HUBERT CZARNOCKI

Poezijos vertimai

Hubertas Czarnockis (g. 1980) – lenkų poetas ir fotografas. Liublino katalikiškojo universiteto ir Fotografijos akademijos absolventas. Jo fotografijos spausdintos Lenkijoje, Kinijoje, Japonijoje. Dviejų poezijos knygų autorius, kelių poezijos konkursų laureatas.

 

 

Miestelis tave suims, todėl čia neženk.
Pasiųs savo žmones, išsiųs sargybą.
Įrengs gaudykles, slaptas vilkduobes,
išdėlios spąstus. Neženk, nekirsk ribos.
Miestelis – tai žmogus su lietpalčiu.
Miestelis – tai nakties skustuvas.
Miestelis – tai medžioklė su varovais.
Slėpkis, miestelis – tai liūdesys.
Nežiūrėk į dangų, nes tai panėši į miestelį.
Susimoki juo, vaikštai po jį,
užsirūkai juo. Miestelis yra visur.

 

 

Laikas lašėjo iš žibalinių lempų,
laikas lašėjo pro grotas
lubose. Kažkokie
žmonės griebdavosi
už veidų ir krisdavo.
 
Užmušdavo mus rytmečiai,
sušaudydavo vakarai.
Krisdavo ant mūsų
sutemų mačetės.
 
Liepsnojo mūsų knygos,
mūsų miestai apaugdavo miškais.
Prapuldavom kažin kur,
ir mus laikydavo
dingusiais be žinios.
 
Rašyta apie mus populiariuose
archeologijos žurnaluose.
Šiuolaikinės archeologijos įžymybės
skirdavo mums
mokslo traktatus.

 

Love story

 
Jis pakils ir išstums tabletę
kaip kaištį, ir ją nuris. Jo kūnas,
nusviestas į naktį, į neaiškią jos partitūrą,
 
dūluos, ryškės,
glausis prie oro, prie antklodės,
mylės apklotą, pagalves,
mylėsis su vėju.
 
Gulės ant kranto,
prausiamas aušros potvynio,
ramus šviesos atodūsis,
 
kuris netrukus viską išaiškins,
atidengs paskutinius
užrašus ant ryškėjančios sienos
 
ir nieką, kuris miegojo su juo,
kažkokį įspaudą pagalvėje greta savęs.

 

 

Įeiti ir beviltiškai ieškoti jos pėdsakų,
surasti lovoje jos plaukus, jos sapnus,
įspausti savo kūno kontūrus ten, kur ji
gulėjo. Prisimatuoti jųdviejų šešėlius,
leistis į jos kvapą kaip į labai seną kelionę,
vykti pas ją per paveikslus, muziejus,
gražiausias eiles ir padūmavusias pievas.
Keliauti pas ją per plynes ir išmirusius – nuo
tada, kai išvyko – miestus, pajusti, kaip iš tų vietų –
nuo tada, kai jas paliko – traukiasi šviesa. Kaip
mirtis išverčia jas
į kitą pusę. Eiti paskui jos kūno muziką,
surinkti visus jos pėdsakus. Bėgti pas ją
per rūkus, vis giliau
įsiskverbti į jos šviesą, į jos meilės kvapą.

 

 

Čia, kur net medžiai kalba,
žiūrėk į viršų, ta diena –
kas ją prisimins?
 
Kas delnais ant lango stiklo
ims ją greitai užmiršti?
Kokie lietūs surašys prisiminimus
ant mūsų kūnų?
Ar juos kas perskaitys?
 
Tasai berniukas, kuris bėgo
kadaise vasarą per sodą,
ar tik aš jį prisimenu?
Koks laikas sušaudė jo
mėlynus marškinius?
Kuriais metais buvo areštuotas
jo mažas virpantis šešėlis?
 
Vaikeli, patrakęs berniūkšti,
kuris vogei kadaise obuolius sode,
dar pamatysi, paminėsi mano žodį,
niekas tavęs neprisimins.

 

 

Partizanas

 

Taip jau atsitiko, kad iš visų šio miesto
ūkanų išsirinkau tave.
Kokia naktis tave įtraukė, susižėrė ir
kas išmokė tave meno pradingti
pačią netinkamiausią akimirką?
Kuri iš šviesų šio miesto šlamesy esi tu
ir kuriuo autobusu nuvažiuoti iki tavo lūpų?
Sergu, mano liga vadinasi tavo vardu, ir be tavęs
neturiu kito deguonies. Be tavęs nėra
nė vieno kvėptelėjimo, o aš savy nešiojuosi karą,
daugel karų, kurie kilo manyje be paskelbimo.
Ir prieš mane daugel miestų, o su manimi
tik tas senamadis partizanas – širdis –
amžinai padūmavusiomis žydromis akimis.

 

 
zeszytypoetyckie.pl
Vertė Žilvinas Norkūnas
 
 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.