PIOTR MATYWIECKI. Eilės

Lenkų poetas, eseistas, literatūros kritikas, bibliotekininkas Piotras Matywieckis gimė 1943 m. Varšuvoje. Daug metų dirbo Varšuvos universiteto bibliotekoje, buvo bibliotekos tarybos narys ir universiteto senato narys. Dalyvavo universiteto „Solidarumo“ struktūrų veikloje, buvo vienas iš Varšuvos universiteto „Solidarumo“ biuletenio redaktorių. Dvylikos poezijos knygų, trijų esė rinkinių autorius, sudarė svarbią lenkų poezijos nuo viduramžių iki XX a. antologiją „Nuo pradžių“ (Od początku, 1997). Du jo poezijos rinkiniai – „Tas debesis sugrįžta“ (Ta chmura powraca, 2005) ir „Oras ir juoduma“ (Powietrze i czerń, 2009) – buvo nominuoti prestižinei „Nikės“ literatūros premijai. 2011 m. už viso gyvenimo kūrybą apdovanotas Liubline teikiama „Akmens“ premija (ankstesni laureatai – Ryszardas Krynickis, Julia Hartwig, Tomaszas Różyckis). P. Matywieckis – refleksyvios filosofinės poezijos autorius. Jo eilėraščių temos – laikas, kintamybė, Dievas, kalba, neišsakomumas. Išskiriamas ir jo savitas miesto vaizdavimas.


Garsus miestelis

Lengvai ėjosi žudyti, lyg sapnuojant.
Kas iš akių, tas iš širdies. Limpa akys.
Horizonte sąžinė sulipusi su žemėmis
Nė nemirktels.

Kas man sapnuojasi, kai niekas man nesisapnuoja?
Sapnuojasi įdomus reginys per miegą.
Sėdėdamas fotelyje žiūriu į ekraną,
mėgdžiojantį mano sapnus:
scenografas iš istorijos redakcijos
sukūrė sapno dekoracijas.
Sapnu pasruvusi kamera
kliudo diskutuojančius veidus.

Nužudžiau – sapnavau – likau gyvas.
Per tolimus antakius
traukiuosi už horizonto ir palieku nužudytuosius,
iš tiesų nužudytus, be miego žvelgiančius
žemės vyzdžiu. Esu pražuvęs.

O egzekucijos redaktoriai transliuoja mane
visiems žemės lavonams.

Svajonė apie romaną

Miestas paskaudęs nuo praeinamų gatvių,
aikštės pamėlusios nuo renginių ir mitingų.
Menkas Žemės lopinėlis,
o taip žmonių engiamas.

Tegu sutirštėja miestas, tegu žmonės galiausiai
įauga į akmenis, noriu, kad jie braidytų po žemas darganas,
o sausais debesimis tratėtų mintyse, koks nors maistas
turėtų sušaukti juos prie stalų, geras, vienareikšmiškas,
o alkis blaškytų po vienatves, bet ankštai,
dėl visa ko, dėl gerovės. Tegu bus architektūros
kaulėtos, anekdotai jose lyg širdys po šonkauliais.
Ir tas, kuris praeis gatve, rytoj žinos,
kad vakarykštė diena virto visu jo gyvenimu,
nors gyvenimo nepakeitė. Niekas neis paskui jį,
nes jau abi Nowy Świato pusės artėja
ir nieko nepraleis.

Tegu nutraukia sutartį.

Šaldytuvas atšildytas, išplautas, nušluostyta drėgmė, išvėdinta.
Užsukti dujinės viryklės degikliai, užsuktas vamzdžio čiaupas.
Langai uždaryti, ką gi, bus tvanku.
Galima išeiti.

Bėga ir vis ilgesniu nagu nurėžia nuo savęs gėdos kūną.

Tyli.
Iš bankomato ištraukia žvyro srovę.
Neprivalo valgyti nei gyventi, žudo orą.

Kafkos stilius

Jakubui Ekierui

žodžiai
apstoja pabaigą

tada sakinys suvilnija
įsitempia mintis

o pabaiga nurimsta
savo pačios sintaksėje

sutikęs nužudytąjį
būk drąsus

jis iškilo iš tavo prisiminimo
tai ne jis

tai tu
nužudytas ir prisikėlęs

ir tik dabar turi teisę
jį prisiminti

Liko gyvas
ir visas surandėjo

Tada ėmė grėsti sau iš vidaus
kitaip nebūtų galėjęs gyventi –

tik per randą ir per žaizdą.Seni žmonės regi žydą
žvilgsniu lyg įmūrytu.
Taip ilgai į jį žiūri,
kad siena išauga tarp sienų.

Žydas prasibrauna pro sienas,
niekas gaubia jį lyg drobulė,
tai – darbinis jo
egzistavimo rūbas.

Nuojauta ir tikėjimas

ekranas iki katastrofų
karų dugno

ant jo užklotas
vedėjo veidas –
mūsų veidus
primenantis fonas

televizijos žmonės kartais
miršta
ir jaučia kaip jiems yra

savaites alsavo iš ekrano
kvėpavo plaučiai ir dusino faktai
pervargdavo asmeniškas nykstančio
viešojo veido balsas

buvo palaidotas per žinias

kelis mėnesius
pro žinias
švietėsi veidas

kitas vedėjas
pasakė ką jaučia
jis – dar jis – ekrane
šlovingame tikėjimo fone
dar vieną pasaulio dieną


atėjo šlavėjas
suvyniojo į ritinius akmeninius šaligatvius
kartu su universiteto miesteliu
ir šiuolaikinio meno muziejumi

oras iš kurio išimtas miestas
tuščiai prilimpa prie asfalto

daugiabučių vaikėzai
tik jie liko gyvi

gromuliuoja savo atokvėpius
po pilkais gobtuvais

užsimerkia
ir pakabina tamsą tuštumoje


Iš: Piotr Matywiecki. Powietrze i czerń. Kraków:
Wydawnictwo Literackie, 2009

Vertė Vytas Dekšnys

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.