniu klausimu damoms, moterims ir vaikams.“ Tinka?

– Dabal apie molanę.

– Na gerai. „Reikalaujame pakeisti moralę, kad jos iš viso nebūtų. Kvailys – tai gerai.“

– Ir kad vogti galima.

– „Ir reikalaujame visiškos laisvės ir lygybės vagystėms ir apiplėšimams, ir kad viskas, kas negerai, būtų laikoma gerai.“ Tinka?

– O kas pavogs, parašyk, tas visai ne vagis, o tiesiog šiaip sau žmogus.

– O tau ko čia taip knieti? Ar tu tik kartais ko nors nepriglaudei?

– Gelbėkit, padėkit! Tai jis mano bandelę nudžiovė. Prie manęs va čia bandelė gulėjo, su razinomis, o jis vis prie jos šonu, šonu… Atiduok mano bandelę!.. Senka! Laikyk tą niekšą! Versk ant suolo! Kur liniuotė?.. Še tau!.. Še tau!..

– A-a-a! Aš daugiau taip nedarysiu, dievaži!..

– A, jis dar ir žnaibosi!

– Duok jam į snukį! Ponai gelieji! Jis musasi!..

– Nedrįsk bėgti. Petka, užeik jam iš kairės!.. Visi į pagalbą!..

Pirmininkas atsiduso, nulipo nuo kėdės ir suskubo į pagalbą.

Vertė Tomas Čepaitis

Komentarai / 1

  1. nida.

    Jėga!

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.