Didieji mažojo princo išradimai

Ištraukos iš leidyklos „Asinus ad lyram“ spaudai rengiamo Tomo Dirgėlos veikalo*


I. Patiekalai, įdaryti obuoliais

Žolėje guli Mažasis Princas. Labai alkanas,

trečia diena nieko skrandyje neturėjęs. Išgirsta balsą.

LAPĖ. Laba diena.

MAŽASIS PRINCAS. Laba diena.

MAŽASIS PRINCAS apsidairo aplink, bet LAPĖS nepamato.

LAPĖ. Aš čia, po obelimi.

MAŽASIS PRINCAS jąją jau pastebi, jo akys sublizga, keletą kartų sučepsi lūpomis.

MAŽASIS PRINCAS. Eik šen, pažaisime! (Uždeda ranką ant šalia gulinčio pagalio)

LAPĖ. Aš negaliu su tavimi žaisti, aš neprijaukinta.

MAŽASIS PRINCAS. Ai, tikrai… (Meiliai) Kac kac kac!

Iš už obels atbėga KATINAS.

MAŽASIS PRINCAS. Škac!

KATINAS nubėga.

MAŽASIS PRINCAS (LAPEI). Kuprinėje turiu kitų metų žiemos sezono kailių katalogą, gal nori drauge pavartyti?

LAPĖ. Tikrai? (Artėja link MAŽOJO PRINCO)

LAPEI artėjant, MAŽASIS PRINCAS nuo žemės

iš lėto kelia pagalį.

Mažasis princas

II. Emigracija

MAŽASIS PRINCAS stovi šalia ROŽĖS,

ruošiasi išvykti iš savo planetos.

ROŽĖ. Lik sveikas.

MAŽASIS PRINCAS. Liksiu, jei tik Airijoje galios mano sveikatos draudimas.

ROŽĖ. Nemanau, juk dirbsi nelegaliai

MAŽASIS PRINCAS. Kodėl? Sakė, bus normali darbo sutartis.

ROŽĖ. Pasiskaityk laikraščius, naivuoli, – visi taip sako. Negi manai, kad Dubline iš tikrųjų dirbsi šokėju?

MAŽASIS PRINCAS. Taip buvo parašyta skelbime. Be to, vežuosi ir sambos kursų baigimo pažymėjimą. Ei, neverk, per šventes grįžinėsiu.

ROŽĖ. Neverkiu, man sloga.

III. Telefonas

MAŽASIS PRINCAS sutinka PREKYBININKĄ.

MAŽASIS PRINCAS. Laba diena.

PEKYBININKAS. Laba diena.

MAŽASIS PRINCAS. Ką čia pardavinėji?

PREKYBININKAS. Piliules troškuliui malšinti. Nuryji vieną per savaitę ir nebenori gerti.

MAŽASIS PRINCAS. O kodėl jas pardavinėji?

PREKYBININKAS. Jos sutaupo labai daug laiko. Žinovai apskaičiavo. Per savaitę susitaupo penkiasdešimt trys minutės.

MAŽASIS PRINCAS. Hm… Sakai, sutaupo laiko? Klausyk, jau seniai turiu tokią idėją – ką manai apie telefoną? Taip pat laiko sutaupytų, nereikėtų laiškų rašinėti ar pėdinti: paskambini, ir viskas.

PREKYBININKAS. Skamba visai įdomiai!

MAŽASIS PRINCAS. Tik, matai, pradiniam kapitalui pinigų neturiu…

PREKYBININKAS. Pažįstu tokį Belą. Štai jo vizitinė (paduoda kortelę), manau, jis tau paskolintų su daug mažesniais procentais, negu tai padarytų bankas.

IV. Psichologo pagalba

MAŽASIS PRINCAS sutinka ŽIBINTININKĄ,

kuris ką tik užgesino žibintą.

MAŽASIS PRINCAS. Laba diena. Kodėl tu dabar užgesinai tą gatvės žibintą?

ŽIBINTININKAS. Taip nustatyta. Labas rytas.

MAŽASIS PRINCAS. Kas nustatyta?

ŽIBINTININKAS. Užgesinti gatvės žibintą. Labas vakaras.

ŽIBINTININKAS uždega žibintą.

MAŽASIS PRINCAS. O kodėl tu jį dabar uždegei?

ŽIBINTININKAS. Taip nustatyta.

MAŽASIS PRINCAS. Žmogau, tau viskas gerai? Šneki visiškas nesąmones… Klausyk, gal nori man išsipasakoti? Turėtų palengvėti.

ŽIBINTININKAS (krinta ant kelių, ima ašaroti). Gerai, gerai! Kai mane paliko žmona, nebežinojau, ką daryti ir kur dėtis, griuvo visas gyvenimas! Anksčiau dirbau žibintų gamykloje, bet dėl depresijos turėjau darbą palikti, vėliau nebeturėjau kaip susimokėti už nuomą, o tada…

V. Stikliukas degtinei gerti

MAŽASIS PRINCAS sutinka GIRTUOKLĮ.

MAŽASIS PRINCAS. Ką tu čia veiki?

GIRTUOKLIS. Geriu.

MAŽASIS PRINCAS. Kodėl tu geri?

GIRTUOKLIS. Kad kai ką užmirščiau…

MAŽASIS PRINCAS. Žinai, ir man reikėtų.

GIRTUOKLIS paduoda rankoje laikomą butelį.

MAŽASIS PRINCAS (sutrikęs). Tai šitaip ir gerti – tiesiai iš butelio?

GIRTUOKLIS. Nu jo, o ką?

MAŽASIS PRINCAS. Na, supranti – ligos… Man lūpų pūslelinė, užsikrėsi, o be to, gal ir pats ne sveikuolis.

MAŽASIS PRINCAS šiek tiek pagalvoja, pasikuičia

kuprinėje ir išsitraukia dvi gydomąsias vakuumines taureles.

MAŽASIS PRINCAS. Imk – viena tau, kita man.

VI. Aptvaras avims

MAŽASIS PRINCAS sutinka susirūpinusį ŪKININKĄ.

MAŽASIS PRINCAS. Kas nutiko?

ŪKININKAS. Mano avys baigia nuėsti visus aplinkinius krūmus, jau pradėjo niokoti ir baobabus… Kvepia teismais, prarasiu visą savo ūkį!

MAŽASIS PRINCAS. Pabandyk jas suvaryti į vieną vietą ir aptverti tvora.

ŪKININKAS (pašokęs iš džiaugsmo). Sakai, tvora?

MAŽASIS PRINCAS. Na, taip – panašia, kokia būna aptverta teritorija masinių renginių metu arba statybų teritorija.

ŪKININKAS (nubėgdamas su šypsena). Ačiū tau, išmintingasis neūžauga!

VII. Rudas batų tepalas

MAŽASIS PRINCAS pėdina per dykumą, mato nukritusį lėktuvą ir prie jo sėdintį PILOTĄ. Prieina prie pastarojo.

MAŽASIS PRINCAS. Kas nutiko, ar gyvas?

PILOTAS. Gyvas, gyvas… Tik, atrodo, išsipurvinau batus.

MAŽASIS PRINCAS. Ne bėda, štai (iš kuprinės ištraukia batų tepalą).

PILOTAS (ima ašaroti). Bet mano batai rudi, o šis tepalas skirtas juodai avalynei!

MAŽASIS PRINCAS. Velniava! Ir kodėl niekas iki šiol nesugalvojo rudo batų tepalo!

VIII. Drožtukas

MAŽASIS PRINCAS tebestovi prie PILOTO.

PILOTAS. Prašau… nupiešk man avį!

MAŽASIS PRINCAS (baisiai nustebęs). A?

PILOTAS. Nupiešk man avį…

MAŽASIS PRINCAS iš kuprinės išsitraukia

bloknotą ir pieštuką.

MAŽASIS PRINCAS. Ech, pieštukas nulūžęs… Gal turi peilį?

PILOTAS. Štai imk.

MAŽASIS PRINCAS peiliu drožia pieštuką, įsipjauna į pirštą.

MAŽASIS PRINCAS. Prakeikimas! Negi negali būti paprastesnio būdo, kaip nudrožti pieštuką?

___

* Ištraukas spaudai parengė leidyklos atstovė Skaistė Dirgėlienė.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.