ILZĖ BUTKUTĖ. Eilėraščiai

Lapkritis Rygoje

Porceliano tyla lietuje. Aš prisimenu Rygą.
Tavo švytintį veidą tamsoj ties Akląja gatve.
Šitaip grįžti namo ir supjaustyti kelią po lygiai –
gal per greit, o graudumo delčia mums dabar per lėta,

kad aiškumas įbristų į valandą verkiančio miego.
Šiąnakt Žemę šturmavo nekalbūs nuogi angelai.
Jie dalins porceliano tylas – net ir tiems, kam atlėgo.
Pilkas gedulo vaikas man seka iš paskos – matei?

Basas lūkestis stypso ir laukia, ir meldžia griuvėsių,
kad jų plaučiuose lyg alveolėj dar būtų erdvės.
Kai tave jie suras ir išneš, aš turbūt nežiūrėsiu.
Pilkas gedulo vaikas greičiausiai taip pat nežiūrės.

Jis tik vaikščios pavymui tiek metų, kiek sykį sulygai
žaisti žmogų ir žaisti laimingai šiam Hanzos mieste.
Savo šilumą tau aš lyg akmenį padedu Rygai.
Grindiny jis praeiviams primins apie mano tave.

Raganų įlanka

ar pameni – juokėmės ten medumi susilaistę
kur juodos lelijos sutemusios lipa į krantą
ir žaidžia slėpynių – o slėptis vis tiek neįpranta
kol raganos mylisi naktį po šiaurės pašvaiste

prisimeni – ten nesiliaudavo snigt meteorais
kol pievoj pražysdavo kerinčios fosforo gėlės
tu klausei manęs – netikėtai tarp jų atsikėlęs
- kada mus dievybės suspėjo sunešti į korį

į švytintį korį iš jausmo kad niekad nemirsim
į kvepiantį svyrančio sapno simetrijos guolį -
iš puolusio angelo rankų taip tykiai nupuolu
spėliodama kuo tu pasiekdamas žemę atvirsi

o laukusios tavo gimimo čia verkė gyvatėm
jų priverkė pilnus akivarus ir kupiną skreitą
pavargusiai giriai – ir ji negalėjo paeiti
giria užsimerkė ir tiek mes ją tąsyk tematėm

tikriausiai nepameni ryto – kai bridom per liūną
virš mūsų sūpavosi paukščiais nuauksintos šakos
girdėjom – kažkas mums už nugarų juokias ir sako
- tylos – nepažadinkit jų – jų iš tikro nebūna


Liūdesio dievas

Mano liūdesio dievas žvynuotas ir gėlas.
Jis kas naktį išnyra iš tvinstančios upės
ir varvėdamas velkas per sapno alėją,

kol galiausiai pasiekia mane. Atsikėlus
aš išvystu ir vėl jį prie lovos suklupus,
ir iš naujo jo klausiu, kodėl nepraėjo –

kaip praeina pro šalį laikai ir praeiviai,
lyg į užmarštį genamos nemigos avys, –
jos prie fjordo tylėdamos garma nuo skardžio, –

čia net vėjas, ir tas per švelnus ir per kreivas.
Debesim apsisiautę ir naktį apsiavę
vis dar žaidžiam, kad esam basi ir bevardžiai,

nes truputį drąsiau, kai nėra ką prarasti,
kai kažkur netoliese girdis Pano dūdelė
ir gebenės ant tiltų bučiuojas virš arkų.

Mano liūdesio dieve, parodyk man brastą –
aš norėčiau stebėti, kaip potvynis kelia
ir nusineša mus. Ir dievai užsimerkia.

Juodo stiklo gaubtas

Ten ežeras guli pašiurpęs.
Akivarais žvelgia į viršų,
sunėręs upes lyg rankas
virš įskaudusios savo galvos.

Ten vasara pametė kurpę.
Ten pievoje, miegančių širšių
lizde pasislėpus akla
pilnatis išsirist pavėluos.

Kur baigiasi sutemų gaubtas,
sustok ir pažvelki į žolę.
Čia žiogas pakėlęs akis
prie rugpjūčio orkestro duobės.

Žvaigždžių klausykla. Vėjų klauptas.
Ar mes, tik per sprindį nutolę
nuo žodžių, kurie nesakys.
Ir nuo laiko, kuris neskubės.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.