REINER KUNZE. Eilės

Poetų leidėjas

Ryszardui Krynickiui

Kad gyvuotų poezija
savo gyvenimu rizikuoti

Parduoti pusę bibliotekos
kad vieną knygą išspausdintum

Ją susiūtum
savo gyvenimo siūlu

Reakcija į skundiko
eilėraštį

Laimėtas vienas puslapis
knygoje

Prarastas vienas žmogus
gyvenime

(Mažiausiai vienas)


Ledo lytys

Petys prie peties
ne pirmą dieną braunasi per slėnį
jų banda

ir žvanga


Japoniškos šventovės
sodas balandyje

Uniformuoti mokiniai
paklusnūs vimpelams

Skersai ir išilgai
driekiasi juodos siūlės
per nubirusių žiedlapių baltumą

Ir siūlui nėra galo


Daina

Lyg melstųsi upelis pievose,
šitiek užutėkių išklūpėjo

O metai nužydėjo

Prie tuopų užtvankos
tvenkiasi vėjas

Taika

Slėnyje
balto laivo baltas kaminas
virš medžių
kaminas su kūju ir pjautuvu
prieš mano langą
kūjis ir pjautuvas
tyliai
visur

Apyaušryje

Kerta miegą gaidys

Taip plonai jo riksmas išplaktas,
kad pro ašmenis
žvilga sapno
nagas

Tu tikiesi, kad gaidys nutols
į nuovargius kitus
ir kad ant tavojo
tankus atolas sužels

Jau su šita vėliava

Heinrichui Oberreuteriui

Kai kas mieliausiai būtų
ją nuo vėjo atkalbėjęs

Bet mes pasitikėjom juo

Mes laukėme
vienos šalies
su viena vėliava

Šitos šalies,
kuri patikima,
su vėliava,
kuri ramybę duoda

Laiškas iš Saksonijos 1983

Jie atskiria
kapus nuo bažnyčių
būtinybę nuo blogio

Jie pasitiki
tik mirusiais

Manhatanas darganoje

Tarsi norėtų Dievas
jį nustumti
nuplukdyti
nutirpinti

Tokia daugybė bokštų be varpų


Namibijos plokštikalnis

Kur šviesa
leidžia šaknis

Kur šviesa
peržiemoja ant stiebo

Kur pro juodus dygliakrūmių debesis
šviesa skverbias
iš apačios

Vertė Vytautas Karalius

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.