W. S. MERWIN. Eilės

W. S. Merwinas (g. 1927) – vienas žymiausių dabartinių amerikiečių poetų, JAV poetas laureatas, du kartus gavęs Pulitzerio premiją.

Eilėraštis „Pario teismas“ plėtoja žinomą mitologinį motyvą. Trojos karalaitis Paris, išaugintas piemens, turėjo įteikti obuolį su įrašu „Gražiausiajai“ vienai iš trijų deivių – Herai, Atėnei ar Afroditei. Pasirinko Afroditę, nes toji jam pažadėjo Helenės meilę. Pagrobęs Helenę iš vyro Menelajo namų, Paris nulėmė Trojos žlugimą.


Pario teismas

Anthony Hechtui

Kur kas vėliau
išminčiai suvokė kas buvo duodama
tačiau neatpažinta
jie sako jog liūdėti verta tik dėl to
kad dievai teisėju pasirinko
štai tokį vidutinį protą vidutinę sielą
nors karalaitį

beje augintą kaip avių piemuo
turbūt jis mėgo šitą pašaukimą
nes prie jo sugrįžo

kai jos sustojo priešais jį
trys
nuogos skaisčios nemirtingos
ir jis suprato jog jį dengia
tik mirtingumo rūbas
kurį strėlinės juosta
ant jo krūtinės tarp spenelių
daro dar keistesnį

ir jis susivokė jog reikia pasirinkti
tądien

pirma prabilo pilkaakė
ir ką ji tarė rodos liko atminty
bet perpinta su nerimu ir baime
du veidai kuriuos jisai vadino tėvu
ir pirmą sykį pamatyti rūmai
kur broliai buvo tarsi svetimšaliai
o šunys jį stebėjo bet neatpažino
ji viską aiškino žavėjo ir
jam visa tai pasiūlė
tarytum dovaną bet jis regėjo
tik panieką jos antakiuos ir žodžiai
kuriuos jis ne visai suprato
jam sakė Imk išmintį
imk valdžią
tu jas vis vien užmirši

paskui prabilo tamsiaakė
ir ką ji tarė rodos
buvo tai ko jis kadaise troško
tačiau suvienyta su nerimu ir bailumu
jo tėvo
karūna karūnos jam nusilenkiančios karūnos
jo vardas augantis visur nelyginant žolė
tik
jis ir jūra
džiaugsminga
ji tvirtino tatai įmanoma ir ji
žavėjo ir tatai pasiūlė
tarytum lobį bet jisai tematė
žiaurybę josios lūpose ir žodžiai
kuriuos jis kiek geriau suprato
jam sakė Imk puikybę
imk šlovę
su jomis vis vien kentėsi

trečia kurios akių spalvos
vėliau jis neįstengė prisiminti
prabilo paskutinė neskubėdama
ir su aistra kuri priklausė jam pačiam
nors ligi tol jis buvo
laimingas su savąja upės nimfa
ir štai jo smegenis
pripildė moteris ji skynė
geltonus žiedus
ir niekas negalėjo jai prilygti
ir žodžiai
atrodė viską verčia į tikrovę
beveik tikrovę
tikrovę
ir sakė Imk
tu ją vis vien prarasi

tiktai tuomet kada jis siekė balso
tarytum siektų tos kuri
kalbėjo
apsunko delnas jusdamas
kas privalėjo būti duota
vienintelei iš tų trijų
sugniaužė obuolį pramintą
nesantaika įkūnyta į vaisių
kurio žievėj jau buvo išrašyta
Gražiausiajai

ir mūrininkas viršum Trojos vartų
saulėkaitoj pajuto kad akmuo
suvirpo
ant Pario nugaros strėlinėj smaigalys
kuris pasieks Achilo kulną
nusišypsojo pro miegus

ir kaip kasdien tą metų laiką
Helenė nusileido rūmų laiptais
giraitėn skint geltonų
gėlių aukštų lyg ji pati

jų šaknys sakoma slopina skausmą

Vertė Tomas Venclova

Komentarai / 1

  1. aurika.

    Nuostabu.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.