Šešiolika

KĘSTUTIS NAVAKAS

pirmas

aštuonias dienas degė žvakė: nemačiau
ar lauke dar liko kas tirptų: sniegas šįryt
krito stiklinis: sugrūstas knyginių raganų

piestose: medžiai stovėjo zylių sukapoti
joms nebeliko į ką parskristi: tekėjo
mėnuo ir pienas į jį sunkėsi tyliai

kažkas praėjo gatve /// tik tada
prisiminiau draugės sagę – kamėją ant
veidrodėlio —- joje kada nors galėjo

atsispindėti tūkstančio žvakių dagtys


antras

gluosniai yra tikrieji vaikai jie
moka žaisti vėju kažkada juk
ir mes neturėjom kuo žaisti

žaisdavom sintetiniu purpuru
: gluosniai kitaip įsileidžia spalvą
jie moka ją sugrąžinti nesugadintą

kituose pasauliuose turėtų būti
atsvara gluosniams – jų pelenai
: kiti pasauliai dar negreit: bet ten

norėčiau glostyti gluosnių galvas

Autoriaus nuotrauka

trečias

švelniausia oda aptemptos plaštakos jei
jos nebūtų liestume vienas kitą
krauju: jis dar švelnesnis už odą

pirštai yra į pasaulį nutaikytos
strėlės jų antgalius kartais
lyžtelim kad atsiverstume kitą

puslapį: puslapiai ragavę mūsų
seilių puslapiai ir yra mūsų seilės
bet jei nebūtų į taikinius lekiančių pirštų

vartytume juos krauju: kaip viens kitą


ketvirtas

baisiausias pasaulio dalykas yra
horizontalus brūkšnys: nereikia net
jūros linijos pakanka stalo krašto

horizontas nukirs jums kojas ir
taip kasdien: rudens mėnesiais
jame dingsta daugybė paukščių

jis minta paukščiais: jei popieriaus
lapas guli ant stalo – jis nebepakils
horizontas jį pasiėmė: bet pakanka jame

parašyti tris raides ir paukščiai grįžta


penktas

klausei manęs apie ispanišką vyną
stovėjusį ant grindų prie lovos tik
tai buvo ne vynas o laikrodis tuomet

atsakiau tau dabar nebesugebėčiau
jau tuomet mačiau kiek jo pripėduota
laikrodžių pėdsakai itin skvarbūs

jie persismelkia pro grindų lentas jie
nėra vien tik pėdsakai jei jais eičiau
atsidurčiau kur jau buvau: todėl

atsakiau – tai ispaniškas vynas. grindys


šeštas

sniegą sudaro atspindžiai yra
tik balta spalva ir viskas ką
turime yra balta: juoda tik

kontūras: jo neturėjo būti jis
gadina sniegą. sniege atsispindi
viskas: tai atvirkščia prizmė

verčianti spalvas vėl grynąja
šviesa: pernai gėrei arbatą ir ji
sniege atsispindi: ji liko ji

ten. ji netirpstanti. ji. jis.


septintas

negaliu tau pasakyti: rūbai
praeivis sušukavo siūlus tavo
rūbuose: juos tarčiau kita kalba

ji man svetima. tavo praeivis
irgi man svetimas. jis praėjo
ne man. siūlai. kada nors viską

atrasi kada nors viską sau
pasakysi. kol kas negaliu tau
kalbėti. jei šnekėsimės tai bus

tik džiugūs bet blankūs sutapimai


aštuntas

toks gyvenimas be vidinių
prasmių vidinės dramos lyg
lazda turinti tik vieną galą:

ja nepasiremsi pasirėmęs
neišstovėsi: gyveni atvirukų
baltosiose pusėse nesistengdamas

ką nors parašyti lyg pakaktų
baltumo. dailiai čiauškančių
skardinių paukštelių: rakteliai

jų nugarose jau liaujasi suktis


devintas

toks kalbėjimas kai žodžiai tarsi
bando irkluoti liežuvio kanalu
trankydamiesi į dantis klupdami

skubėdami lyg bandydami iš
visų pusių apeiti tašką. turintį
sustabdyti sakinį: taip kalba

žmonės kurių niekas niekad
nenorėjo klausytis: jie rado spragą
jie įsiterpė jie sako: jūs visi

tokie dideli bet aš kas? taškas


dešimtas

žvaigždė didžiulė man į skreitą kris –
rašė else: man į skreitą kris vien
tobulai graviruotos monetų briaunos

ten bus visų pasaulio antkapių
užrašai: keista kad bus įmanoma
juos perskaityti bet kuria kalba

antkapiai išverčia savo sakinius į bet
kurią kalbą. neišverčia pavardžių
pavardės nesuprantamiausia žmogaus dalis

: kritusi moneta sykį išpjaus mane iš to ko nesuprantu


vienuoliktas

valgydavau akmenis galvodamas kad
tai tabletės: niekad neberadau tokių akmenų
juos suvalgė kiti sergantys žmonės

valgydavau sniegą galvodamas kad
tai akmuo: buvau per silpnas pajusti
jo gležnumą: atrodė tvirtesnis už uolą

kažkur girdėjau vaiko balsą: jis šaukė
savo brolį bet ypatingai švelniai: taip
švelniai niekas nespėtas pamatyti nešaukia

: tas balsas buvo lyg uola virtęs sniegas


dvyliktas

egzistuoja požeminiai tuneliai ir
olos kur gyvena labai maži draugiški
žmonės: jie ten itin seniai: juos

sunku pamatyti nors apie jų buvimą
yra rašę daugybė autorių: kai rašoma
apie tai kas nematoma reikėtų ir

rašyti nematomomis raidėmis: tokių
esama. kartais tuos žmones išsikasam
jie žvelgia į mus su šypsena mes į

juos su siaubu: skubame vėl užkasti


tryliktas

išvėdintuose kambariuos laikrodžiai
liaujasi ėję: nebestuksi jų švytuoklės
į jų mažuosius dantračius krinta pirmoji rūdis

nežinia kodėl būtent tuomet kai oro
apstu kai jis ištraukė iš kambario visą
miglą – laikrodžiai sustojo. galbūt jie

patys mano esantys oras: laikas yra viena
esencijų kuriomis kvėpuojame gal jie
pajuto kitos – laikinosios – bergždumą

jie stoja. nors jų rodyklės lieka suktis


keturioliktas

viskas buvo spalvota: raudonų staltiesių
klostės gražiai įrėminę stalų kampus: bet
klausėmės ne muzikos: ją įsivaizduoju kitaip

liečiau tavo riešus ir staiga. ne. ne taip.
klausėmės. viskas buvo spalvota. staltiesės.
ne. ne taip. viskas buvo. ne. ne.

tavo riešai kvepėjo. o juk to ir
pakaktų: neįsivaizduoju kaip sau
leidai nepasilikti vien dagerotipuose

: kaip galėjai įžengti čia. klostės.


penkioliktas

jei galėčiau aprašyti kaip cakteli uždengiama
cukrinė arba iš lėto auga medžio
žievė užrašyčiau tai ant visų savo

kambario knygų nugarėlių visos
knygų nugarėlės nuluptinos peiliu
: jei galėčiau. knygų. tai reikštų

kad man nereikalingi homeras ir.
ir. jie man reikalingi. nežinau kam: be jų
mokėčiau aprašyti pjaustomo krapo traškesį

tai reikštų kad traškėčiau pjaustomas aš. ir


šešioliktas

kažkas prapjovė batus kažkas
atsilaužė lazdelės kažkas suko pirštą
švarko kišenėje: yra kažkokių žmonių

nemokančių elgtis su daiktais todėl
neįmanomų apibūdinti: mokėjimas
elgtis su daiktais padeda apibūdinti

žmones. „kažkas“ irgi apibūdinimas
bet ne žmonių. panašu kad jie dar ilgai
čia stovėjo: panašu kad nori būti

pastebėti. jie. nepastebėtieji. ji.


Komentarai / 1

  1. gintaras1.

    Pirmasis eilėraštis tiesiog puikus – tik poetas gali aštuonias dienas degančią žvakę susieti su nustebimu,kad išoriniame pasaulyje – lauke kažkas neįvyko ar įvyko.Įvyko daugybė sveikam protui nenusakomų dalykų,bet nuostabiausia pabaiga – kad tūkstančiai žvakių galėjo atsispindėti kamėjoj.Navakas moka rašyti poeziją, moka rašyti ir prozą.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.