Rusų poezijos vertimai

FIODOR TUMANSKIJ

(1799–1853)

 
Paukštytė
 
Sparnuotai kalinei narvelio
Atvėriau vakar aš duris.
Miškams jos grąžinau giesmelę,
Paleidau laisvėn ją – lai skris.
 
Saulėtą dieną vos išvydus,
Dangun pakilo ji aukštai,
Ir ten iš džiaugsmo taip pragydo,
Lyg melstųs už mane tiktai.
 
 

VLADIMIR SOLOVJOV

(1853–1900)

 
Henrich Manizer (1847–1925). Eglučių turgus

Henrich Manizer (1847–1925). Eglučių turgus

Mielas drauge, ar tau matos

 
Mielas drauge, ar tau matos,
Jog kas regima mums šiapus –
Vien tik atšvaitas, šešėliai
Nuo nematomo anapus?
 
Mielas drauge, ar tau girdis,
Kad mūs šurmulys palaidas
Vien tik džiugesio akordų
Iškraipytas, silpnas aidas?
 
Mielas drauge, ar tau jaučias,
Kad pasauly víena valdo –
Vien tik ką širdis pasako
Širdžiai per nebylią maldą?

1892

 

FIODOR SOLOGUB

(1863–1927)

Mes įkalinti žvėrys…
 
Mes įkalinti žvėrys,
Baubiam, staugiam vergijoj.
Vartai mums užsivėrę,
Juos atsklęsti mes bijom.
 
Jei legendomis gyvos mūs širdys,
Lojimu užsimiršę, mes lojam.
Kad žvėrynas ir slegia, ir smirdi,
Mes pamiršom, o gal nežinojom.
 
Prie kartojimų širdys priprato –
Mes vienodai, nuobodžiai kukuojam.
Mes žvėryne prasmilkom tiek metų,
Apie laisvę seniai nesvajojam.
 
Mes įkalinti žvėrys,
Baubiam, staugiam vergijoj.
Vartai mums užsivėrę,
Juos atsklęsti mes bijom.

1908

 

ALEKSANDR BLOK

(1880–1921)

 
Naktis, žibintas, vaistinė ir gatvė,
Blausi šviesa, be tikslo ir prasmės.
Gyvenki tu nors ligi pat senatvės –
Taip buvo, bus, nėra tau išeities.
 
Numirsi – vėl istorija be galo
Iš naujo tau kartosis prieš akis:
Tas pats ledinis raibulys kanalo,
Žibintas, gatvė, vaistinė, naktis.

1912 m. spalio 10 d.

 
 

BORIS PASTERNAK

(1890–1960)

 
Netikras aliarmas
 
Iš ryto ne ta koja,
Ne vietoj kibirai,
Saulėlydy lašnoja,
Šlapiuoja vakarai,
 
Vos verksmas nepratrūko,
Atodūsiai tamsoj,
Ir garvežio švilpukas
Šešioliktoj verstoj,
 
Ir sutemos melsvėja
Sodely ir kieme,
Ir viskas vėl rugsėjy
Su nesėkmės žyme.
 
Nuo kapinių už upės
Ataidi man kauksmai.
Našlė prie kapo klūpo
Ir klykia veriamai.
 
Kai gailios raudos girdis
Virš kauburių tykių,
Man irgi gelia širdį,
Ir mirtį pats regiu.
 
Regiu kasmet pro langą
Prie durų priemenėj,
Kaip ji manęs link slenka,
Vėluodama seniai,
 
Kaip nuo kalvos į daubą,
Kelius man tiesdama,
Pro gelsvą lapų siaubą
Stebeilijas žiema.

1941

 Vertė Lanis Breilis
 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.