JYRKI KIISKINEN

Fortūnos ratas

Jyrki Kiiskinenas (g. 1963) – suomių rašytojas, žurnalistas, vertėjas, išleidęs ne vieną romaną, poezijos rinkinį, knygų vaikams. Helsinkio universitete įgijo humanitarinių mokslų bakalauro laipsnį, drauge studijavo ir literatūrą. Vienas iš Gyvųjų poetų klubo (Elävien runoilijoiden klubi) įkūrėjų. Nuo pat kūrybinės karjeros pradžios 1989 m. Kiiskinenas yra ypač populiarus ir vertinamas Suomijoje; be kitų apdovanojimų, 1993 m. jam įteikta prestižinė Eino Leino premija, o 1994 m. už romaną „Pelkių žmogus“ (Suomies) buvo nominuotas garbingiausiai Suomijoje literatūrinei premijai „Finlandia“. Tiek rašytojo proza, tiek poezija nuolat atspindi aktualias šiandieninio gyvenimo problemas, į kurias žvelgiama su gilia ir drauge kiek šiaurietiškai mistiška išmintimi.

Oulipo grupės poetas Jacques’as Jouet savo eilėraščius užrašė keliaudamas metro, laikydamasis griežtų taisyklių. Kiiskinenui patiko ši mintis. Jis nusprendė eiles kurti remdamasis kalendoriumi. Taip gimė „Fortūnos ratas“, sudarytas iš 72 įvairios stilistikos eilėraščių, išdėstytų pagal mėnesius. Kartu su tekstu skaitytojas keliauja ištisus metus, mato, kiek per juos spėta apmąstyti ir kaip, aiškėjant rašymo procesui, pats atranda savo kryptį.

 

 

Fortūnos ratas

2009 metų eilėraščiai

 
 
SAUSIS
 
…kai trokštu padaryti gera, prie manęs prilimpa bloga.
Rom 7, 21

Porvas, ketvirtadienis, sausio 1 d.

 
Taip baigėsi nauji, prasidėjo seni metai, nauji sprogimai
be galo sename kare ir žvyro namai, tik veidai jau kiti
 
jie žvelgė į lauką, nors nebuvo langų, tik žiojėjo plyšiai
 
angos patrankoms, plyšeliai akims, lašai akyse, ant ekrano, kaktos
mikrobai gleivinėse, meilė, vynas, kraujas – lūpų kampučiuose
 
seni veidai žiūrėjo vieni į kitus keistoje erdvėje, aidinčiam sapne
nauji veidai naujame ryte išsilygino, nušvitę šypsojosi,
 
o kitame mieste švito senoviškas rytas, toks
brangus, visai kitur, toks brangus, lyg antrą kartą gyvenčiau
 
mūsų miestai skirtingi, o mums vis vien, ir kitame gyvenime
tas pats miestas, bet skirtingos gatvės, naujas mėnuo, diena ir gitara
 
kaip vyras mylėjo instrumentą, jį laikydamas paskendo dūmuose, taip ir mes
ištirpome svečių lovoje, įspraustoje tarp viryklės
 
ir stalo, negalėjome praeiti,
 
tad ilsėjomės, naujus sapnus vartydami, prie senų vartų, kaip sargai,
o gal tai buvo seni sapnai prie naujų vartų, nauji prie naujų
 
gal jaunystės, o gal senatvės versmė ar tik veidrodis
 
tuo metu taikos premijos laureatas šventė kerštą po krištoliniu sietynu
su pasaulinės šlovės našta ant pečių, o keršto dievas
 
iššovė raketas ir toliau tebešaudo, mala naują žvyrą
kaip nauji metai, seni įstatymai, taip ir naujas testamentas
 
visa, ką dovanojau ir ką gavau, laikiau rankose
 
neturėjome kitos vietos, kitko nereikėjo,
nes niekuomet nebūna kitaip.
 
 
BALANDIS
 
Ieškau klausimo, į kurį atsakymas būtų žmogaus gyvenimas.
Willy Kyrklund

Helsinkis, ketvirtadienis, balandžio 2 d.

  
Klausimas vaikui:
 
Ar tiki, kad liksiu čia, būsiu daugiau nei aš pats, kaip ir pridera mano pareigoms, pažadėsiu, kad nemirsiu,
 
miręs gyvensiu vaiduokliu, kalbėsiu per tavo miegus, kaip ir pridera mano pareigoms, susisuksiu lizdą tavo kūne,
 
iš anksto atsiprašau, ar girdi mane, užsikimšęs ausis, aš myliu tave
 
pernelyg, sulauksi beprotiško švelnumo, švelnios beprotybės, netvarkos, kūną graužiančio šnypštimo,
 
ar paveldas pernelyg slegia, ar tikiesi, kad burną užčiaupęs laikysiu, ar mylėsi vaiduokliu būdamas
 
savo vaikus, ar tiki esąs daugiau nei tu pats?
 
 
GEGUŽĖ
 
Kad ir kas nutiktų, paukščiai juk moka šokti.
Dagens Nyheter, gegužės 3 d.
 

Helsinkis, šeštadienis, gegužės 2 d.

Kiaulių gripas plinta Vokietijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Kanadoje („Helsingin Sanomat“, gegužės 2 d.)

  
Ji maitina pusę pasaulio, bet niekas neplauna
jai žaizdų, gabalais supjaustytas kūnas išmėtytas po visą miestą,
 
tai kaimyno kiaulė, sunkiai beatpažįstama plastikinėse įkapėse,
prisirišusi prie išdaviko ramiai leidosi sumaitojama,
 
kad ilgai gyventume. Ji nekalba, pasakyk –
tai mano kūnas, sakyk – kiaule tu,
 
puiki tavo oda geresnės už šitą veislės, pasakyk, imkite
ir valgykite, nepatyrę chirurgai, užsiuvate šautines žaizdas,
 
tyrinėjate mirties būdus, kiaulės jūs, šių organų
vis tiek nevalgome, mes ne kokie kiaulės,
 
pasakyk tai, mes ne tokie, pasakyk – ar matai pažįstamą
mėlynakę būtybę, kai žiūri kiaulei į akis, ar girdi
 
juoką, kiaule tu, ar supranti nežmonišką džiaugsmą
ir liūdesį, gali nesakyti, nėra tame nieko žmoniška,
 
virusas tiesiog sieja mus, paukščius, kiaules ir beždžiones.
 
 
 
BIRŽELIS
 
Daiktai mums nepriklauso – mes jiems priklausome. Su jais atgimstame ir kai vieną dieną mirštame ir nuo jų atsiskiriame, dėl jų gali atgimti kiti.
Alain Jouffroy, „Išgyventos poezijos manifestas“

Helsinkis, šeštadienis, birželio 6 d.

 
Lėkštė
 
Jei priešais stovi balta apskrita lėkštė, viskas jau yra: maistas, saugi padėtis, gražios manieros, darbas, šiltnamiai ir veikianti logistika,
 
jeigu ne viską lėkštėje suvalgei,
 
gali indą atkišti ar braukti pirštu apskritą kraštą, laukti arba tyrinėti etiketę ir galvoti apie tuos, kurie anksčiau iš jos valgė,
 
ar apie tuos, kurie nevalgė,
 
apie tuos, kurie tikrino jos tobulumą, tuos, kurie plovė indus ir dengė stalą,
 
tuos, kurie palinkdavo virš lėkštės, tuos, kurie spoksojo į lėkštę ir slapčia kažko tikėjosi, tuos, kurie daužė lėkštes,
 
jeigu negalvosi apie lašą, nukritusį į lėkštę, arba nesibaigiantį lėkštės
apskritumą, baltą spalvą ir kitas, su ja palygintas spalvas, iki kol išalksti,
 
jeigu negalvosi apie valgančius pirštais.
 
 
 
RUGPJŪTIS
 
Paveikslas, atsakantis į suformuluotą iš anksto klausimą, yra beprasmiškas.
Juhana Blomstedt

Helsinkis, šeštadienis, rugpjūčio 1 d.

  
Gundytojas prašo Jėzaus paversti akmenis duona (Hatulos bažnyčios freska)
 
Keturiasdešimt dienų dykumoje plieskia saulė. Pateikiu jam neblogą pasiūlymą:
„Kodėl tau nepavertus akmenų duona?“ Jis nemato link mūsų besivejančių gyvybės medžio šaknų, nepastebi saulės vainiko, nejaučia žolės po kojomis. „Žmogus gyvas ne viena duona“, atsako jis ir sustingsta kalkintoje bažnyčios sienoje. Aš nuliūstu. Jis nieko nemato, niekas nemato, o aš ir pats paveiksle savęs neatpažįstu. Vėlu keisti istoriją. Jūs nesiklausote. Nuo to karas visada ir prasideda.
 

Helsinkis, sekmadienis, rugpjūčio 2 d.

Hugo Simbergo „Sužeistas angelas“
 
Paprastai angelai nešioja mus, o šįkart atvirkščiai. Kartu žiūrime į paveikslą: matome
angelą, juodai apsirengusių berniukų mediniais neštuvais gabenamą per dykrą:
angelui svyra galva, akis dengia tvarstis. Jis nežino, kas jo laukia.
Aš žinau: berniukai rado jį nukritusį į akmenynę, sukruvintu baltu sparnu,
jie neša jį parodyti žmonėms. Mes nešame angelą, rankoje tebelaikantį
baltas gėles. Tu pasibaisi. Nenori žinoti, ką veikė mergaitė, kai netikėtai pasirodėme, ar kodėl užrišome akis. Kad nematytų. Tu nenori žinoti, kur tave gabena angelai.
 
  
SPALIS
 
Lemtinga akimirka: kaip smegenys padaro sprendimą?
Jonah Lehrer

Helsinkis, pirmadienis, spalio 5 d.

  
Priešas šiurkščiai šneka. Ir mes šiurkštūs. Priešas užtaiso raketas. Ir mes
užtaisome. Priešas nesitraukia. Ir mes nesitraukiame. Priešas nemiega daug naktų.
Ir mes nemiegame. Priešas nesiklauso mūšos. Ir mes nesiklausome. Priešo marškiniai
prilimpa prie nugaros. Ir mūsų prilimpa. Priešas išsipurvina apatinius. Ir mes
išsipurviname. Priešas nešnabžda švelnių žodžių žmonai. Ir mes nešnabždame.
Priešas bemiegėmis akimis pro dūmus spokso į draugą. Ir jūs spoksote. Priešas šiąnakt neskaito eilių. Ir mes skaitome. Priešas kvėpuoja daug kartų iškvėptu oru. Ir
mes nekvėpuojame. Priešas spokso į telegrafą. Ir jis spokso. Naktį priešas atsiunčia
draugišką žinutę. Mes nustebę. Man dar nespėjus atsakyti, jis atsiunčia
grasinamą žinutę. Tave kviečia į kambarį gelbėti pasaulio.
 
 
GRUODIS
 
Spoksau tol,
kol stiklinė nukrenta.
Sanna Karlström

Helsinkis, antradienis, gruodžio 3 d.

 
Šiandien nesinori būti nei išmintingam, nei kvailam. Šiandien bastausi po šakomis aprūkusiame mėlyname peizaže. Šnypščiant nervų sistemai garbinu kūriniją, tiksliau, aš to nedarau – tiesiog kraujas, kūnas, kaulai ir gleivės garbina patys save. Jie daro, kas patinka. Aš taip pat. Nesielvartauju nei dėl praradimų, nei dėl obelų, po kuriomis sėdėdavome vasaros naktimis, šiandien įsisupu į patalynę ir į kitą nuogą būtybę, kurios yra tiek pat daug, tiek pat mažai, kuri yra tokia pat tiesa. Kraujas, kūnas, kaulai ir gleivės susijungia su krauju, kūnu, kaulais ir gleivėmis. Šiandien negalvosiu apie pinigus ir nieko neplanuosiu. Tačiau storoji ponia Fortūna suka savo ratą, tad iškylu ir vėl grimztu lyg bangose, lyg kūnas kūne. Atidarau trečią kalendoriaus langelį, gaunu dar vieną senelį: viskas arba nieko. Esu išmintingas ir kvailas tuo pat metu: gerai taip, taip gerai.
 
 

Iš: Onnenpyörä. Vuoden 2009 runot.

Helsinki: Tammi, 2010

Vertė Urtė Liepuoniūtė

 

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.