22 sentencijos apie laiškus

Ketinimas rašyti niekuomet neišvirsta laišku. Laiškas turi ištikti kaip netikėtumas, ir neįmanoma nuspėti, kurią valandą buvo pasitaikiusi proga jam rastis.

Rainer Maria Rilke

 

Man gera rašyti laišką, kuris nėra atsakymas, taip sakant, laišką be priežasties, kuris susikaupė manyje tarsi vanduo tvenkiny.

Henry Miller

 

Prastas iš manęs laiškų rašytojas, nes turiu jų prirašyti begalę – šis jau 16-as šiandieną ir vienintelis, kurį man malonu rašyti.

W. B. Yeats

 

Laiškas, kuriuo tik atsakoma į kitą laišką, – ne laiškas.

Mark van Doren

 

Tikroji laiško paskirtis – duoti adresatui žinoti, kad jis yra prisimenamas ir vertinamas.

James Russell Lowell

 

Po tavo laiško diena nusigiedrija; mano viduje dangaus žydrynėje spindi saulė, kai lauke – dulksna ir migla.

Sigmund Freud

 

Turėtume dažniau vienas kitam rašyti, kad ir raštelius. Reguliarus jausmų reiškimas be galo svarbus žmogaus gyvenime.

George E. Woodberry

 

Neįsivaizduoju, kodėl tokia kančia rašyti žmonėms, kuriuos myli. To visiškai nėra rašant tiems, kurie nieko nereiškia.

Katherine Mansfield

 

Rašantis meilės laiškus lysta, juos nešiojantis – tunka.

Olandų patarlė

 

Rašymas gražiai moteriai man atrodo tokia pat kvailystė kaip susirašinėjimas su Strasbūro pyragu. Šiam pasauly viskuo dera mėgautis tam pritinkamu būdu.

Heinrich Heine

 

Laiškai turi bylojimo galios, kuria neapdovanotas liežuvis. Tai dėl to, susitikus, kai kurios mūsų mintys, nesant tylos ir erdvės tarp mūsų, lieka neištartos.

Rabindranath Tagore

 

Kodėl kartais žmogaus tikrumą labiau pajauti jo laiške nei susitikęs akis į akį? Todėl, kad laiškas – tai sutelkta dvasia, o pokalbio šlakas perdėm pastebimas? Kliūtis yra pats žmogaus kūnas. Dėmesį prikausčius išoriniams dalykams, esmė išsprūsta.

Anne Morrow Lindbergh

 

Laiškas man visada primena Nemirtingumą, nes tai – pati sąmonė be kūniško palydovo. Mūsų šneka pareina nuo tarties ir laikysenos; mintis, pasirodanti viena, tarsi turi pamėkliškos galios.

Emily Dickinson

 

Vienintelis geras dalykas, kai tavęs nematau, yra tas, kad galiu rašyti tau laiškus.

Svetlana Alilujeva

 

Tavo laiškai prilygsta mielo žmogaus apsilankymui. Myliu žmones, kurie sugeba apie save prirašyti šūsnių šūsnis. Tai panašu į dosnumą.

D. H. Lawrence

 

Mano manymu, įprasta, kad laiško gavėjui turi rašyti ne tai, kas jam žinoma, o pranešti ką nors nauja.

Sigmund Freud

 

Taip retai gaunu laišką, kuris man teiktų ne mažesnį džiaugsmą nei mano paties rašytasis.

Frederick Goodyear

 

Geras laiškas yra ego pratybos, kuklus laiškų rašytojas – tai vidinis prieštaravimas.

Clifton Fadiman

 

Laiškui, kaip ir kivirčui, reikia dviejų žmonių.

Elizabeth Drew

 

Visą gyvenimą trunkantis susirašinėjimas, kaip ir ilga nepertraukiama draugystė ar laiminga santuoka, reikalauja paaiškinimų: šiems dalykams visa kas stoja skersai kelio.

Max Lerner

 

Tai, ką teigiu laiške, yra visiškas atsitiktinumas. Aš rašau ne tai, ką noriu rašyt, bet kažką kitką.

W. B. Yeats

 

Pastebėjau, kad laiškai paprastai yra bodėjimosi visa kuo išdava, todėl visada galvoju: nėra laiškų – nėra nuobodulio.

Hannah Whitall Smith

 
 

Iš: The Macmillan Treasury of Relevant Quotations. London & Basingstoke: The Macmillan Press Ltd, 1980 (sud. Edward F. Murphy)

Atrinko ir vertė Andrius Patiomkinas

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.