RAINER MARIA RILKE. Eilės

Angelai

Jų sielos šviesios ir bekraštės,
ant lūpų – nuovargio ženklai.
Aplanko kartais ir sapnus išblaško
tartum nusidėjimo ilgesiai.

Kone visi panašūs viens į kitą
jie Dievo soduose nutyla,
lyg intervalai, kruopščiai išbarstyti
po jo dainuojančią galybę.

Suošia tik lyg vėjas vėją vytų,
kai skleidžias angelų sparnai,
o gal pats Dievas eitų ar sklandytų
ir Pradžios knygos puslapiai atgytų,
jų tamsą liečiant skulptoriaus delnais.

Inicialai

Iš amžino ilgesio trykšta
darbai laikini lyg pavargę fontanai
ir tuoj pat suvirpėję išnyksta.
Tačiau tai, ko savy nepažįstam,
savo džiaugsmo jėgos, ji pražysta
šiame ašarų šoky be galo.

Posmai

Yra tasai, kurs paima visus ant delno,
kad jie lyg smėlis byra pro pirštus.
Vien tik gražiausios karalienės išrinktosios bus
ir, jo valia iš balto marmuro iškaltos,
glūdės be žado mantijos giesmėj;
o joms prie šono suguldys tos pačios rankos
karalius iš akmens, sustingusius tėkmėj.

Yra tasai, kur paima visus ant delno,
kad jie lyg sąskambiai nedarnūs lūžta.
Nėra jis svetimas, nes kraujyje gyvena,
kuris, mūs gyvastis, putoja ir srovena.
Aš netikiu, kad jo esmė su neteisybe dera,
nors pikto žodžio apie jį netrūksta.


Vertė Skaistė Austėja Budrevičiūtė

Komentarai / 1

  1. poligamas.

    Autorė retai tikrinasi feisbuką.
    Bet ji arti būties.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.