VYTAUTAS KAZIELA

Eilėraščiai

-
viskas
yra tamsoje
paukštis jo riksmas
jo akys
 
lyg sėlintų kas
iš toli
jauti
nematai negirdi
nors kiek
besistengtum
 
prakaito lašas
slysta žemyn
jį vejasi
ašaros lašas
 
sėdim prie stalo
dabar vieniši
toli nuo pasaulio

-

nenoriu kito dievo

Urtės Bimbaitės piešinys

Urtės Bimbaitės piešinys

prie jo nepriprasiu
net jei jis būtų
man palankesnis
arba patogesnis
 
todėl ir neieškau
bet kokius pasiūlymus
atmetu
MANO MEILĖ
YRA DIDESNĖ
 
-
išsiverk
išsimelsk
kolei tuštumą
vėl pajusi širdy
lyg prarają
 
per lietaus
iškapotą
dykumą
per betoninę
aikštę vedamas
 
ant nubrozdintų
kelių
klupdamas
iš giliausio
tačiau prisikeldamas
 
Dieve mano
ar buvo
verta
jei neverta
vis tiek GYVENOME

-

o buvome verti
ne ką daugiau
nei turime
 
tik pradėt
ir užbaigt
prisiminti nebūtina
 
atsaini šypsena
žaidžia
lūpų kamputyje
 
žirgas nešė ne mus
savo žirgus
pražudėme

-

būk angelu
sakei
likusiam mano gyvenimui
 
už lango
pilka nykuma
be jokių intonacijų
 
lyg būtum
visai ne laiku
pravėręs duris: negyvenama
 
prie stalo
ne vienas o du
nors tai neįmanoma

-

vėjas įstrigęs
medžių šakose
erškėčio krūme
 
klaidinanti tamsa
sunkumas
krūtinėje ir akyse
 
leisk man
sustoti suklupti
po savo našta
 
ne iš bejėgiškumo
 
 
 
vyras veidrodyje
 
šitas vyras
yra tau pažįstamas
tik tu neatsimeni
kad būtum matęs
 
jis panašus
į tėvą
į daugelį
giminės vyrų
veidus iš antkapių
 
šitas vyras
yra paskutinis
už jo tuštuma
šaltas lygus
paviršius
 
užsižiūrėjau
lyg tikrai matyčiau
paukščiai grįžta
nors pavasario
tik pradžia
tik trupiniukas
 
nereikia
šitaip ilgai
į vakaro dangų žiūrėti
dar peršalsi
nuogas akis
pradėsi kosėti
 
atsilups iš vidaus
lyg alksnio žievė
iš išorės
vaikas turėjo švilpynę
mokėjo prišaukti paukščius
vėju pašvilpauti
 
-
sugrįžti
į atminty
pažymėtas vietas
kuriose
jau užgeso šviesos
 
kurios
nieko nereiškia kitiems
išrauti medžiai
styro nakties danguje
už jų užsikabina lietūs
užkliūva žvaigždžių
rinkėjai
 
žinotų – apeitų
bet ne
tarsi į duobę krenta
kas neišsaugota
kas nutylėta

-

rankos nesušildo rankų
viskas panyra į prieblandą
lėtai ir bejėgiškai
 
lietus repetuoja
nykumos melodijas
užpildo tuštumos formas
 
esu nebe čia
esu pakeliui
į raudoną saulėlydį

-

nieko nebuvo
tik spindulys
iš anapus
praskrodžiantis
proto tamsą
 
akimirka
kai norisi
tai išsaugot
visiems laikams
ir per amžius
 
esame per menki
kodėl mums siunti
tuos ženklus
stovėjome lyg nutrenkti
kažkodėl norėjosi verkti

-

lyg būtų iš miego
prikėlę
per patį vidurnaktį
 
nepažįstami balsai
kažko klausinėja
svetimas vėjas
įsiveržia pro langą
liūdesio vėjas
ne laiku ir ne vietoj
pilnaties pinigėlis
dingsta elgetos rankoj

-

tenai
kalno viršūnėje
kiekvienas su savimi
su buvusiu
savo gyvenimu
su apmąstymais apie tai
kas buvo ne taip
kas baigia sugriūti
kas pasiveja mus
nelauktai
 
tyli ir žiūri
 
-
veidrodžiuos išlieka
miręs laikas
nejauki kambarių tuštuma
be temperatūrų skirtumo
viduje ir išorėj
 
nedrąsu būtų įeiti vidun
klaidžiojantiems aplinkui
bandome atpažinti
o gal tik save įtikinti
mus žeidžia aštrios skeveldros
atskridę iš rytdienos
 
nuniokotas pasaulis
mūsų neatpažįsta
 
išvysti mirtį
žiūrėti į jos akis
nekalbant nieko
 
lėtai nuvalyti stalą
suberti trupinius
į saują
 
užtraukti užuolaidas
uždangstyti langus
ir veidrodžius
 
tyla ir rimtis viduje
rankos sugrumba lėtai
nuo nežmoniško šalčio
 

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.