DALIUS BALTRANAS. Eilės

Apie marmurą

Ar tau lengviau patikėti,
Kad pieno baltumo Kararos marmuras
Yra suakmenėję Jupiterio debesys,
Prieš milijonmečius kažkaip nublokšti
Ant vulkanų sproginėjančiomis votimis
Nusėtos Žemės planetos,
Pergyvenusios ugningą paauglystę?

O gal tau patogiau galvoti,
Kad Jupiterio debesys čia niekuo dėti,
Kad marmuras tėra tik akmuo,
Kurio ląsteliena išaugo švari ir spalvota
Iki raudonos magmos įkaitusiame žemės pilve,
Kad jį išvydę graikai
Išsyk pavadino gražiuoju,
Kad geologai po trijų tūkstančių metų
Jį antrąsyk pakrikštijo
Klinties arba dolomito mineralo kalcitu?

Ar tau labiau priimtina manyti,
Kad marmuras tėra gorgonės Medūzos akyse
Suakmenėjusi titanų mėsa,
Kurios skaidulos tinka dievų skulptūroms,
Šventovėms, altoriams ir vazoms,
Bet netinka ornitocheirų ir brontozaurų fosilijoms,
Patikėjusioms savo gremėzdiškus kūnus
Anglims, smiltainiui ir kalkakmeniui?

O gal tau visų patogiausiai priimtina
Tik žvelgti į pieno baltumo skeveldrą,
Iš akmens skaldyklos šiukšlyno
Išgelbėtą ir parsineštą namo,
Nupraustą ir paguldytą lyg
Dievų pamestas kūdikis
Į sausakimšą knygų lentyną,
Kad penkiais pojūčiais su šeštuoju priešakyje
Jį – pirmapradį ir netašytą –
Kas kartą mėgintum įminti,
Kaip priešistorinės gamtos išgalvotą hieroglifą,
Žmonių pakrikštytą marmuru?

2012.III.9–12

Naujieji Emininkai


Sveiki.
Dailės galerija.
Paveikslų drobių laukeliuose
Laksto, lekuoja ir amsi
Mažyčiai idėjų šuneliai,
Uždaryti storų paauksuotų rėmų garduose.

Tuo tarpu dvasia nupenėtos
Nutukę iliuzijos
Demonstruoja savo impozantiškas krūtis, pilvus.
Iš pastozinių potėpių nulipdyti kūnai
Virsta lauk –
Vaduojasi iš ankštų stačiakampių kalėjimų,
Veržiasi laisvėn portretų veidai,
Rankos, nukirstos kojos,
Dažais įmitę plačiapilvės skrybėlės.
Byra aliejuje išmirkę karoliai.
Liula nėriniuotos krūtinės.
Iš pirmo plano lenda
Pirštinėtos alkūnės ir
Centre nebetelpantys pakaklių kaspinai.

Peizažų pastoziniai debesys
Kamuoliais virsta į kambarius.
Sprogusios Saulės ugnies oranžiniai blikai
Nudegina kaimynystėje atsidūrusius
Juodai baltus linoraižinius.
Persigandę aliejiniai raiteliai
Iš cinoberio krauju užtvindytų mūšio laukų
Nušoka ant baltų akrilinių sienų.

Drakonų nukirstos galvos
Krinta nuo riebių temperos kūnų,
Voliojasi po stilizuotomis švento Jurgio kojomis,
Prasibrauna pro ikonos laukus,
Žnekteli ant parodų salės parketo.

Griovimo demonai,
Atrodantys kaip mažos ugniaplaukės mergaitės,
Visais įmanomais būdais
Mėgina pralaužti aliejinių dažų užtvaras,
Prasibrauti lauk,
Apsargdinti ir sudeginti besaikius gyvenimus.
Drobių vienutėse įkalinti
Fantazijų monstrai
Bando kaišioti pirštus,
Flirtuoti su greta tūnančiais šventaisiais ir demonais,
Išrėkti begarses palaiminimų ir prakeiksmų formules
Ant dailės galerijoje
Plačiai prasižiojusių žmonių akių.

Akiniuotos madonos
Su orangutangais ant rankų
Iš Borneo salos
Iš fotografijų džiunglių
Nužvelgia rūsčiomis akimis
Išgalvotas Dievo Motinas Marijas,
Tvarkingai suguldytas
Į šventųjų paveikslų sarkofagus ir kapines,
Lediniais barokiniais pirštais
Čiupinėjančias kūdikių Jėzų lėles,
Žaidžiančias su balta tempera išrasojusiomis lelijomis.

Teptukų išprievartauti nukryžiuotieji,
Patenkinti savo nutapyta kančia,
Mėgaujasi savo romėniškais kryžiais,
Paniekinamai žvelgia į visą žemutinį pasaulį,
Nusidriekusį už paveikslų ribų,
Pasmerktą kasdienybės nukryžiavimams,
Tūkstančiams prasižiojusių stigmų –
Atvirų ir paslėptų po grimo pudra,
Subadytų keiksmažodžių ir prakeikimų peiliais,
Išniekintų mandagiais atsiprašymais ir
Netikrais palinkėjimais.

Sužvėrėję akriliniai angelai
Puola persigandusius demonus,
Kondorų nagais plėšo
Paauksuotas rėmų nugaras,
Nes šiapusybės kosmose
Nelabųjų kaimenės nesuskaičiuojamos,
Kitaip nei apokaliptinėse iliustracijose,
Kur šalia vienišo Belzebubo
Ganosi trys įmitę brontozaurai ir
Dantų iltis galanda du ichtiozaurai,
Koketuojantys dangiškose skerstuvėse
Su įmitusiais serafimais.

Dailės galerijos klientai
Prisimerkia prieš kruopščiai ištapytas
Šventųjų ir monstrų akis,
Paskui tyliai ir ilgai knaisiojasi
Pravertose piniginių sterblėse,
Apsvaigę nuo paveikslų iliuzijų opijaus.

Sveiki.
Tai dailės galerija.
Nuo ryto iki vakaro atidarytas
Fantazijų Žvėrynas,
Kur parduodami ir perkami
Paveikslų narvuose uždaryti
Vaizduotės fantomai.
Egzotiškų idėjų fauna
Neprašo nei grūdų, nei vandens, nei mėsos.
Nebyli, nesugebanti net tylomis atsidusti.
Gali gyvuoti ir be šviesos –
Kaip giliavandenės Marianų įdubų žuvys.
Bet, iliuzijų plėšrūnus ir žolėdžius
Įkurdinus savo namų kambariuose,
Prirėmus jų narvelius prie apytuščių sienų,
Šviesoje jie be balso spygauja, murma, riaumoja
Tiesiai į tavo girdinčias akis
Bežode spalvų kraujo ir linijų siūlų kalba.

Sveiki.
Tai dailės galerija…

2012.II.24–III.7

Naujieji Elmininkai–Vilnius

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.