41 sentencija apie draugus ir draugystę

Daugybė draugysčių – ilgų, ištikimų ir pasiaukojamų – pradžioje rėmėsi ne tvirtesniu pagrindu kaip geras žodis.

Frederic W. Faber

Draugystei nereikia žodžių; ji – vienatvė, pagimdyta vienišumo kančios.

Dag Hammarskjöld

Verčiau apsupk save draugais nei tvora.

Čekų patarlė

Kad susirastum draugą, turi užmerkti vieną akį. Kad jį išlaikytum – abi.

Norman Douglas

Jei turėčiau pasirinkti – išduoti tėvynę ar draugą, viliuosi, man užtektų drąsos išduoti tėvynę.

E. M. Forster

Kai vienas draugas prausia kitą, abu tampa švarūs.

Olandų patarlė

Mažai draugų turintis žmogus nėra iki galo atsiskleidęs. Ištisi jo prigimties klodai būna įkalinti ir niekados neišreikšti. Pats žmogus neįstengia jų išlaisvinti, nė nenutuokia apie juos. Vien tik draugai gali jį pažadinti atsiverti.

Randolph Bourke

Draugas – tai poema.

Persų patarlė

Draugystė yra menas, bet tik labai nedaug žmonių gimsta su jos dovana.

Kathleen Norris

Kad pažintumei kitą, kaip ir siekiant bet kokios meistrystės, reikia laiko ir tam tikros vidinės stiprybės.

Sherwood Anderson

Draugo poreikis neabejotinai tiesiogiai susijęs su išpažinties poreikiu.

Dr. Wilhelm Stekhel

Tai išimtinė draugystės teisė – taukšti nesąmones ir būti priimamam pagarbiai.

Charles Lamb

Ko gero, daugiausia džiaugsmo teikia tos draugystės, kuriose esama daug sutarimo, daug ginčų ir dar daugiau – asmeninio prielankumo.

George Eliot

Mano įsitikinimu, visų draugysčių pagrindas – seksua-linis.

Jean Cocteau

Kiekvienas vyras turėtų susidraugauti su vienuole ir su kekše ir kalbėdamasis su jomis pamiršti, kuri iš jų kuri.

Brendan F. Behan

Vyro sėkmė su moterimi paprastai nenudžiugina net geriausių jo draugų.

Madame de Staël

Graži žmona, senas vynas – gausybė draugų.

Bulgarų patarlė

Jei tik galėtum susibičiuliauti su moterimi, – kas per malonumas! – koks slaptingas ir asmeniškas tas savitarpio ryšys, palyginti su ryšiais su vyrais.

Virginia Woolf

Žinoma, kad platoniška draugystė įmanoma – bet tik tarp vyro ir žmonos.

Anonimas

Iš visų intelektualinių draugysčių nėra gražesnių už tas, kurios sieja pagyvenusius brandžius vyrus su jų jaunesniais mokslo, literatūros ir meno broliais. Būtent šiomis asmeninėmis draugystėmis, – kur kas labiau nei vieša veikla, – svarios minties ir didžių darbų tradicija palaikoma per amžius.

Philip G. Hamerton

Žmogus supanašėja su tais, kurių draugiją mėgsta.

Indų patarlė

Geras draugas akimirksniu pasakys, kas tau yra. Bet pasakęs gali nebeatrodyti toks geras draugas.

Arthur Brisbane

Draugystė labai ilgai neatlaikys gausybės gerų patarimų krūvio.

Robert Lynd

Draugystė – medus, bet neišlaižyk jo viso.

Marokiečių patarlė

Lengviau draugus aplankyti, nei su jais gyventi.

Kinų patarlė

Draugystės saitai, kad ir kokie lengvi, sutrūkinėja nuo nuolatinio artimo kontakto trinties.

Walter Scott

Aš negaliu viso savo draugiškumo skirti kuriam nors vienam draugui, nes nė vienas iš jų nėra visapusis. Vaikausi juose migloto panašumo, reikšmingesnių santykių aidų.

Anaïs Nin

Tai turėtų būti asmeninio ritualo dalis – kasdieną skirti ketvirtį valandos mūsų draugų gerųjų savybių išvardijimui. Kai nesame aktyvūs, tingiai apsistojame ties trūkumais, netgi tų, kuriuos labiausiai mylime.

Mark Rutherford

Niekas taip nepakeičia nuomonės apie draugą kaip sėk-mė – tavo ar jo.

Franklin P. Jones


Nelinkėk draugams daug laimės, jei nenori jų netekti.

Baltasar Gracián

Jei du draugai prašo tave išspręsti ginčą, nesutik, nes vieno iš jųdviejų neteksi; ir atvirkščiai: jei su tuo pačiu prašymu į tave kreipiasi du nepažįstami žmonės, sutik, nes vieną draugą pelnysi.

Šv. Augustinas

Išskaičiavimas – draugystės pabaiga.

Airių patarlė

Nė vienas nėra toks turtingas, kad galėtų švaistyti draugus.

Turkų patarlė

Draugystės atlygis – ji pati. Besiviliantis kažko kitko nesuvokia, kas yra tikra draugystė.

Šv. Aelredas iš Rivo

Draugai, pasiryžę atiduoti viską, kai mums nieko nereikia, primena pušis, kurios teikia pavėsį žiemą.

J. Petit-Senn

Kiek nedaug draugų namų, kuriuos pasirinktumei susirgęs.

Samuel Johnson

Kai mūsų draugai gyvi, matome, kokių gerų savybių jie stokoja; kai mirę – tik jas ir prisimename.

J. Petit-Senn

Draugų nustojame per dažnai arba per retai juos lankydami.

Škotų patarlė

Žmogų, netekusį gimdytojo, vadiname našlaičiu; našliu – vyrą, nustojusį žmonos. O kaip vadiname patyrusįjį tą neišmatuojamą draugo netekties liūdesį? Čia visos kalbos bejėgiškai prikanda liežuvį.

Joseph Roux

Jei stebuklingai įgytume galios skaityti kits kito mintis, pirmasis jos sukeltas padarinys būtų visų draugysčių nutraukimas.

Bertrand Russell

Apvylusius draugus visados pakeičia nauji, kurie pasirodo sunkiausiomis akimirkomis ir iš pačios netikėčiausios aplinkos.

Henry Miller

Iš: The macmillan treasury of relevant quotations. London & Basingstoke: The Macmillan Press Ltd, 1980 (sud. Edward F. Murphy)
Atrinko ir vertė Andrius Patiomkinas

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.