JACK GILBERT

Eilėraščiai

Jackas Gilbertas (1925–2012), industriniame Pitsberge gimęs poetas, netikėtai išgarsėjo savo pirmuoju rinkiniu „Views of Jeopardy“ („Pavojingi požiūriai“) – jo nuotraukos puikavosi žurnalų viršeliuose, o knyga buvo vagiama iš bibliotekų. Bet Gilbertas, gavęs Guggenheimo stipendiją, išvyko į Europą ir liko ten dviem dešimtims metų – gyveno atokiose Graikijos salose ir Italijos vietovėse. Kita jo knyga „Monolithos“ pasirodė tik po 20 metų. Gilbertas, regis, visados buvo savanoris tremtinys: nebaigė universiteto, trynėsi su Allenu Ginsbergu San Fransiske, bet niekados nerašė kaip poetas bytnikas.

Pats save vadinęs rimtuoju romantiku, Gilbertas per 50 metų parašė tik keturias poezijos knygas. „Man tai ne verslas… Aš nesu poezijos profesionalas, aš jos ūkininkas“, – sakė jis.

 

Dovanotiems arkliams…

Jis gyvena dykrose, apleistose vietovėse
ir visų pamirštose šalyse. Niekur neturi adreso.
Bet Velnias jį vis tiek suranda. Numarina žmoną
ar sugadina santuoką. Atskleidžia kiekvieną prieglobstį,
paverčia populiariu, geresniu, paverčia
nenaudojamu. Atneša naujienų iš draugų, visi palaužti,
dauguma serga ar liūdi be jokios priežasties. Rodo jam
gražių moterų iš senų filmų nuotraukas –
jų švytintys šešiolikos pėdų aukščio veidai žvelgdavo
į berniuką, tamsoje ugdžiusį savo širdį.
Atsigabena nuotraukų, kaip jos atrodo dabar.
Pasakoja, kokios jos žvalios ir drąsios, kaip nepaiso amžiaus.
Viską atima. Nes Velniui pavesta
kenkti, murdyti mus netektyse, žinojime,
kad visus puikius dalykus sudarko menki
ir smulkūs. Bet jis leidžia mums valgyti keptą ožiuką
ant kalno virš Parikijos. Leidžia aptikti,
pirmąkart, nelauktai, mėnesienos nutviekstus
Paladijaus pastatus. Galbūt jis prastai
atlieka savo darbą. Gal myli mus,
pats nenorėdamas. Gal taip yra dėl moterų ir vyrų,
kurie stengiasi į jas įsiklausyti. Mes kuriame
kažką svarbaus iš medžių ir garvežių, uodžiame
žolių kvapą karštą liepos popietę ir taip augame.

 

Norint tik gero

Vedybos primena
kūdikio mėtymą į viršų.
Šis laimingas, o jie mėto
vis aukščiau. Iki pat lubų.
Kol užkliudo prastai įsuktą
lemputę
ir ji užgęsta,
vaikui ėmus kristi.

 

Vedęs

Grįžau iš laidotuvių ir ropinėjau
po butą, raudodamas,
ieškodamas žmonos plaukų.
Du mėnesius traukiau juos iš nuotako,
dulkių siurblio, iš po šaldytuvo,
rinkau nuo drabužių spintoje.
Bet, apsilankius kitoms japonėms,
nebežinojau, kurie plaukai jos,
ir lioviausi rinkęs. Po metų,
persodindamas Mičiko avokadą, radau
ilgą juodą plauką tarp žemių.

 

Blogyn

Žuvys yra siaubingos. Dažniausiai
jas atgabena į kalną auštant, gražias, šaltas
ir tokias svetimas po nakties jūros gelmėje,
didžiulės erdvės blėsta jų plokščiose akyse.
Minkšta tamsos mašinerija, galvoja vyras,
jas plaudamas. „Ką tu išmanai apie mano mašineriją!“ -
niršta Viešpats. Žinoma, atsako tyliai vyras
ir ima jas pjaustyti, atverčia mėsą nuo kaulų,
skverbiasi gilyn prie gličios bjaurasties.
Viešpats nesiliauja: „Pats pasirinkai
taip gyventi. Aš statau miestus, kur viskas
skirta žmonėms. Aš sukūriau Toskaną, o tu
apsigyvenai tarp uolų ir tylos.“ Vyras nuplauna
kraują ir išdėlioja žuvį didelėje lėkštėje.
Suberia svogūnus į karštą alyvuogių aliejų, įmeta
pipirų. „Visus metus gyvenai be moters.“
Išgriebia viską, sudeda žuvį.
„Niekas nežino, kur esi. Žmonės tave pamiršta.
Esi pasipūtęs ir užsispyręs.“ Vyras supjausto
citrinas ir pomidorus. Išima žuvį,
pakepa kaušinius. Nesu užsispyręs, galvoja,
nešdamas viską į stalą kieme, nutviekstą
ankstyvos saulės, maistu šmaižioja kregždžių
šešėliai. Nesu užsispyręs, tik nepasotinamas.

 

Gynyba

Visur sielvartas. Skerdynės. Jei kūdikiai
nebadauja vienur, jie miršta badu
kitur. Musių nutūptomis šnervėmis.
Bet mes džiaugiamės gyvenimu, nes taip nori Dievas.
Nes kitaip vasaros rytmečiai nebūtų tokie tobuli.Bengalijos tigras nebūtų taip stulbinamai
puikiai sukurtas. Vargšės moterys
kvatojasi prie šaltinio, akimirką tarp
jau patirtų kančių ir ateityje laukiančio
siaubo, šypsosi, kvatojasi, o kaime
tuo metu kažkas merdėja. Juokas
skamba kasdien klaikiose Kalkutos gatvėse,
moterys klega ankštuose Mumbajaus narvuose.
Jei išsiginsime laimės, atsispirsime malonumui,
sumenkinsime jų netekties svarbą.
Turime išdrįsti džiūgauti. Galime apsieiti be malonumo,
bet be džiugesio, be pasigėrėjimo – ne. Privalome
užsispirti ir džiaugtis liepsnojančiame
šio pasaulio žaizdre. Jei neteisybę paversime
vieninteliu dėmesio matu – šlovinsime Velnią.
Jei Dievo garvežys mus partrenks,
turime dėkoti, kad galas bent jau buvo didingas.
Turime pripažinti, kad, nepaisant nieko, liks muzika.
Stovime laivelio priekyje,
naktį išmetę inkarą mažame uoste,
žvelgiame į snaudžiančią salą: krantinėje –
trys uždarytos kavinės ir vienas šviečiantis žibintas.
Klausomės slopaus artėjančio ir vėl nutolstančio
irklų garso tyloje ir to pakanka visiems
būsimo sielvarto metams atpirkti.

Toks pasaulis

Dalykai, esantys savimi. Bangos – vandeniu, uolos –
akmeniu. Jos rankų kvapas. Ramuma. Vėtros.
Ir vėl ilga tyla. Šulinys. Triušis. Kaitra.
Speneliai ir ilgos šlaunys. Jos sunki švytinti plaukų ketera.
Mirguliuojantis vanduo tykšta, jai prausiantis saulėkaitoje.
„Tobula baltuma“. Šviesa blėsta kas vakarą
tarsi kažkas didžiai svarbaus. Už langų – vynuogės.
Linda kalba vis mažiau ir mažiau. Leidžiuosi prie jūros
kol ji miega. Įsibrendu į šaltą vandenį iki burnos,
saulė dar nepatekėjus. Linda dienai bėgant tarsteli:
metas valgyti arba: tuoj bus per tamsu plauti indus.
O vėliau tyliai išsmunka klykti į vėją,
pučiantį nuo vandenyno. Grįžta. Įžiebia lempas.

 

Įsivaizduoju dievus

Įsivaizduoju dievus sakant: mes
pabūsim tau geri. Suteiksim
tris norus, sako jie. Leiskite man
vėl pamatyti voveres, prašau.
Leiskite vėl paragauti didžiulio meitėlio,
įdaryto ir iškepto ant milžiniško iešmo,
išnešto žiemą į lauką, garuojančio,
kaimynystėje, kai paprastai negalėdavau
sau leisti nė šimto gramų,
kuriuos taip džiugiai kimšau žingsniuodamas
grindiniu pro Mėnulio gatvę,
pro Paukščių Narvelių Meistrų ir
Tylos gatves, pro Siusiojančių
Mažių gatvelę. Mes galime suteikti
tau išminties, sako jie sodriais balsais.
Leiskite mane pagaliau pas Ugetę, atsakau,
studentę alžyrietę didžiulėmis akimis,
droviai pakvietusią mane į kambarį,
kai buvau per jaunas ir suglumintas
pirmųjų metų Paryžiuje.
Leiskite man sužlugdyti savo gyvenimą.
Pagalvok, suokia jie kantriai, galėtume
vėl paversti tave įžymiu. Leiskit
man įsimylėti paskutinį kartą, maldauju.
Išmokykite mane mirtingumo, išgąsdinkit
mane į dabartį. Pagelbėkite surasti
šių dienų svarumą. Kad naktys
būtų kupinos ir širdis laukinė.

Skyrybos

Nubudau staiga, lyg išgirdęs kažką raudant.
Nulėkiau per tamsius namus.
Sustojau, prisiminiau. Ilgai stovėjau,
spoksodamas į ryškią mėnulio šviesą ant betono.

 

Viešpats sėdi su manimi prie namų

Viešpats sėdi su manimi prie namų, stebi,
kaip švelniai ant laukų leidžiasi tamsa.
Bandome nuspręsti, ar esu vienišas.
Pasakoju, kaip prabundu ketvirtą ryto ir mąstau
apie tai, ką vyras padarė Luizos dukteriai.
Apie tai, kaip išėjus į lauką nesimatė mėnulio.
Jis sako: tikriausiai sensti.
Sako, kad skurdas sekina mane.
Viskas gerai, atsakau. Jis paprašo Bramso.
Stebime, kaip blėsta jūra. Juosta vėl baigiasi,
o mes sėdime. Nerasdami žodžių.

 

Kita tobulybė

Čia nieko nėra. Uolos ir išdegusi žemė.
Viską sunaikino nuožmi šviesa.
Vien tik akmenys, užsispyrusių miežių
ir lęšių sklypeliai. Nė sulūžusio daikto
pataisyti. Niekas neišmetama,
niekas nepaliekama. Jei nori stalo,
sumoki žmogui ir padaro. Jei randi
kelis metrus spygliuotos vielos, parsineši namo.
Pravers. Valstiečiai nesijuokia.
Jie važiuoja juoktis į miestus ar šventes.
Beveik rojus. Viskas yra tai, kas yra.
Jūra – vanduo. Akmenys – uolos.
Saulė pateka ir leidžiasi. Gryna,
nepagerinta klotis.

 

Pietūs

Skiriama Susan Crosby Lawrence Anderson

Mažuose miesteliuose palei upę
nenutinka nieko diena po ilgos dienos.
Vasaros savaitės čia pasiliko amžiams,
o ilgos santuokos – visad vienodos.
Gyvenimą praskaidrina tik nelaimingi nutikimai,
žvejyba ir gimdymas. Kol iš rūko
išnyra laivas. Pasirodo
vieną rytą atsargiai iš už upės vingio,
lyja, laivas plaukia pro pušis ir krūmokšnius.
Prisišvartuoja jis karštą kvapnią naktį,
didingai, švytėdamas. Ir dingsta po dviejų
dienų, įsiūčio lydimas.
 

Iš: Jack Gilbert. Collected poems. New York: Alfred A. Knopf, 2012
Vertė Marius Burokas

Komentarai / 1

  1. aa.

    Gražūs eilėraščiai, geri vertimai, Mariau. Buvo malonu skaityti.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.