MANTAS JONAITIS

Išsami instrukcija, kaip greitai ir nesunkiai gauti svetimos šalies soc. draudimą

1. Nueikite į soc. draudimo įstaigą.

2. Kantriai laukite eilėje pirmame laukiamajame.

3. Atėjus eilei, sakykite darbuotojui (-ai), kad norite užsiregistruoti soc. draudimo sistemoje.

4. Darbuotojas (-a) paims vieną iš formų ir joje paryškins dokumentus, kuriuos turite pateikti norėdamas (-a) užsiregistruoti soc. draudimo sistemoje, maloniai nusišypsos ir palinkės geros dienos.

5. Peržvelkite pažymėtų dokumentų sąrašą. Jis (galimi nežymūs nuokrypiai) turėtų atrodyti maždaug taip:

a) asmens tapatybę įrodantis dokumentas,

b) leidimas gyventi (jei jūs ne iš ES šalies),

c) tos šalies banko sąskaitos Nr.,

d) gyvenamosios vietos patvirtinimas,

e) gimimo liudijimas,

f) pastarųjų trijų mėnesių algalapiai.

6. Galite nusišypsoti sau į ūsą (jei ūso neturite, galite ir nesišypsoti) – sąrašas išties neilgas.

7. Dėl punkto a) neturėtų kilti jokių didesnių problemų, nebent Jūs esate atsidūręs (-usi) išties keblioje ir normaliam žmogui sunkiai suvokiamoje padėtyje / gyvenimo tarpsnyje.

8. Punktas b) irgi atrodo kuo nekalčiausiai. Lietuva ES narė, rodos, nuo 2004 m., tad galite išdidžiai visiems, kas tuo abejoja, rėžti, kad mes jau vos ne senieji nariai – jau einame antrąją dešimtį šioje Garbingoje Sąjungoje. (visgi derėtų pernelyg suglumti, jei tarnautojas (-a), išgirdęs (-usi) žodį „Lietuva“, norėdamas (-a) pasitikslinti pirma peržvelgs Afrikos, o ne Europos žemėlapį.)

9. Punkto c) esama kiek keblesnio, bet čia pateikiama instrukcija, kaip greitai ir nesunkiai gauti banko sąskaitos Nr. (Ši unikali ir 100 % efektyvi* instrukcija Jums išskirtinai kainuos tik 29,95 Lt 25,95 Lt.)

10. Punkte d) nurodytus dokumentus įgyti lengva ir paprasta. (Ir Jūs tai galite sužinoti tik už simbolinę 55,95 Lt 49,95 Lt kainą!)

11. Punktas e), be jokios abejonės, Jums nesukels didesnių rūpesčių. Nebent gyvenimo aplinkybės susiklostė taip netikėtai, kad gimėte nebeegzistuojančioje valstybėje. (Tokiu atveju Jums siūlome greitą ir paprastą sprendimo būdą tik už 19,95 Lt 18,95 Lt.**)

12. Punktas f) išties lengvutis kaip pūkelis. Papūsite – ir nuskris! Nenuskris nebent šiais atvejais:

a) neturite algalapių (net nenorime aiškintis priežasčių, kodėl Jums taip galėjo nutikti).

b) Algalapius turite, bet jie senesni nei vienų metų.

c) Algalapius turite, jie ne senesni nei vienų metų, tačiau juos gavote dirbdamas (-a) svečioje šalyje.

d) Algalapius turite, jie ne senesni nei vienų metų, juos gavote dirbdamas (-a) šioje šalyje, tačiau Jus įdarbinusi įmonė registruota svečioje šalyje. (Pastaba: ES šalys šiuo atveju irgi yra svečios (pastaba: žodis „svečias“ kildinamas iš žodžio „svetimas“ (pastaba: prancūzų kalboje žodis „svetimšalis“ – étranger, o étrange – „keistas, keistuolis“)).)

e) Stipendijos gavimą įrodantys dokumentai irgi netinka.

 

Na, bet nenukrypkime nuo esmės – Jūsų šviesaus ir nerūpestingo kelio į puikią naująją visuomenę tikslo! Jei Jūsų profilis atitinka a), b), c) arba d) situacijas, mes Jums siūlome VISŲ šių situacijų sprendimų paketą viso LABO tik už 59,95 Lt!

 

13. Susitvarkęs (-iusi) šiuos dokumentus, jau galite be atodairos eiti į tą pačią soc. draudimo įmonę.

14. Kantriai laukite eilėje pirmame laukiamajame.

15. Atėjus eilei, sakykite darbuotojui (-ai), kad norite užsiregistruoti soc. draudimo sistemoje ir turite visus reikiamus dokumentus.

16. Darbuotojui (-ai) mielai nusišypsojus ir pamojus ranka, pereikite į kitą salę ir kantriai laukite eilėje antrame laukiamajame (primename, kad itin rekomenduojama neužmiršti išmaniojo telefono – tai itin efektyvi priemonė tiems, kurie nenori prarasti ūpo / veržlumo).

17. Darbuotojui (-ai) Jums nusišypsojus pateikite dokumentus ir laikykitės (t. y. sėdėkite) romiai.

18. Darbuotojui (-ai) ištarus: „Soc. draudimo kortelę turėtumėte gauti po 1,5–2 mėn.“, padėkokite ir žingsniuokite lauk.

19. Viskas! Jums belieka oriai (ir, be abejo, kantriai) laukti savo visavertiškumo įrodymo.

 

MOKAMOS PASLAUGOS***

Punktas c) – banko sąskaita

1. Eikite į bet kurį banką.

2. Laukite eilėje.

3. Praneškite darbuotojui (-ai), kad norėtumėte atsidaryti banko sąskaitą.

4. Darbuotojas (-a) paims vieną iš formų ir joje paryškins dokumentus, kuriuos turite pateikti norėdamas (-a) atsidaryti banko sąskaitą, maloniai nusišypsos ir palinkės geros dienos.

5. Peržvelkite pažymėtų dokumentų sąrašą. Jis (galimi nežymūs nuokrypiai) turėtų atrodyti maždaug taip:

a) asmens tapatybę įrodantis dokumentas,

b) leidimas gyventi (jei jūs ne iš ES šalies),

c) gyvenamosios vietos patvirtinimas.

6. Galite nusišypsoti sau į ūsą (jei ūso neturite, galite ir nesišypsoti) – sąrašas išties neilgas, net trumpesnis nei gautasis soc. draudimo įstaigoje.

7. Kadangi punktai a) ir b) jau buvo aptarti nemokamoje instrukcijos dalyje, pereikime prie gyvenamosios vietos patvirtinimo punkto.

 

Punktas d) – gyvenamosios vietos patvirtinimas

Šiam punktui įgyvendinti Jums prireiks:

a) turėti nuomos sutartį. (Kaip ją įgyti? Siūlome informacinį paketėlį už šventinę kainą – 12,95 Lt.)

b) Turėti nekilnojamojo turto nuosavybės dokumentą (nuoširdžiai įtariame, kad jo neturite, antraip neskaitytumėte šios puikios instrukcijos (pastaba: tokią išvadą darome pasiremdami vidiniais mūsų įmonės klientų sociologinių apklausų pjūviais)).

c) Paprašyti su Jumis gyvenančio žmogaus, kuris turi nuomos sutartį, kad jis (ji) įrodytų, jog gyvenate su juo (ja). Tam Jums prireiks, kad apibūdintasis asmuo parašytų laišką, kuriame prisiektų savo garbe, kad Jūs glaudžiatės / gyvenate pas jį (ją) / su juo (ja), surastų trijų pastarųjų mėnesių sąskaitas už komunalines paslaugas, kuriose matytųsi jo (jos) vardas ir pavardė, ir padarytų savo tapatybės dokumento kopiją. Pastarųjų trijų dokumentų darinys gali būti laikomas gyvenamosios vietos įrodymu.

 

NEGALITE ĮGYVENDINTI PUNKTO C)? ESATE VIENIŠAS (-A)? NESUTARIATE SU ASMENIU, PAS KURĮ GLAUDŽIATĖS / GYVENATE? UŽMOKĖJOTE UŽ PASTAROJO PUNKTO A) INFORMACINĮ PAKETĖLĮ? ŠTAI JUMS IR ATSAKYMAS!

 

1. Nuomokitės bet kurį būstą – kurio tik širdis geidžia! Tik neužmirškite – norint tai padaryti reikia turėti neterminuotą darbo sutartį ir pastarųjų trijų mėnesių algalapius, įrodančius, kad Jūs uždirbate tris kartus daugiau negu būsto nuomos mokestis! (Pvz., būsto nuomos mokestis 700 Eur/mėn., Jūsų atlyginimas mažiausiai 2 100 Eur/mėn.)

2. Uždirbate nepakankamai? Ne bėda! Raskite draugų, kurie turi neterminuotą darbo sutartį ir uždirba tris kartus daugiau nei Jūsų geidžiamo būsto nuomos mokestis – ir jie (draugai) galės už Jus laiduoti!

 

Punktas e) – gimimo liudijimas

1. Gimėte šalyje, kuri nebeegzistuoja? SSRS? Neleisime Jūsų aukštos ir skaisčios kaktos aptraukti nerimo šešėliui!

2. Grįžkite į Lietuvą.

3. Nukakite į savo gyvenamosios vietos (kurioje anksčiau buvote registruotas (-a)) metrikacijos biurą.

4. Paprašykite naujo gimimo liudijimo. (Neraudonuokite ir nesijauskite idiotu (-e) – Jūs ne pirmas (-a) ir ne paskutinis (-ė) tokių dalykų prašote.)

5. Sveikiname naujai užgimus!

6. Nuvykite į Vilnių (niekur nevykite tik tuo atveju, jei jau dėl 3 punkto atsidūrėte šiame mieste).

7. Prisistatykite į Užsienio reikalų ministeriją.

8. Už langelio sėdinčiam ponui (-iai) tarkite: „Norėčiau patvirtinti gimimo liudijimą apostile.“ (Pastaba (citata iš Vikipedijos): „Apostilė yra patvirtinimo patvirtinimas.“) Tai kainuos tik ~50 Lt.

9. Susiraskite šaliai, kurios soc. draudimą norite įgyti, prisiekusį (-ią) vertėją.

10. Paprašykite išversti Jūsų naująjį gimimo liudijimą ir apostilę.

11. Viskas! Naujasis gimimo liudijimas ir apostilė, išversti prisiekusio (-ios) vertėjo (-os), yra pripažinimo vertas gimimo liudijimas.

 

Punktas f) – pastarųjų trijų mėnesių algalapiai

Šis punktas tik per nago juodymą sudėtingesnis už kitus, o kadangi Jūsų panagės (tikėtina) yra švarios, išvadas darykite pats (pati). (Jei neįstengiate daryti išvadų, padėsime – šio punkto reikalavimus atitinkančius dokumentus gauti lengva kaip… (visgi paliksime vietos bent Jūsų fantazijai).)

 

1. Susiraskite legalų (!) darbą. (Pastaba: maloniai įspėjame, kad ieškant legalaus darbo gali iškilti tam tikrų sunkumų (užuomina – didžioji dalis darbdavių žvelgs į Jus nepatikliu žvilgsniu dėl soc. draudimo pažymėjimo nebuvimo).)

2. Susiraskite partnerį (-ę), kuris (-i) turėtų šalies, kurios soc. draudimą norite įgyti, pilietybę ir sutiktų su Jumis oficialiai „susirašyti“ arba Jus vesti (už Jūsų ištekėti). Tokio lygio integracija į svečios šalies sociumą atstos Jūsų algalapius. (Pastaba – kompensacijas už medicinos paslaugas ir vaistus gaus Jūsų sutuoktinis (-ė) / partneris (-ė), tad rekomenduojame su juo (ja) išties gerai sutarti (t. y. akylai stebėti, kad atitiktų jūsų charakteriai).)

 

Jei Jums dėl nežinomų aplinkybių sunkiai sekasi tai įgyvendinti, mes Jums (kaip savo ištikimam (-ai) klientui (-ei)) siūlome visiškai unikalią nuolaidą įsigyjant informacinį paketėlį „Kaip surasti save kitame (trumpas įvadas į susirašymą ir vedybas svečioje šalyje)“ tik už 144,95 Lt 129,95 Lt!

 

Papildomos pastabos

Skaitant šią instrukciją Jus apėmė nežymus silpnumas? Jaučiatės nusivylęs (-usi)? Praradote ūpą / veržlumą? Susilpnėjo seksualinis potraukis / aktyvumas? Nieko nėra paprastesnio! Siūlome Jūsų dvasinių ir kūniškų problemų sprendimų paketą „Trys viename taip kaip vienas trijuose“! Išskirtinis pasiūlymas tik Jums TIK už 1295,95Lt 995,95 Lt!

 

* Įrodyta britų mokslininkų moksliniais tyrimais.

** Turime Jums dar vieną dar ypatingesnį pasiūlymą kalėdinių didžiųjų išpardavimų proga! Perkant instrukcijų punktams c), d), e) paketą, mes Jums, tik Jums išskirtinai siūlome šį itin patrauklų tarifą – TIK 89,95 Lt! (Dėmesio – pasiūlymas galioja iki šv. Velykų.) Neturite pakankamai pinigų?! Ne bėda! Pasinaudokite mūsų partnerių – greitojo kredito suteikėjų – paslaugomis arba pirkite išsimokėtinai!

*** Įstatymo sankcionuotas priėjimas prie toliau pateikiamos informacijos užtikrinamas tik asmenims, sumokėjusiems pagal nurodytus įkainius.

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.