AIDAS BAUBLYS. Eilės

Tolumoj

Tolumoj mano gentis skerdžiama
Svetimo ateivių prado
Aš skelbiu jos laidojimo dieną
Nešu plyšusią vėliavą

Tolumoj mūsų pasvaičiojimai baigias
Eikim pasitikt bučinio broliai
Vadinkim Jus broliais
Karaliai šunys prakeikti

Tolumoj ištirpęs paglostymas pagyrimu
Šiltas gultas bei visos atpažįstamos
Formos jos šiltos krūtys ir kiti
Negyvi meilės kūnai

Tolumoj aforizmai su ironija laukia
Tavo kaulų Tavo kaulų Tavo kaulų

Ir šaltis tolimas tolumoj totemu
Gerbtinu virto pasliku nuo laiptų
Nuvirtęs nesulaukė atsakymo

Dabar jį garbina
Nes jis žino

Tolumoj ištirpęs pasitiko tave
Naujas darbas tolumoj
Naujas gyvenimas apvalyt šią žemę švariai
Nupraust nuo savo genties tolumoj
Kur ugnis kviečia šokti

Tolumoj mano gentis skerdžiama
Svetimo ateivių prado
Aš skelbiu jos laidojimo dieną
Nešu plyšusią vėliavą.

Antradienio menininkas

Ei jūs! Beretnikai, bitnikai ir batoninkai!
Jūs kavinių siaubas, restoranų pažiba!
Jūs prakeikti žmonių rūkaliai, dvasios alkoholikai,
Jūs chroniški dievai iš gatvės šešėlių –
Į Jus, nelaimėliai pisuokliai, atsitiktiniai tėčiai,
Į Jus, pasaulio valkatos po žvaigždžių lietum,
Su kiauru skėčiu renkančius butelius ir bikus,
Į Jus, paklydusios skustos avys, baltų rankų
Laižiakai, miegantys baltuose lankuose su Liuciferiu
Ant krūtinės, bet negalintys duoti pieno, negalintys
Išmelžt medaus – užtat persikandat venas
Belaukdami savo dangaus, kur jūs prirašėt sau
Draugų draugus, žmonų žmonas, užkasėt tėvą
Ir visą žmonijos šeimą po niekieno žemės velėna
Ir kraujuojat akivaizdoj kosminės šviesos,
Kurios nematot, kurios nenorit.
Į Jus! Sausi kaulai, sausa oda, sausa kava,
Sausa mėsa, sausas rytojus – ką čia dar sumojus,
Kai vynas baigias ir atominė bomba kviečia
Į gulbės šokį – penki tikslūs ir greiti judesiai
Su cukrine. Viskas.
Ryt į darbą.

Nr. 33 maršrutas

Nusilenkiu tavo akims,
Rūbams, rankoms, pirštams,
Apavui, dekoltė, ausims,
Visiems pririštiems prie savo kelių,
Tavo sėdynei ir trims piešiniams
Ant nugaros, kur tirštas rūkas
Iškyla persiku, saule, mirtim
Tavo pilvui, visa krikštyta
Nuodėminga viltim, mąstančia,
Dejuojančia, krykštaujančia dienos godas,
Tavo turtams, uždirbtiems pilnatim,
Tavo sausai burnai – Dievo rykštei,
Tavo tylai, duriančiai širdin,
Tavo begaliniam pykčiui,
Tavo balsui, kvepiančiam netašyta mintim,
Ir tavo šykščiai sielai,
Vis dar lydinčiai mane į kofi in.

Čiau, varau namo su 33.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.