BARBARA KORUN. Eilės

Barbara Korun (g. 1963) – slovėnų poetė ir literatūros kritikė, vie­na žymiausių moterų kūrėjų Slovėnijoje. Ji – kelių poezijos rin­ki­nių autorė. Už pernai išėjusią knygą ap­do­va­no­ta reikšmingais Ve­ronikos ir „Auksinio paukščio“ ap­do­va­no­ji­mais. Poetės eilėse daž­nai aptinkami aistros, erotikos ir mi­to­logijos motyvai.

Eilėraščius verčiau iš poezijos rinkinio „Razpoke“ („Įski­li­mai“, Liubliana, 2004). Prieš kurį laiką autorės eilėraščius „Liūtė“ ir „Eu­ridikė“ yra vertusi ir publikavusi vertėja Laima Masytė. Taip jau nutiko, kad versdama B. Korun eilėraščius buvau iš­vy­kusi ir neturėjau interneto prieigos, todėl kolegės verti­mus radau ir perskaičiau tik tada, kai darbą jau buvau atli­ku­si. Turiu pripažinti, kad toks atsitiktinumas mane nu­džiu­gino, nes labai įdomu stebėti, kaip gali skirtis dviejų ver­tė­jų atlikti tų pačių eilių vertimai.

Vertėja


Mėnuo mane apgobs

Turiu du žvėris.
Raudoną ir mėlyną.
Kai mėlynas laka, raudonas
medžioja.
Ir atvirkščiai.
Niekuomet negaliu jų sugauti,
pasiklydus tarp vieno ir kito.

Paleisiu aš mintį
vilionės
į tolius lygumų.
Aplenks manoji juos mintis,
nukreipusius snukius į amžinybę.
Atgulsiu į žolę
prie šaltinio ir
sumerksiu akis.
Mėnuo mane apgobs.

Ryte,
su pirmaisiais saulės spinduliais
jie ateis.
Pavargę, pailsę, putotais nasrais.
O tada mes
kartu
eisime lakti vandens.


Liūtė

liūtė tai mano meilė tau. auksinė liūtė, liūtė
aukso oda ir aukso akimis. ji visad šalia, o kai aš
atsisėdu pavargus, ji gula šalia mano kojų kaip ištikimas
klausantis šuo. žaidžiu su ja. guluos tarp jos letenų ir leidžiu,
kad apglėbtų mane kaip savo jauniklį. puikiai jaučiu
jos letenų svorį ir aštrumą nagų. užuodžiu alsavimą
mėsėdžio gyvūno.

dabar ji miršta, aukso liūtė. vis labiau atsilieka nuo
manęs, o kartais tepasiveja man iš guolio
pakilus. aplink snukį sukrešėję jos kraujo lašeliai, ant
šono ji guli ir stebi mane geltonu gęstančiu žvilgsniu.
liūte mano, kur tavo jėga? kurgi tavo balsas? galiu
tik gulėti tarp apsunkusių letenų ir užmerkt akis kartu su tavim.


Sizifas

rideni man per sapną
akmenį
sapne kali
mano kūnas
mano širdis
rideni
tavo akys abi
yra nakties plyšiai
viršūnėje
netikėtumas
man
vėlgi naujas
o tu
meties ant akmens
lyg gyvūnas
tavo kūnas
džiaugias judėdamas
tave man pavijus
dūsti jau
laimingai nuvargęs

rideni man per sapną
akmenį
viduriuos mano aidas
tavo žingsnių siaubingų


Euridikė

Kai ateisiu,
nedainuosiu.
Tik stovėsiu.
Mano buvimas
šviesa tebus,
kuri maitina rožes
ir meilę žmonių.

Viskas yra įmanoma, viskas.

Iš gelmenų
liejasi skaistybė.
Viskas atleista,
ištaisyta viskas.
Kiekvienas lapelis
meilėje virpa.

Pitija

ant žemės plyšio miegu
aštrūs kraštai
man ręžiasi
į sielą širdį lytį
mano šiltas kvėpavimas slysta
į plyšį
lyg nesibaigianti juodų skruzdžių virtinė
ak mano tūkstančiai gyvenimų

dabar įkvepiu
svaiginantį kvapą
vienintelio

Vertė Kristina Tamulevičiūtė

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.