IGOR BELOV

Poezija

Igoris Belovas gimė 1975 m. tuometiniame Leningrade. 1988 m. persikėlė gyventi į Kaliningradą, 1996 m. baigė Kaliningrado valstybinį universitetą. Poetas, vertėjas, Rusijos PEN centro, Rusijos rašytojų sąjungos narys, literatūrinės premijos „Eureka!“ laureatas (2006). Yra išleidęs eilėraščių knygas „Visa tai džiazas“ (Весь зтот джаз, 2004) ir „Muzika ne storiems“ (Музыка не для толстых, 2008).

Belovo eilės publikuojamos beveik visuose didžiausiuose Rusijos literatūriniuose žurnaluose, yra verstos į vokiečių, švedų, estų, baltarusių ir ukrainiečių kalbas. Kritikų vertinamas kaip rusų poezijos naujosios krypties atstovas, jo kūryboje esama sąsajų su Boriso Pasternako, Osipo Mandelštamo, Josifo Brodskio poezija. Šiuo metu Belovas gyvena Lenkijoje. Jo kūryba į lietuvių kalbą verčiama pirmą kartą.

 
 
Traukinių elegija
 
Urtė Bimbaitė. Kamufliažinė žuvis. 2011

Urtė Bimbaitė. Kamufliažinė žuvis. 2011

Beveik pabudo, liemeniu praslinko

kiaurai per sapną jūrų gilumos,
ir traukinys peroną pasitinka
Petrograde mėnulio vienumos.
 
Sapne keliauji tu į šitą stotį,
nuo ašarų nedžiūstančią seniai,
nežinant tau, kad įvykius kartoti
kelintąkart pamiršo traukiniai.
 
Kol nuorūkas vagonuos užgesino,
vilties ženklus nusinešė lietus,
ir trūkstant mums šio krašto pažinimo
man jausmas žmogiškasis atokus.
 
Ir ekrane, šviesų srovėms tamsėjant,
užgeso žodžiai DUOKITE UGNIES.
Restorane čia, paliktam pavėjui,
dangus ir žemė glaudžias prie peties.
 
Dėkoju vėl liepsnelei cigaretės,
peronui, pasitinkančiam mane;
šalčiu padvelkia vasara iš lėto,
artėjanti ramiai tolumoje.
 
Tenai smagu, bet man tenai nereikia;
te žodžiai šie gyvenančiam trumpam
lyg šūkis lapkričiui išlikt suteikia,
toksai ruduo ir sieloj būna man.
 
Tą pačią dieną stabdžiai susilieja –
pajausi vėl sezonines liūtis,
vėl tuščios kasos, muzika silpnėja
ir menkniekiais nutylanti būtis,
 
tai tarsi būtų klausimo didybė,
kas nebelydi mūsų likime,
ir traukinio kely aidai nutyla,
ligi mirties liūdėję be tavęs.
 
 
 
Jis tavęs dabar beveik negirdi,
siela įelektrinta tavim;
jis į laivą žengia vakarykštį,
teatrališkai pamos „Pirmyn!“
 
Ryt jis pažada atgal sugrįžti;
denis vėl pulsuojantis po juo,
laukia ten suoliukai sukabinti,
didžio miesto šviesos tolumoj.
 
Atmosferos baltiniai boluoja,
rūdimis pasidengia laivai,
lenkiškas alus sutyvuliuoja,
lyg iš žemių veržiasi gyvai.
 
Visą miestą vienas apkeliauja,
į miliciją papūs vynu,
klupdamas, tarsi kablelis jaunas;
liejasi degtinė vėl, paskum
 
prospektu, kur netvarka visokia,
žengdamas sudužusiu stiklu,
susilaužo ranką, nesuvokia,
kaip nukrito, geriant, po stalu.
 
Ir laive, nubudęs, vėlei geria,
susvyravęs štai per bortą kris,
ir laivynas, sau vien garbę daręs,
nuo to veiksmo blogin nusiris.
 
Ištisas pasaulis dingsta jūroj,
lėk ieškoti – veltui pastanga,
jo namuos nėra, nėra dirbtuvėj,
nei bare alaus, kaip visada.
 
Kam gi ta slėpynė; lieka veltui
lyrika, beveidžiai reikalai,
tavyje laikai pranyksta, gelsta;
tarsi nuolat dūžtantys stiklai,
 
už kurių jis lig ausų grožybėj
tarsi gyvas – netiki? žiūrėk! –
tas herojus prašo parūkyti,
bjauriai keikias, tik pro šalį bėk!
 
 
Romansas apie jos atėjimą
 
lietus nesugrįžo iš pliažo
ko daugiau šiandien tau
keturių valandų maža
įdegį stiprų matau
 
aitrus kaip dūmų kvapas
veidas šaukias akim
šalimais traukinys lekia
nebegrąžint
 
savo man adresą duoki
tavo bagažas jisai –
tarsi laivas vaiduoklis
dienai mūsų vienai
 
kuo gyveni – nesvarbu jau
ir į plentą staiga
gilzės popierių krenta
mums čia mirti vieta
 
kuris mūsų nekils atakon
jei pavasaris grįš
jauti širdis kaip plaka
spurda tarsi žuvis
 
neatsiskirti šiandien
mudviem vieniem
civilizacija genda
nuode išvien
 
ateity netolimojoj
durys vėl atsivers
vietų nėra mieloji
tyliai tau vienai tars
 

e-continent.de, www.netslova.ru

Vertė Alfonsas Jonas Navickas

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.