LEE TZU PHENG. Eilės

Lee Tzu Pheng gimė 1946 m. Singapūre. 1972 m. ap­gy­nė filosofijos doktoratą Singapūro universitete. Nuo 1980 m. dės­tė anglų literatūrą Nacionaliniame Singapūro uni­ver­si­te­te. Ji yra viena žymiausių Singapūro poetų. Jos poezija pla­čiai publikuota Singapūro ir ki­tų kraštų žurnaluose ir an­to­lo­gijose. Trys jos rinkiniai – Prospect of a Drowning (1980), Against the Next Wave (1988) ir The Brink of an Amen (1991) – laimėjo nacionalines Singapūro premijas.


Mintis

Kas neištarta,
gali įsirašyti
į tekstą, kurį repetuojam,
bet niekad neištariam.
Jei galėčiau tave permatyti
ir tu mane,
ar tai iš esmės
ką pakeistų,
ar liktų taip pat?


Dabartis

Tavo nebuvimą
pripildau
tavo esybės
šilumos,
kuri lieka su manimi.


Akmeninė baigtis

Kai mano siela rami
galiu savo mintis paleisti
kaip akmenėlius į duburį
bet jie neranda poilsio vietos

Sirje Eelma. Žemės šaltiniai. 1988

Uolos duburys

Visus šiuos metus ieškojau
jo vietos tarp medžių šešėlių,
skaidraus vandens uolos dubury,
kur saulės spinduliai praslinkdami
aptaškydavo juodas gelmes
iki skaidrios gyvasties

pasimetus pašėlusiuos nugairintuos
ieškojimų metuos,
ši priebėga laukė,
kantri su sapnais,
senesnė nei sakmės, kurios lydėjo
dalį kelio mane atgalios
į tai, ką žinau

dabar šalia tavęs prisimenu,
kaip ramybė gali apglėbti
ir grąžinti vaikystę
švelnindama grubumą ir ramindama
už paklydimą klystkeliuose

prieš sutemstant
leisk man šią skaidrią akimirką
atsigerti tavo tyro vandens,
neštis tavo šypseną,
kai grąžini
man tai, ką palikau
namuose


Mahleriui

kančios išpirkta
švelni širdis
švyti tamsoje
kaulo pily

esu čia
klausausi
Mahlerio
viena


Jei turi žinoti

Rašant eilėraštį
reikia suimti save į rankas,
savo baimę, negalėjimą, ašaras,
būti tvirtai, nutverti save
už apykaklės ir sakyti:
esi kvailė…
kaip kitaip sužinosi –
kad esi kvaila,
juk žinome,
kad nuo to
prasideda iššmintis.

.

Klausyk:

Išlaisvink mane nuo šių eilių
esu įkalinta
šiame norų tinkle
tarp jausmo ir kalbėjimo


Vis dėlto

„Žodžiai neprilygsta patirčiai“,
taip sykį rašė mano tėvas;
bet žodžiai – beveik visa, ką mes turime

galvoti, ką jaučiame,
kalbėti, kas esame,
rašyti, kuo gyvename:

patirtis savaime
mums nieko nesuteikia


Daina: vidurnaktį iki melsvumo

dainuoji apie prarastuosius
ir šešėlius,
bet sunku tikėti visomis
gyvenimo dovanomis –
žodžiai atveria duris
mūsų liūdesiui ir mūsų sielvartui

kaip paukšštis iešško dienos ššviesos
ir vietos, kur galėtų nutūpti, skrenda
muzikos link anapus skausmo

tu vėl dainuoji,
vaizdai, kuriuos man priminei,
lieka mano mintyse,
ieškau kažko pasiklydusio,
dainavusio vidurnaktį iki melsvumo

kai girdžiu tavo dainą
iš sielos
gilios nakties

mano tamsa pavirsta

melsva
iš vidurnakčio

oras ššvelniai
palydi mūsų neviltį

ir atgyja kadaise sudužę
sapnų vaizdai

.

Nusakant šitaip

Ar savanaudiškumas yra mūsų skausmo priežastis?

Dar pagalvok.

Visi lengvi kaltinimai nelengvai klostosi.
Teisybė gali būti sunkiau įžiūrima.

Gal nepriimame, nes bijome;
o nevilty nepaliaujamai duodame;
nes meilė, kaip ją dabar suprantu,
yra varomoji jėga, dėl kurios verta gyventi:

mūsų kraujas patsai šaukiasi žmogaus,
jo esmės, jo tikslų ar grožio, ar veiksmo,
tačiau visada juntam savo nykumą
ir savo poreikio ekstravaganciją.

Vertė Lidija Šimkutė

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.