KOSTIANTYN MOSKALEC

Poezijos vertimai

Kostiantynas Moskalecas (g. 1963) – ukrainiečių poetas, prozininkas, vertėjas, literatūros kritikas, muzikantas. Gimė ir užaugo Matyjivkos kaime, Černihivo srityje. Dirbo Černihivo radijo gamykloje, Lvove vaidino teatro studijoje. 1990 m. baigė Maskvos M. Gorkio literatūros instituto neakivaizdines studijas. Nuo 1991 m. – profesionalus rašytojas.

Henri Cartier-Bresson. Bri. 1968

Henri Cartier-Bresson. Bri. 1968

Eilėraščių rinkiniai: „Godos“ (Думи, 1989), „Seno piligrimo goda“ (Songe du vieil pelerin, 1994), „Naktigoniai būties piemenys“ (Нічні пастухи буття, 2001), „Rožės simbolis“ (Сімвол троянди, 2001), „Medžiotojai ant sniego“ (Мисливці на снігу, 2010), apysaka „Karūnavimo patirtis“ (Досвід коронації, 2009), romanas „Vakaro medus“ (Вечірній мед, 2013), esė knygos „Žmogus ant ledo lyties“ (Людина на крижині, 1999), „Arbatinės Rožės Celė“ (Келія Чайной Троянди, 2001), „Žaidimas tęsiasi“ (Гра тривае, 2006), „Žybsniai“ (Сполохи, 2014).

Poezijai būdinga meistriška klasikinė ir verlibro forma, erudicija ir platus pasaulinės literatūros bei kultūros kontekstas, dzenbudizmo estetikos ir krikščioniškojo misticizmo atspindžiai. Proza refleksyvi, poetiška, kalba sodri, gausu formos ir stiliaus eksperimentų. Vienas autoritetingiausių šiuolaikinės ukrainiečių literatūros kritikų. Prozos kūrinių išversta į anglų, vokiečių, japonų, poezijos – į serbų, kroatų ir lenkų kalbas.

 

 

Maldos svetimam

 

I

 
Supuosi lyg negyva šarka
su našlaite snape. Ją pakabino
už kojelių, prie lauko durų, raiteliai.
„Kostikui“ – ir negyvas paukštis
vartosi vėjyje keturiomis
pakopomis, atsispindėdamas prašmatnioje
sidabrinių mažmožių prikrautoje vitrinoje.
Ir tik našlaitė,
plaikstoma kartu su kūnu,
dar liudija
aukojimą rubino spalvos kraujo,
kurio sklidinai pripilta
į dubenėlį.

 

II

 

Kaipgi, bokštas, gerai nutašyti akmenys,
koridoriai, balkonai, galerijos,
bokštas, dengtas malksnomis, aukštas,
ir vėl tokia pat vienatvė – tarp
plaukiančių į šiaurę debesų, skeveldros dviejų
ar trijų užmirštos saulės sprogimų,
šiek tiek pasimiršusio džiaugsmo ir gebėjimo.
Tam, kad paskui ilgiau galėtum klaidžioti
galerijomis, balkonais, koridoriais
nuo vienos mėnesienos iki kitos.
– Tarp išsiskleidusių, tarsi moteris, žydinčių
abrikoso šakelių, buvusių
čia pirmiau, nei tu įsikūrei ir
ėmei liūdėti, šitame bokšte, o kaipgi.

 

III

 

Ir ta neįprasta žolė, tokia žolė vakarop,
paskutiniam traukiniui jau išdundėjus į šiaurę,
o tu tik šypsojaisi, nujausdamas aršią
nemigą, kurios nebūna žolei,
tokiai tyliai ir švelniai, lyg mamos balsas,
kai klausia, ar nupirkau mineralinio vandens,
o iš paskos jam ateina žinia apie kažkieno
savižudybę, ir tu nuneši jiems pinigų, rublį
ar du, kas kiek
įstengia, kas kiek nori – žolė štai tokia,
neįprasta,
žalia, sodri ir
paskutinė.

 

IV

 

Įžiebi degtuką, drebančia ranka
vartai dulkėtus, tarsi laiptai,
puslapius, nuputi aukso plaukelį,
nukritusį ant rūbų žmonai,
dėvinčiai taip,
kaip tada vilkėdavo Dievo Motinos,
skaitai lotyniškai ir niekaip
nesupranti, ar tai rožių pavadinimai
ar vorų vardai, nes ir jie
panašūs į tave, raudonais marškinėliais,
parietę kojeles
nuo šalčio, su svogūnėliais
ir tikėjimu, kurį nuputi, lyg aukso plaukelį,
vienu mažiau,
ir užgęsta degtukas, ir nedreba ranka.

 

V

 

Madeleine Paris
mėlyna, su baltu apvadu,
vakar Toma ją pamiršo,
pamiršo ją, atnešusi vyno ir duonos,
klausydamasi apie mano mėgstamą žaislą:
– ar gali tapti žaislu skorpionas? –
suabejojo ji, žiūrėdama į mėgintuvėlį,
kuriame plaukiojo tas mažytis gelsvas gyvūnas,
ir kaip paaiškinti, jei net katalikai,
atsargios celibato rožės, ir tie nerado
patikimos išvados,
skambios ir deginančios,
ir vėsios
lyg katedra, kur chimeros, caksėdamos akmeniniais
nagais, prabėga per drėgną aslą,
nieko nepamiršdamos, nieko neprisimindamos,
iškišusios geluonis, užmerktomis žydromis akimis.
 
Amen.

 

***

Nuo mirties vandenyje
tu pasislėpei mažytėje baltoje lyg sniegas kriauklėje;
čia ir langas, vynas ir plokštelės,
o pavasarį leidžiama užveisti
gėlyną ir prisiauginti jame
visterijų arba kamuolinių žaibų.
 
Praėjo dvi žiemos.
 
Vasarą tu tyrinėjai žiedlapių semantiką,
pranciškonų foliantus ir lietų.
 
Ir visą kiemą užbėrė aukso drožlės,
ir beviltiškai trūko popieriaus,
ir tu ryžaisi nuvažiuoti į senovinį miestą –
ten, kur kirpyklos, rotušė, geležinkelis.
 
Drohobyčas.
 
Drohobyčas, reikia įkvėpti pilnus plaučius
liepos oro – ir nerti,
juk tu girdi, tai Drohobyčas, neilgai,
tik trumpam.
…Jau kyli į paviršių,
regėjai rotušės laikrodį
prieš pat akis,
o katedros kryžius – apačioje;
 
neišsigelbėjai nuo mirties vandenyje,
dar ir šiandien lėtai grimzti į paties
dangaus dugną.

 

Meditacija

 

Išjungęs šviesą, išsitiesęs ant grindų,
sulaikęs kvapą, klausydamasis už lango kaukiančio
vėjo,
jausdamas, kaip tvinksi smilkiniai ir riešai,
atskirdamas citrinos ir tabako kvapus,
glostydamas pūkuotą katiną, paniręs
į glamones, išsprogstančias po vandeniu,
praskrisdamas
virš apsnigtų ištuštėjusios Europos miestų,
šildydamasis prieš saulę, kuri tau iš dešinės,
žvarbdamas nuo pilnaties iš kairės,
išleisdamas savo kūną į laisvę,
paskubomis gelbėdamas savo sielą,
negrabiai, kaip pakliuvo – droviai šypsodamasis
ore lakstančiomis lūpomis, garsėjant ūžesiui
žydruose purpurinio kraujo tuneliuose,
nusivilkdamas paskutinius rūbus,
atsisakydamas tėvų kalbos,
sugrįždamas į dangiškąją žemę,
visą tą laiką telaukusią
vien tavęs.

 

Naktigoniai būties piemenys

 

Viršuje pavasario lempa
ir žalia liepsna danguje
žemė suarta ir benamė
būtyje suvešėjęs vakaras
nutils
pats
 
ir užges liepsna
sutrūks žalias stiklas
o vakaro arkliai
bus visai tamsūs
 
tarsi pavasaris
arba
Apreiškimas

 

 

Iš: Костянтин Москалець. Мисливці на снігу. Львів: Піраміда, 2010

Vertė Vytas Dekšnys

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.