PAUL VERLAINE

Poezija

 
Liejas ašaros širdin
Kaip lietus į žemę;
Kaip šią gėlą pavadint,
Kur įsismelkė širdin?
 
Ak, koks šlamesys lietaus
Virš stogų ir miesto!
Širdį dar labiau suskaus,
Ak, nuo skambančio lietaus!
 
Širdgėlai nėr priežasties,
Kaip ir širdžiai verkti.
Jei neišdavė, išties
Gedului nėr priežasties!
 
Bet giliausias sopulys,
Jei nėr meilės, pykčio,
Nežinoti, ko išvis
Širdį gelia sopulys.
 
 
 
Klaidingas įspūdis
 
Bėga pelė per lauką,
Juoda pelė tamsoj pilkoj,
Bėga pelė per lauką,
Pilka pelė nakty juodoj.
 
Skamba varpai iš tolo:
Saldžių jums, kaliniai, sapnų!
Skamba varpai iš tolo,
Miegoti gera, malonu.
 
Ir kad jokių košmarų,
Sapnuokit meilės miražus.
Ir kad jokių košmarų:
Tebūna vaizdas jums gražus!
 
Šiąnakt šviesus mėnulis!
Šnarpštimas iš kampų visų.
Šiąnakt šviesus mėnulis,
Didžiulis, vaiskus iš tiesų!
 
Slenka skliautu šešėlis,
Tamsu kaip girioj vakare.
Slenka skliautu šešėlis,
Žiū, brėkšta rytuose aušra!
 
Bėga pelė per lauką,
Rausvėjanti žydram ryte.
Bėga pelė per lauką:
Į darbą, tinginiai, žengte!
 
 
 
Į miegą juodą, didį
Jau grimzta gyvastis.
Tegu užmigs pavydas,
Tegu užmigs viltis!
 
Aš nieko nesuvokiu,
Ir aš nebežinau,
Kas gėris, o kas blogis…
Kas gali būt liūdniau?
 
Esu lopšys, pakeltas
Rūsy ties durimis,
Sūpuojamas lyg valtis:
Tylom, patylomis.
 

 

Vertė Lanis Breilis

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.