JULIUS KELERAS. Eilėraščiai

šeši seni bliuzai


labai trumpas bliuzas
(prisipažinimo)

aš gulėjau po vyšnia,
taip, po vyšnia, o tu?

aš?
aš buvau tąsyk vyšnios kauliukas
.

labai trumpas bliuzas
(sugrįžimo)

aš norėčiau sugrįžti,
bet laivas išplaukė,
laivas išplaukė jau

kvaily, sako atlapos durys man –
jį sudegino malkoms,
kad jūreiviai sušiltų rankas
.

labai trumpas bliuzas
(sugrįžimo 2)

jei išeisi į kiemą,
kai alyva žydės,
galėsi sugrįžti

galėsi sugrįžti,
jei spėsi pastvert vėjo gūsį,
neriantį lauk iš ką tik sumegzto žiedo
.

ilgesnis bliuzas
(sugrįžimo)

grįžk, jei tau nebrangi gyvybė,
grįžk, jei baigėsi viskis ant stalo,
grįžk, jei nebeturi kur nukristi,
grįžk, jei tau perskėlė galvą lietus

grįžk, jei jau niekas tavęs nebemyli,
grįžk, jei jau šoki tamsoj su kėdėm,
grįžk, jei iš muzikos liko tik natos,
grįžk, jei už lango nešvinta ir vėl

grįžk – nors subraižytas, aklas, bet gyvas,
grįžk, nors tau durų neatidarys,
grįžk, jei girdi, kaip už gretimo kampo
jau ūkia: ne garlaivis, ne – paskutinės vilties traukinys
.

ilgesnis bliuzas
(pagalvės)

po pagalve buvau padėjęs cigaretę,
po pagalve buvau padėjęs degtukus,
po pagalve buvau padėjęs ugnį –
ruošiausi ją uždegt, bet vėjas ėmė pūst

po pagalve buvau palikęs laišką,
po pagalve buvau palikęs pieštukus,
po pagalve tikėjaus rasti mišką,
sudygsiantį, kolei manęs nebus

po pagalve tikėjausi sulaukti ryto,
sulaukti ryto, visiškos dienos,
bet pagalvė įdubo ir nukrito
ir nebėra kur grįžti, nebebus
.

baltos avies bliuzas
(ilgesnis)

balta avis, kuri anądien tau sapnavos,
nugaišo: nenorėjau tau sakyt

balta avis, pajuodusi iš karto,
vos tu pravėrei, grįžus man, duris

balta avis tau nieko nepasakė,
neišdavė, kad naktyje kritau

balta avis man priminė plaštakę,
ji slėpės tarp žolių – ten jai šilčiau

grįžau tą rytą, dar anksti, miegojai,
balta avis grandinę nusitrauks

bet viskis baigėsi, bet liko koja
tarp durų įsprausta ir riksmas – „kiau…“

balta avis, kur tarp žolių miegojo, tai aš,
bet šiąnakt, regis, švintant sugrįžau,

nepamenu: Kentucky Straight, burbonas –
nepamenu, ar ko tavęs prašiau

balta avis paklydus tarp aguonų,
kadais žydėjusių kitur, ten, kur kritau

balta avis, apysenė, pastėrus,
podagros nukamuotais sąnariais

įsmeigus žvilgsnį miegančių tvirtovėn
ir metų metais neskustais šeriais

balta avis kieme prie sienos stovi:
ar kas įleis, ar kas namo įleis

Ryto Jurgelio nuotrauka


prašau, grįžki

dievo karvyte, prašau, grįžki į rudenį,
kur buvo pradėta tavo motina
ir visos sesės, dievo karvyte,
smėlio dėžėj nuo lietaus susigūžus

tam rudeny nebuvo lietaus, tik smėlis,
pameni, dievo karvyte, ko tądien prašiau –
grįžki į rudenį, kur lauks tavęs motina
rankas sukryžiavus ir melsis vieninteliam lašui

lašui rasos, kur lauks tavęs dievo balsai parkų
šešėliuos, tamsoj atsišlieję prie medžių,
paupiuos, ties apgriuvusiais tiltais,
dievo karvyte, prašau – grįžki į rudenį

smėlis, pažadu, kitoks bus –
ne kasamo kapo duobės, dykviečių,
aptvarų, kur jėga suvaromi žvėrys, ne ašarų –
kitoks, dievo karvyte iš nežinomos smėlio dėžės

prašau, pažadu tau pirmą ir paskutinį, pirmą
ir paskutinį sykį išnykti su tavimi rūke, tavo
pasirinktoj prieblandoj, visur, kur tik rasime
pakilimui tinkamą taką

prašau, grįžki į rudenį, pažadu – uostų žiotyse,
nuo mažų užkandinių stalelių, nuo vežimėlio,
kur, verkęs ką tik, užmigo vaikas, nuo spjaudančios
jūros putų – skrisim žemyn, tik žemyn ir tik mudu

kartais

kartais jaučiuos kaip silpnaregis avinėlis,
kažkur toli paklydęs nepažįstamam kaime,
kartais prieš aušrą vaiko akim į tolį žvelgiu,
kur žaibas jau ruošiasi žadinti rytą

kartais matau tai, kas turi nutikti už metų, o pamirštu,
kas atsitiko vakar greta krautuvėlės, už kampo,
šiandien nesvarbu – lyja lietus, srūva ramus Simoentas
ir moteris, kaip ir prieš šimtmečius, pusryčiams kaičia arbatą

langų valytoja

jos nėra, bet ji tarytum stovi koridoriuj
ar tarpdury, prietemoj, beveik neįžiūriu veido

mergaitė? moteris? su chalatu?
su kibiru prie kojų, žvilgsniu ieškanti lango

lango, kurį pagaliau galėtų nuvalyti,
ir tuomet jau – išvysti

gražiausią galbūt savo gyvenimo rytą –
jau pragiedrėjusiu veidu

metamorfozė

vyras sulaužytu sparnu guli prie Šv. Mikalojaus bažnyčios,
prie šiukšliadėžės Sereikiškių parke, prie Vilnelės, žiūrinčios
tiesiai jam į akis, į sutrupintą duonos kriaukšlę, į lesančius
žvirblius, priimančius dovanas, priimančius svetimus maitinimo
papročius, priimančius giesmes iš išpurtusių, mėlstančių lūpų

vyras sulaužytu sparnu palengva kyla, laikydamasis
ankstyvo vėsaus peizažo – viena ranka sugipsuota, kita –
kažkodėl suodina, tarsi per naktį būtų krėtęs patricijų
kaminus ar ką tik parėjęs tūkstančius mylių iš karo,
svetimą žemę dygsniavęs tūkstančiais kraujo lašų

vyras sulaužytu sparnu bando pakilt kaip keistos formos
metronomas, bandantis atsipeikėti po sprogimo,
po trumpo, atsitiktinio kelių šimtų metų meilės nuotykio,
kur iš putto jis virto tamsiu, turbūt niekad nebepatekėsiančiu
mėnuliu miegamuosiuose, deja, jau nebe antikos kvartaluose

rytinis laikraštis, rytinės žinios

laikraštis, kuriuo ką tik buvo mušamos musės,
viena jų įkando respublikos prezidentui, tam
iš pirmojo nespalvoto puslapio, kraujo lašas
kaktoj jo toks, tarsi jis būtų karalius saulė
ar bent karalius raudonoji mirtis

laikraštis niekuo dėtas, kraujas irgi, abu jie
be viens kito nieko nereikštų, na kamgi,
sakykit, popieriaus lapas, kuriame nėra
jokio prezidento, besišypsančios armijos,
reaktyviai pozuojančios fotoreporteriams

kamgi tas prezidentas, kuris nežinotų, ką
veikt savo rūmuose, retsykiais išvažiuojantis
pažiūrėt, kaip klusniai ganosi avys už miesto, telegrafu
pasiųst ką tik dantisto sutvarkytą šypseną kaimyninės
šalies karaliui ar išvykt vizito pas tą, tolimesnį diktatorių

tad laikraštis, kuriuo ką tik vaikiau muses,
kurios suko ratus po dieviškais sietynais,
išties dangaus baldais, art nouveau, art deco,
kurios nepažinojo nė vieno nušauto, gyvo, penkiasdešimt
kadencijų karaliaujančio prezidento, yra nekaltas

laikraštis, liudiju, yra nekaltas prieš visus penkis pasaulio
viešpačius, prieš visas muses, kurias įkvėpė dangaus
sietynai, prieš perdegusią elektros lemputę, nemokėjusią
persižegnot, prieš mane, bejėgiškai stovintį su rytiniu
laikraščiu ir įtartinai mojantį kažkam be jokios, menkiausios šypsenos

ji pasakoja

pasakoja apie nepažįstamus žmones, po lova bando ieškoti
šokdynės, rankomis liečia, rodo mums

tėvus, brolius, pirmą vaikystės sniegą, minkštą kaip
veliumas, nevilkėtą Pirmosios Komunijos sniegą

ką dar išprašys iš tamsos? Iš juodo prisiminimų gniutulo,
riedančio nuo kalno purvinu sniegu, nestojančio, net ir nestabdomo

ką dar pasakys, kol ištiks trumpas nerūdijančių ašarų šuoras,
aptėškęs nebeprižadinamą, įrūdijusį, nieko nebeprisimenantį žadintuvą

logopedo konsultacija

mielas mūsų vladimirai iljičiau,
neištariantis „r“,
neištrinantis sugulovių vardų,
revoliucijos, gaila, nei reinkarnacijos

nekalbant apie reanimaciją:
ne viskas yra evoliucija: žinia, „jei rheikia“,
galima prisiderint prie fono, jei būtina –
pabūt laumžirgiu ar, blogiausiu atveju, bent jau sraigtasparniu

jei būtina, galima pakelt vieną ranką
ar atlaidžiai pamojuot aurorai,
mielas miegantis nepabučiuojamas groži,
nuožmus beprasmybės chirurge

tačiau, kai prabusi, tavo aurora
jau bus užgesinus šviesas ir visi matrosai
miegos, tebešvęsdami amžiną pergalės
dieną po nuodėmingai iškerojusiu putinu

mielas mūsų vidini iljičiau,
na štai, viską tu jau ištari puikiai –
šiek tiek, žinoma, gaila,
kad po mirties

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.