EUGENIUSZ TKACZYSZYN-DYCKI

Dainelė apie sąryšius ir priklausomybes

Eugeniuszas Tkaczyszynas-Dyckis (g. 1962) – lenkų poetas, publicistas. Liublino M. Skłodowskos-Curie universitete baigė lenkų kalbos ir literatūros studijas, gyvena Varšuvoje. Vienuolikos poezijos rinkinių ir vieno straipsnių rinkinio autorius. Du jo eilėraščių rinkiniai apdovanoti prestižine Gdynės literatūros premija – „Lenkijos šeimų istorija“ (Dzieje rodzin polskich, 2006) ir „Dainelė apie sąryšius ir priklausomybes“ (Piosenka o zależnościach i uzależnieniach, 2009), pastarasis – ir „Nikės“ literatūros premija. Poezijai būdingas savitas santykis su tradicija (ypač metafizine baroko poezija), meistriška forma pateikiami drastiški motyvai – ligos, mirties, seksualumo, kasdienio gyvenimo, virtuoziškai žaidžiama žodžių semantika. Eilėraščiai jungiami į ciklus, numeruojami, keliuose eilėraščiuose iš eilės kartojami tie patys motyvai ir net ištisos eilutės. Garsėja itin savitu viešu eilėraščių skaitymu.

 

Dainelė apie sąryšius ir priklausomybes

 

Annos Pavlovos piešinys

Annos Pavlovos piešinys

draugas yra tas kuris daugelį metų

nesimačius ateina pas tave į namus
su penkių ar šešių knygų
ryšuliu bet būkim atviri
 
netampa įkyrus
kai pasakai jam
atleisk mielasis bet knygų
mums nebereikia
 
 
būkim atviri knygų rinkinių
šiandien mums nebereikia paskaityk nekrologą
Stefano Piotro Strześniewskio (1928–2006)
arba Danielos Gląbińskos (1921–2006)
 
taigi nepasakok apie neaprėpiamas šeimos
bibliotekas nieko iš tavęs neimsiu
bet nenutolk nuo manęs būtinai parašyk
nedelsdamas ilgą laišką sugrįžęs
 
į Velke Očus atleiski mielasis
knygų rinkinių mums nebereikia
teks tau gyventi su tuo susitaikius
paskaityk nekrologą čenstakaviškės Gląbińskos
 
 
teks tau susitaikyti kad knygų rinkinių
mums nebereikia teks pakelti ir tai
paskaityk nekrologą anksti
mirusio Mateuszo Dąbrowskio (1985–2002)
 
atleiski mielasis teks tau
įprasti kad nekrologai visada bus
svarbesni už šiuolaikinę lenkų
poeziją kurios niekas nesiveržia skaityti
 
 
perskaityk nekrologą anksti mirusio
Mateuszo Dąbrowskio („nebedalyvauji
materialiame bandyme
bet Tavasis Dvasinis Intelektas tebėra tarp
 
mūsų jis amžiams pasilieka Žemėje“)
būtinai parašyk nedelsdamas ilgą
laišką sugrįžęs į mylimus Velke Očus
atleiski mielasis teks pakelti ir tai
 
kad šiuolaikinė lenkų poezija tai nekrologai
 
 
teks tau su tuo susitaikyti teks ir tai
pakelti kad pamažu išsinešdinam
paskaityk kad ir nekrologą Rafalo
Beszczyńskio („Dabar su angelais
 
jėgos aitvarus laidysi po dangų
beribį“) teks tau
įprasti kad neįmanoma nieko iš čia
pasiimti ypač knygų
 
nenutolk nuo manęs būtinai parašyki
nedelsdamas ilgą laišką sugrįžęs
į mylimus Velke Očus atleiski mielasis
bet šiuolaikinė lenkų poezija tai nekrologai
 
 
draugas tai tas kuris ateina
pas tave į namus su knygų ryšuliu
ir niekas jam nerūpi o mažiausiai
jis pats kai paklausi sveikatos
 
draugas tai tas kuris nekonkrečiu
laiku ateina pas tave į namus
ir nepalieka tavęs su penkių
ar šešių knygų ryšuliu bet gražiai
 
pasakoja kur buvo ir prie kieno kapo pirmą
kartą patyrė tiesą apie save
 
 
nuo tada kai jo motina mirė onkologine
liga labai noriai ilgai
pasakoja kur buvo ir ką veikė vis toje
pat vietoje
 
nes draugas yra toks kuris painioja
parodymus ir pasiklysta tarp smulkmenų
bet nepalieka tavęs su ryšuliu penkių
ar šešių knygų kurių
 
niekad neatsiversi
 
 
stebiu jauną bet nedailią
moterį tyrinėjančią nekrologus
gal vis dėlto patiktų tyrinėdama
skundus ranka siekdama pyragaičio
 
gal vis dėlto patiktų ranka siekdama
pyragaičio pasidėjusi
vakarykštį balandžio 7 d. laikraštį
kurį jau esu praėjęs
 
vis dėlto esama joje šiek tiek
neapčiuopiamo grožio kai atranda
pavardes tų Kępskių Widawskių
ir Traczewskių nieko jai nebylojančias
 
 
išėjo ramiai ir tyliai
nors labai daug patyrė
per itin ilgą gyvenimą
bet ne man į tai gilintis
 
nors labai daug patyrė (bene trejos
skyrybos) bet ne man teisti
jo ryšius išsiskyrimus ir daugybę
atžalų vaikai atsisveikino
 
su tėvu šiais žodžiais: „tegu Tau sapnuojasi baltos
Alpių pievos ir žalios – Kašubų krašto“
 
 
Annos Pavlovos piešinys

Annos Pavlovos piešinys

mano draugė atneša man sraigių

mudviem porą dienų paranojiškai nesimačius
tokia sraigė sulenda į mane
tyčia tarytum per žalią lietų
 
pliaupiantį ir pliaupiantį nuo pat gimimo
atneša man sraigių žalioj salotos
nosinaitėj ir juokiasi iš dovanėlės
bučinėlio kurį įteikiu jai į lūpas
 
tiesa brangioji po lietaus dažniausiai
neįstengiu persijungti ir kažkas mane ėda
iš vidaus sraige sraige duokš ragelį
bus varškės tau virtinėliams arba virink iš čia
 
 
sraigė kurią atneši į psichiatrijos
kliniką žalioje salotos
servetėlėj jau žino kas yra tamsa
mums porą dienų nesimačius mieloji
 
tiesa sraigės ištraukiamos iš ten
ir šalinamos elektros šoku
sraige sraige duokš ragelį
bus varškės tau virtinėliams arba čiuožk iš čia:
 
„nešk lauk tą ir aną dėl švento Gargano
nešk nuo manęs ir gimdytojos mano
ir nuo draugės neški tą ir aną
gulkis po kuo nors kitu ir gana“
 
 
10 pirštų tai yra 10 schizofrenijos paršelių
10 pirštų ir kaip primaitinti savimi dar
vieną paršėką kai liga persekioja mus
nukarusiais kitų ligonių sekmenimis
 
10 schizofrenijos pirštų čia pat ranka
pasiekiamų taigi kaip pavadinsi 10 pirštų viena
gėle mėšlyne specialiai palikta man
daugybės ligonių apleistose nešvariose paklodėse
 
10 pirštų tai yra 10 schizofrenijos paršelių
ištratintų trydos ir nežinia nuo
ko ir kodėl reikia skiepytis nešvariose
paklodėse vis labiau darausi lenkiškai kalbąs

 

Iš: Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki. Oddam wiersze w dobre ręce (1988–2010). Wrocław: Biuro Literackie, 2010

Vertė Vytas Dekšnys

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.