Poezijos vertimai

ALI ABDOLLAHI

Vienakojis stalas
 
vienakojis stalas
kambarį parėmęs
knygų krūsnis ir absurdiškas senienas
jis panašus
į taurę
medį dykumoje
minaretą debesų kepure
dienos be tavęs
iš jos geria
 
popieriaus lape sugniūžti
jis be stalčių nėr kur slėptis
prie jo sėsdamas
praamžio parsų jūrininko
akimis
atsisveikini ilgam
su apmušalais languotais
terasa aptriušusia ir gatve
  
 
Baltas kambarys
 
žvirbliai
kiemo granatmedy
jis skuba skleisti lapus
seserys jau bręstančios
tėvai jau senstantys
ir kambarys išbaltintas ką tik
 
knygos sutriuškinti Kserkso kariai
ant baltų kalkių
po ortraukiu
trys rudi dryžiai
dienos
šiame kambary
su vandens eilėmis
 
naktį prapliumpa liūtis
žmonės džiaugias
dėl savo ožkų
lietvamzdis „Pokalbius“ skaito
lietus vėjas
ir naktys Konfucijaus
šiame kambary baltam
 

Vertė Austėja Merkevičiūtė

 

HEINRICH HEINE

(1797–1856)

Lorelei
 
Elliott Erwitt. Berniukas su dviem didelėmis lėlėmis. 1950

Elliott Erwitt. Berniukas su dviem didelėmis lėlėmis. 1950

Nežinau, koks slypi čia burtas,

Kad liūdnas toks tyliu,
Legendos, kadais sukurtos,
Pamiršti vis negaliu.
 
Tamsėja, ir oras vėsta
Virš Reino vandenų;
Saulėlydžio žaros blėsta
Viršūnėje kalnų.
 
O ant uolos mergelė
Dailiausia iš visų.
Lyg auksas žiba upeliai
Jos auksinų kasų.
 
Ji aukso šukom šukuojas
Ir dainuoja liūdna,
Daina į tolį banguoja,
Slaptų kerų sklidina.
 
Laively žveją užsupus,
Ji gelia piktai jam širdin.
Uolų nežiūri jis upėj,
Jis žiūri tiktai aukštyn.
 
Man regis, ir valtį, ir žveją
Prarijo vilnys giliai.
Ir tai su daina savąja
Padarė Lorelei.
 
 
LXXXVII
 
Mirtis yra nakties šalna,
Gyvenimas – dienos kaitra.
Jau temsta, lenkia miegas,
Alsi man buvo diena.
 
Guliu po išlakiu medžiu,
Jauna lakštingala jame
Tik apie meilę suokia,
Aš net sapne ją girdžiu.
 

 

 

FRIEDRICH HEBBEL

(1813–1863)

Nakties daina
 
Skendi skliautai tamsumoj,
Šviesuliai tiktai budi;
Kas sujudęs ten glūdi
Tavo, naktie, tolumoj?
 
Spaudžia man širdį skausmu,
Ir gyvenimo tvanas
Gena gyvastį mano
Savo galybės šėlsmu.
 
Miege, pabūki man tu
Nelyg slaugė ar sesė
Ir ugnelę nedrąsią
Saugančiu juoski ratu.
 
 
Vasaros paveikslas
 
Aš vasaros vėliausią rožę pamačiau,
Raudonio tokio, jog, atrodė, nukraujuos;
Ir su šiurpu tariau, praeidamas greičiau:
„Mirtis per daug arti gyvenimo brandos.“
 
Tą karštą dieną vėjas nedvelkė išvis,
Tiktai plaštakė nuvasnojo palengva;
Ir nors švelnutis buvo judesys,
Nulinko, jį pajutus, rožė – negyva.
 
 
Rudens paveikslas
 
Rudens diena – nustebęs vien žvalgaisi!
Tokia tyka, jog ir alsuot baugu,
Tik girdis, kaip puikiausi medžių vaisiai
Šiugždėdami vis krenta nuo šakų.
 
Ak, netrukdyki gamtai kelti šventę!
Lai ji pati šį derlių suvalys,
Nes nuo šakų šiandieną švelniai krenta
Vien tai, ką raško saulės spindulys.
 
 
 

HERMANN HESSE

(1877–1962)

Migloj
 
Keista migloj eit šį rytą!
Krūmai lyg skendi debesy.
Medžiai nemato viens kito,
Vienuma tamsi.
 
Draugų daug buvo šalia,
Kai šviesios buvo dienos;
Dabar, kai krenta migla,
Nesimato nė vieno.
 
Taip – kas tamsos nepatyręs,
Išminties neragaus;
Tamsa kaip šydas atskyrus
Viską nuo žmogaus.
 
Keista migloj eit šį rytą!
Vieniši būty visi.
Žmonės nemato viens kito,
Vienuma tamsi.

 

Gajenhofenas, 1905 m. lapkritis

 
 
 

GOTTFRIED BENN

(1886–1956)

Vienišiau nebus
 
Rugpjūtis toks, kad vienišiau nebus:
Pilnatvės valanda – šalies peizažą
Visur laužai raudonu auksu dažo,
Bet kur linksmybių sodas nuostabus?
 
Švelnus dangus ir šviesūs vandenai,
Ir platumoj plyni laukai nušvitę.
Kur pergalė? Kodėl jos nematyti?
Ir kur tava imperija nūnai?
 
Kai visa keičias žvilgsniais ir žiedais
Ir viskas apie laimę tau byloja,
Tu vyno dvelkime, svaigiam pavojuj
Vien proto, laimės priešpriešos, laikais.

1940

 

 

 

PAUL CELAN

(1920–1970)

Trise, keturiese
 
Rangos mėtos, mėtos rangos
Priešais namą, priešais langus.
 
Tokį mirksnį, mirksnį skubų
Tu kalbi su mano lūpom.
 
Su tom lūpom, kur nutilę,
Su tais žodžiais, kur sukilę.
 
Su platumais, su veržimais,
Su artėjančiais žlugimais.
 
Su manim, su trim iš mūsų,
Surištais, laisvais per pusę.
 
Rangos mėtos, mėtos rangos
Priešais namą, priešais langus.

 

Vertė Lanis Breilis

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.