JULIJA GULBINOVIČ. Eilės

Katinai

1.

štai ir katinas -
atsimenu jo nekaltą išraišką -
dabar jau paženklintas pažinimo


2.

Dievaži, Beatričė pradėjo augti.
Jos kūnas, pirma mėlynas po raudonu jos kailiu,
jau dega geltoniu saulėje.
Beatričė, neturėjusi akių,
dabar jau žvelgia kaip visko mačiusi,
liūdna, išmintinga.
Ji tupi vėjuje, leidžiasi kedenama
per kažkieno paslaptingą meilę.


3.

Skalbiu, kabinu skalbinius, renku tuoj pat

Ryto Jurgelio nuotrauka

ateina kaimynės, prašo laistyti citrinos medžius
karštis, ūkanos nuo nepasiekiamos jūros

kai turim vandens, laistau, nešioju kibirus
ateina vaikai, prašosi pažaisti su kačiuku
leidžiu, kitaip primeta vyšnių kauliukų pro langą
slaugau ir kitą, kas rytą praveriu jam akis
šokdama nuo akmenų tvoros
susižeidžiu ir tada slaugau savo koją.
Kraujas ant plytelių.
Pulsuojanti pėda.

Parsinešu arbūzą ir draskom jo tvirtą kūną lyg stirną.

Skaitau lauke, kol pradedu nebematyti.
Kartais rūkau, jie šoka ratu aplink dubenį.
Išklausom maldą ir einam gulti.


4.

kačių veidai pavirsta kaukėmis
nebesueina jų žandikauliai
žvelgia neatpažindami
medaus, miško, vandens akys
renku išmėtytus žaislus


5.

katinai tebegyvena Hebrone 2
tebevaikšto išsiblaškę
užmiega ant sofų gatvėje
katinus tebežadina nebesantis turgus

išnyra ant tuščių namų slenksčių
kaip šeimininkės su nuostabiais chalatais
pasitikdavusios paštininką
merkdamosi nuo saulės
už jų pusryčių stalas vaikų klegesys
apsiverčia
batai guli aukštyn pilvais


6.

štai besileidžiant saulei
pagal įprotį sode
jie žaidžia
tarp aukštųjų žolių
paskutinė diena


7.

nebeturėdami paskui kieno kojas sekti
vaikšto katinai akmeniniais laiptais
leidžiasi ir kyla
lėtai, susimąstę,
palenkdami galvas
vaikšto katinai šiltais ilgesio laiptais

žiūri pro vonios langą užsilipę
ji nebesimaudo

vienas kito ilgesį katinai jaučia,
bet jame negali susivienyti
sapnuoja atskirus ilgesio sapnus

pakelia galvas į vakaro maldą,
jos kojos neatšlepsi
pienas jiems laša nuo barzdų


Išvykimas sausį

iki švitimo jie jau pabudę

tamsiais kvepiančiais rūbais

patamsiuose ir lempų šviesoje

juda ir laukia mašinos šnabždasi

paskubomis geria juodą kavą

ir juos rasti nusileidus

prisiglausti prie jos sijono, matyti jo figūrą

išlydėti išvykstančius į švitimą

eiti gulti į atšalusią lovą, slaugytis žymę


kaip mes eisim
taip ir eisim, kojas klampindami į smėlį
kurį tuoj išlygina atskubėjusi jūra
pro rugius, kurie tuoj susiglaudžia
lyg kažkas čia būtų praėjęs
kaip mes eisim
taip ir eisim, nežinioj, šypsodamiesi lyg angelai


kartą ėjau ir mačiau rudą asilą
besivartantį po medžiu
tylioje palaimoje

kartą ėjau ir be garso krito žiedlapiai
tūpė į mano plaukus ir glaudėsi prie rankų
rūkas slinko nuo mėlyno kalno
ant rožinės žemės

o kartą esam važiavę keliu
ir aukso monetos lėkė į mūsų stiklą
nuo pakelės beržų

kartą buvau prisilietusi prie žmogaus,
talpinančio savyje šiurkščias jūrines žoles
kalnuose ūžiantį vėją
žvelgė laukinėmis tamsiomis akimis
tiesiai į mane, ir aš to nepamiršau

slenka penktadienio prieblanda
ir liečia mane vos vos

Žmogus Zagrebe

Zagrebas stovi aplietas, žalias
staigioje popietės gaivoje

pirma pradeda eiti šunys

botanikos sode laša

žmogus ėjęs į parduotuvę
grįžta sulytas
doro skėčio jis vis tiek neturi


Kaip su mama žiūrėjom kombainus
erdvėlaiviai
mūsų sijonai apglėbia mūsų šlaunis
užkeltos galvos
ir nežemiško vėjo nugalėti plaukai

mums pamojavo berniukai pagalbininkai
ant savo laiptelio skriedami į naktį
kombainai, kurie mus beveik pavijo,
bevaikščiojančias tvankų rugpjūčio vakarą,
įaudrintas jų netikėto artėjimo,
pasuko kitu keliu
buvau tikra, kad su mama žiūrėjom kombainus


kadangi nebepanešu rašyti eilėraščių,
mano kalboms mane apleidžiant, diktuoju
seno savo draugo nuostabiai galvai
užtat pasakoju apie neabejotinus įvykius
oro sąlygas, brėžiu žemėlapius
pirštais ore

vardų neminiu, ilgesių neįvardinu
laikau sau
kaip sapnus
kaip sapnai jie man maišosi

dienos darbo pabaigoj abu uostom pavasarį
kurį taip skaniai kepa
pasitikėdami vien tik lėtais pavasariais
nesakom kad jis vėluoja
tik nuvargę šypsomės
jam pasitraukus į savo dalį, jau grimzdama į užmaršties šilumą,
aplaižau tuos džiovintų slyvų kauliukus

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.