JURGITA JASPONYTĖ. Eilės

Skrydis

Mano skrydis pasaulin
per motinos sapną
per dangų
numestu
juodu dideliu kryžium
prie pat namo dangčio
virš kiemo
su vyšniom
auksiniais renetais

sunokusiais
kad net nykstančiais
su savim diedukus
pasiimančiais

Almos Riebždaitės nuotrauka

ir man atsirado vietos

tam kaime
su lojančiom gervėm
kraujo raudonužio vandeniu
skalbiamos dažytos
vilnos likučių

link saulės laidos
kibire
sėdo graimas
ant pieniškų priebrėkšmių
vakaro saulės šviesa
su nuvargusiu lauku arkliu ir tėvu
teta rimute
pagėrusiu mūsų kaimynu
su žalumos dievu
kaukiant
vienišai vilkšunio atminčiai
ir žaizdas nerimtas
kraujo upei sutirštinant

drobę audžia ir atkerpa kelią
ten bobutė lemtis
viena ranka gaudo
kita paleidžia
viena – apmeta
kita – ataudžia
dar kiek spusteli –
prieš mano valią –
ir išrieda gelsva jaunatis
man po kojom

pagaliau
žemės trauką
nutraukia.

Keitimasis

Mano lekiantis laivas
nebepaskrenda
jau suleido į dugną šaknis
ir dumblu įsižemino
kaip pernokęs vaisius
sunkus
atkartojantis pirmąją liūtį –
jau pamiršom jas vertinti –
tik jomis ir atplaukia gyvybė
paprastoj
dieviškoj liulkoj

man keista
kad naktį danguj
balti kosmoso debesys
skraidina
graudžiai giedantį
senelį Kostulį

palei Šetekšnos vingį
tris kapų kalnelius

trijų bičių.


Pėdsekys. Sapno šešėly

Man nusibodo amžinas kūriko darbas
ir patys sau užsiliepsnojantys
sapnų šešėliai
ir amžinas ryšys –
šiek tiek pravertas –
kad bet kada įšokt į pokalbį suspėtum

kur aš einu, ten nieks nevaikšto –
tik pėdom sekantis indėnas

man kartais užrakinti vartai
tampa
atvira pradžia –

ten suodžiai dengia
tobulos dūminės irštvos
kūno sienas

ten amžinas siuvimas vėjo
taip kūno audiniuos
išdaigsto
tavo kvapą
kad mano pėdsakais
tave
lengvai suranda
pėdsekys indėnas

taip kas kartą

vėjas įneša deguonį
varo pulsą
išdygsniuoja
kiekvienam kitokį
kūno kvapą –

pagal jį suranda
vaikas mamą
pėdos taką

——–

artumas sukelia
gesinančią

krentančią
augančio sapno šešėlin

žiedlapių liūtį.


Vienatvės erčia

Šaltupės gatvės
Makondas
namas
kur dienąnakt
praviros durys

į gatvę

geras žmogus brakonierius
Miša Snetkovas ir
geros jo žuvys
praryja
auksinę Buendijų vienatvę

ir trokšdami žiopčioja
tušti kibirai –
apkabinimai
vienišų oro gūsių:

nuovargis
blunkantis rytas –

vienatvės erčia
į bemiegę delčią

tėkmę pasuko.


Žalčio močia

Aš motina
siuvanti lėlę
žaizdas sau pati užsiadanti
aš įtempiu lanką
ir strėlę
įleidžiu giliau
mano adata
skrodžia akmenį, atmintį, mintį –
kraujo takas nubėga
nužaibuoja malankos*
per sodą
kažkieno tobulai pasodintą
gal išsiūtą
grįžulo ratais
šienpjoviais ir sietynu
per odą
kraujo dygsnis nubėga –
jei pagaučiau
turbūt būtų nuogas

aš jaučiu
mano plaučiuose ošia
įsirangiusi šilo migla

Švento ežeru parplaukiu aš
žalčio močia.
___

* Malanka – rytų aukštaičių vilniškių tarme taip vadinamas amalas (žaibas be griaustinio).


Lapė

Nežinau ar esu tavo lapė
nežinau kas tėkmę paleidžia
aš tik žemės rami spalva
vis ryškesnė į rudenio laiką

to kas buvo seniai amžinai
amžinai gali nematyti
nepajust negali
tuštumos
lapams krintant atsiveria viskas

–––––––

koks pilnas laikas
ir kokia tėkmė
ir jau žinau kad esu tavo lapė
ir medžioklėj gali
kaip kare
pasikliauti.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.