SAULIUS LEONČIKAS

Skalbimas Nr. 1

Ryšium su prasidėjusia kampanija „Šalin sostinės snobizmą, elitizmą ir vilnizmą, visa valdžia Regionams!“ norime paskelbti štai ką:

ryšium su prasidėjusia kampanija „Šalin sostinės snobizmą, elitizmą ir velnizmą!“ Paprastas Feisbuko Vartotojas (pabrėžiame: paprastas! toliau jisai vadinamas sutrumpintai PFV) pateikė pasiūlymą, grįstą gelminiu visa ko įtarimu, katras yra tyras ir kyla iš širdies.

Jo esmė tokia: dvidešimt penktaisiais neprigulmybės metais atėjo metas pastebėti grubią klaidą, kurios esmė ta, kad Lietuvos Radijas ir Televizija (toliau jinai vadinama sutrumpintai LRT) veikia, trumpai tariant, ten pat Vilniuje.

Tokia padėtis ilgiau tęstis negalįs!

Tad minėtas PFV reikalauja nedelsiant perkelti minėtą LRT į regionus, nedelsiant išskirstant redakcijas taip: politikos skyrius įsikuria Klaipėdoje, Mogiliovo gatvėje.

Akivaizdu, kad aktualiosios politikos aktualijos iš ten bus nušviestos daug geriau nei iš Vilniaus Konarskio gatvės (o ypač svarbu, kad daug geriau būsime informuoti apie Palangos pliažo naujienas).

Ekonomikos skyrius perkeliamas į dvi vietas – Šakius ir Panevėžį, ryšius tarp atskirų padalinių palaikant balandžių paštu.

Paklausite, o kodėl gi į Šakius ir Panevėžį? O kodėl gi privalome kiekvieną kartą aiškintis? Kultūros skyrius taip pat keliauja į, kaip sakyta, dvi vietas: Gegužinės k. netoli Jonavos ir Venecijos k. netoli Jonavos.

Nauda akivaizdi – laimima artuma prabočių linksmybei ir pasaulinei kultūrai vienu metu, o antru – išsivaduojama nuo uždarų, be to, įtartinai kosmopolitiškų ir žydobriuseliškų Sostinės Ratelių.

Pirmoji kultūrinė laida, kuri mus pasieks iš Gegužinės, bus, suprantama, uždarųjų ratelių demaskacija.

Toliau bėga-seka Anonsas beigi Paslėptoji Reklama:

žymus personažas „Vilnietis kultūrininkas“ laidoje atviraus: „Nebegaliu slėpti, bet turiu atvirai prisipažinti: manimi negalima pasitikėti.

Jeigu aš atrodau nepasipūtęs – taip tik atrodo.

Jei atrodau nepiktas – vadinasi, slepiu pyktį ir galvoju, kaip čia dar ką nors slapta susiorganizavus.

Mano širdis tamsi.

Aš baisus žmogus. Intelektualas…

O viskas prasidėjo tada, kai praradau ryšį su savo įkvėpimo regionu…“

Todėl, kaip pareiškia PFV, pertvarkymus pabaigti LRT būtų klaida.

Kiekvienas tikras kultūrininkas privalės įnešti savo indelį į šį taip pat didį proveržį.

Netoli Bevardžio upelio, miške, ant kelmo, jau kuriamas Kultūrininko Pasižadėjimas, kuriame suodžiais ant tošies bus įamžintas amžinas atsižadėjimas ištvirkusios sostinės, jos spaudos, troleibuso ir univerkos.

Tikras Kultūrininkas nuo šiolei privalės lankytis tik savo Regiono teatre, kalbėti tik per Regiono televiziją, rašyti tik į Regiono laikraščius – ir šiukštu ne gretimo! Tam sudarysim aiškų ir gražų sąrašiuką – ir taškas. Taškas.

Ir, kaip sakoma – tiyšku.

Taipogi visi tikri regionų kultūrininkai, per silpnumą, klaidą ar klastą atsidūrę sostinėje, privalės tučtuojau iš jos išsikelti.

Bus griežtai prakontroliuota, kad žygis nesibaigtų tik išsiregistravimu.

Taip pat palikusiems Vilnių bus atliekama medicininė patikra su tikslu nustatymo, kiek duotasis kultūrininkas yra paveiktas užteršto sostinės oro bei sočiojo (net 9 Lt 95 ct už eilėraštį!) finansavimo. Ypatingai stipriai nukentėjusiems skirsime reabilitacijos „Būk mūšiškis, gink savo kiemą!“ kursą.

Kaip sakoma, tokios tokelės.

Arba sutrumpintai – tok tok.

 

Duota feisbuko platybėse ir tamsos prieš aušrą baisybėse šių metų kovo mėnesį.

 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.