Kostiumuotieji ir banda

TOMAS DIRGĖLA

Didelė miesto aikštė. Abiejose aikštės pusėse stovi po grupę įvairaus amžiaus žmonių.

Pirmas paveikslas

Pirma aikštės pusė.

PIRMA MOTERIS. Motinai, grąžinti motinai!

ANTRA MOTERIS. Mergaitė pati sakė, kad nori gyventi su mama!

MINIA. Taip, vaiko vieta pas motiną!

PIRMAS VYRAS. Teismo sprendimas turi būti įvykdytas!

TREČIA MOTERIS. Vaikas be motinos užaugs nenormalus!

Prie minios privažiuoja keletas automobilių su švyturėliais. Iš vieno išlipa KOSTIUMUOTASIS.

Autoriaus nuotrauka

KOSTIUMUOTASIS (MINIAI). Šioje situacijoje svarbiausia – vaiko interesai, kuriems apginti turi būti dedamos visos įmanomos pastangos…

PIRMA MOTERIS. Taip, vaiko interesai svarbiausi!

ANTRA MOTERIS. Mergaitė pati sakė, kad nori gyventi su mama!

MINIA. Taip! Pirmenybę vaiko interesams!

KOSTIUMUOTASIS. Svarbiausi čia tikrai ne vaiko interesai…

TREČIA MOTERIS. Teisybė – ne vaiko interesai, ne!

PIRMAS VYRAS. Kostiumuotasis teisus!

KOSTIUMUOTASIS. Jūs esat avinų banda!

PIRMA MOTERIS. Taip, mes avinų banda!

ANTRA MOTERIS. Tai tiesa, tikra teisybė!

MINIA (skanduoja). Mes – avinai, mes – avinai! Me-e…

Atbėga ANTRAS VYRAS.

ANTRAS VYRAS. Mums pavyko, mes buvome išklausyti – mergaitę atidavė motinai!

PIRMA MOTERIS. Mes laimėjom, teisybė egzistuoja!

ANTRA MOTERIS. Dievas mus išgirdo!

MINIA. Ačiū, ačiū!

KOSTIUMUOTASIS. Manote, kad su tokia motina vaikui tikrai bus gerai? Ar jums visai negaila nekalto vaiko?

PIRMA MOTERIS. Kostiumuotasis teisus, su tokia motina vaikui gyventi negalima!

ANTRA MOTERIS. Kur teisybė? Grąžinti vaiką tetai!

MINIA. Tetai, tetai!

PIRMAS VYRAS. Teismo sprendimas neteisingas!

TREČIA MOTERIS. Šalin teismą, mergaitės vieta pas tetą!

KOSTIUMUOTASIS įsėda į automobilį, kolona
nuvažiuoja.

Antras paveikslas

Antra aikštės pusė.

PIRMA MOTERIS. Teta yra puiki globėja!

ANTRA MOTERIS. Palikti gyventi su teta, palikti pas tetą!

MINIA. Pas tetą, pas tetą!

PIRMAS VYRAS. Jeigu motina taip elgiasi su dukra, kaip ją galima atiduoti!

TREČIA MOTERIS. Geriau pas tetą negu pas tokią motiną!

MINIA. Teta, teta!

Prie minios privažiuoja keletas automobilių su švyturėliais. Iš vieno išlipa KOSTIUMUOTASIS.

KOSTIUMUOTASIS (MINIAI). Šioje situacijoje svarbiausia – vaiko interesai, kuriems apginti turi būti dedamos visos įmanomos pastangos…

PIRMA MOTERIS. Taip, vaiko interesai svarbiausi!

ANTRA MOTERIS. Mergaitė pati sakė, kad nori gyventi su teta!

MINIA. Taip! Pirmenybę vaiko interesams!

KOSTIUMUOTASIS. Svarbiausi čia tikrai ne vaiko interesai…

TREČIA MOTERIS. Teisybė – ne vaiko interesai, ne!

PIRMAS VYRAS. Kostiumuotasis teisus!

KOSTIUMUOTASIS. Jūs esat avinų banda…

PIRMA MOTERIS. Taip, mes avinų banda!

ANTRA MOTERIS. Tai tiesa, tikra teisybė!

MINIA (skanduoja). Mes – avinai, mes – avinai! Me-e…

Atbėga ANTRAS VYRAS.

ANTRAS VYRAS. Mums pavyko, mes buvome išklausyti – mergaitę paliks su teta!

PIRMA MOTERIS. Mes laimėjom, teisybė egzistuoja!

ANTRA MOTERIS. Dievas mus išgirdo!

MINIA. Ačiū, ačiū!

KOSTIUMUOTASIS. Manote, kad su teta vaikui tikrai bus gerai? Ar jums visai negaila nekalto vaiko?

PIRMA MOTERIS. Kostiumuotasis teisus, su teta vaikui gyventi negalima!

ANTRA MOTERIS. Kur teisybė? Grąžinti vaiką motinai!

MINIA. Motinai, motinai!

PIRMAS VYRAS. Teismo sprendimas teisingas!

TREČIA MOTERIS. Mergaitės vieta pas motiną!

KOSTIUMUOTASIS įsėda į automobilį, kolona
nuvažiuoja.

Trečias paveikslas

Po pusės metų KOSTIUMUOTASIS sėdi prie savo stalo, pro langą žiūri į aikštę, iš kurios minia po truputį skirstosi.

KOSTIUMUOTASIS (grauždamas nagus, susijaudinęs, vis garsiau). Jie sužinos, jie viską sužinos, jie tuoj užsimanys knygų, jiems reikės darbo, jie norės valgyti…

Į kabinetą įeina ANTRAS KOSTIUMUOTASIS.

ANTRAS KOSTIUMUOTASIS. Ką daryti, ką daryti, jie tuoj pradės klausinėti…

Įeina TREČIAS KOSTIUMUOTASIS ir nieko nelaukęs atidaro langą.

TREČIAS KOSTIUMUOTASIS (MINIAI). Lenkai nori iš mūsų atimti Vilnių!

MINIA nustoja skirstytis. Po truputį pildosi visa aikštė.

MINIA. Vilnius mūsų, mūsų!

PIRMAS KOSTIUMUOTASIS taip pat prieina prie atidaryto lango.

PIRMAS KOSTIUMUOTASIS (MINIAI). Gėjai nori parado!

MINIA. Gėjus lauk! Išvaryti tuos išsigimėlius!

ANTRAS KOSTIUMUOTASIS prieina prie PIRMO KOSTIUMUOTOJO.

ANTRAS KOSTIUMUOTASIS (tyliai ir piktai). Kvaily, gėjus reikėjo pasilikti ateičiai…

PIRMAS KOSTIUMUOTASIS. Patylėk ir pabučiuok mane!

PIRMAS ir ANTRAS KOSTIUMUOTIEJI pradeda bučiuotis. TREČIAS KOSTIUMUOTASIS greitai užtraukia užuolaidas.

TREČIAS KOSTIUMUOTASIS (eidamas link kitų dviejų, piktai). A ja? Zapomniałyście?

Komentarai / 1

  1. Juokdarys.

    Stovi minia, t.y. nediplomuotai kvaili nesusipratėliai. Per langą žiūri rutuliškai rimti filosofų veidai — mąsto ką čia dar suremontavus ir pastačius. Kažkokie mažyčiai taškeliai aikštėje Brauno judesiu juda — smulkmė, ne metafizika.
    Eina Bielskis, porina netekėjusiai universiteto damai(žydroji kojinė) apie intelektualus ir neintelektualus. Eina pro šalį buvusieji Licėjaus auklėtiniai ir deklamuoja Valatkos žodžius:”Jei jauni žmonės bijo imti paskolas, tai šį valstybė neturi ateities.” Kažkoks Varanauskas klykauja pro langą, kad studentų neliečia universiteto autonomijos klausimas(kol nebuvo konstitucinio teismo sprendimo), paskui, lygtais ir persigalvojo. Darius kažkokį saraša sudarinėja žmonių, kurie turi gerų norų, tačiau dirbti kaip ir nenori — rašytojų sąjunga. Jakimavičius laikrašti leidžia, o Navickis šaukia aš platus kaip Klonio gatvė. V.V. Lansberg pakalbėjęs su tėtčiu skyrė prizą piliečiams — Visagino Suokalbio Duonkepė. Dalužė teismų reformą daro, t.y. teisėjus keičia. Beliackas džuvesėlius mirko i arbatą.
    Ai, o apie ką aš iš viso, tiek to, einu su Čiurlioniu pakalbėsiu.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.