Iš mirusiųjų dienų

SIGITAS GEDA

2008 metai

Pakartojimas – Sokrato

– Kiek daug yra dalykų, kurių man nereikia!

Prancūzai filme apie V. Putiną

Komunistų partija buvo stipri todėl, kad jos užnugary stovėjo KGB. Jelcinui valdant, komunistų partijai buvo verčiamos visos bėdos, o KGB visi užmiršo. Tada ir išlindo Putinas, naudojęsis nusikalstamų grupuočių tinklu (mafija).

75 metus Tarybų Sąjungoje turėti privatų turtą buvo nusikaltimas. Buvo valstybinis turtas. Iš privatizacijos pralobo mafija. Valstybės turtas atiteko nusikaltėliams (panašiai ir Lietuvoje). Tokia buvo privatizacija. Jelcino demokratija virto šūdokratija.

Čečėnija buvo verslo dalis, ji privalėjo pasiduoti. Jelcinas tiesiogiai atvedė į politinę sceną Putiną, izoliuodamas Sobčiaką Peterburge. Čiubaisas, jaunas ekonomistas liberalas, prasiskverbęs į Kremlių, randa čia vietą ir Putinui. Susivieniję naujieji oligarchai ateina į valdžią – laimi prezidento rinkimus. Jelcinas negali būti juo trečią kadenciją ir 1999 m. jis priverstas ieškoti įpėdinio.

Berezovskis, tapęs valstybinės televizijos vadovu, sukuria terpę Putino iškilimui. Oligarchai pasirenka sau paklusnų (jų nuomone) Putiną, kuris galės valdyti šalį kaip jų statytinis.

Vėliau tas pats Putinas, pasinaudojęs patirtimi, sukaupta KGB, susitvarkys su oligarchais. Taip komunistai ir naujieji turčiai bus galutinai išstumti ir į pirmąjį planą išeis KGB. Buvęs J. Andropovo auklėtinis po 16 metų užima savo vietą, neatsisakęs KGB dvasios ir ideologijos.

1998 m. prasidėjo ekonominė krizė. Tauta skursta, oligarchai lobsta. Kovą su oligarchais pradeda gen. prokuroras Skuratovas, pirmiausia ištyręs Kremliaus remontą ir apkaltinęs Jelciną 60 milijonų pagrobimu… Skuratovas čia pat sukompromituojamas su Putino pagalba. Pagaliau Jelcinas atsidėkoja – 1999 m. Putinas tampa ministru pirmininku.

– Kas tas Putinas?

Prasideda sprogimai Rusijos miestuose, organizuoti Putino darbuotojų, o apkaltinami – čečėnai.

Putinas išnaudoja žmonių neapykantą „teroristams čečėnams“.

Savo įvaizdį Putinas pradeda kurti nuo „kasdienio žmogaus“ įvaizdžio kūrimo.

– Mes skandinsime juos išmatų duobėse.

40 metų buvęs KGB agentas pradeda vaidinti ištikimą tikintį stačiatikį. Jis patraukia ir krikščionišką, ir musulmonišką liaudį.

Jis už viską (lygiai kaip ir prieš viską). Pagal posakį: „Ko panorėsite.“

Jis europietiškas ir azijietiškas, amerikietiškas ir t. t. Demokratija suliejama su despotija. Vienintelis komunistas, galintis pasipriešinti, buvo likęs Ziuganovas.

– Ar tu balsuosi už Putiną? – klausia lapė varną.

Ši tyli. Lapė:

– Sakyk, taip ar ne, sakyk!

Varna sako „taip“ ir – pameta sūrį.

Ziuganovas iškrenta iš žaidimo. Putinas tampa vieninteliu kandidatu į prezidentus. Žmogus iš KGB tampa pirmuoju žmogumi, puoselėjusiu svajonę atkurti Rusijos didybę.

Ėjo 2000-ieji.

Pirmiausia „pasiėmė“ „Gazpromą“, paskui iš Peterburgo atsikvietė savo KGB kolegas. Maištingasis „Gazpromo“ oligarchas turėjo bėgti, Berezovskis pamatė besąs Putino įkaitas.

Nuskendus kariniam povandeniniam laivui Barenco jūroje, Berezovskis bando pasisakyti prieš Putiną, nesuprasdamas, kad Kremliuje gali būti tik vienas.

Toliau – gniaužiama spaudos laisvė, iš pažiūros ją leidžiant. Vieną rytą televiziją apsupa ginkluoti kareiviai…

KGB mąstymą apibūdina tik vienas žodis – kontrolė. Slaptoji tarnyba (FST) panaudoja savo galimybes. Jelcino laikai baigėsi. Policinei šaliai reikia priešų – vidaus ir išorės. Sugrąžinamas Stalino himnas ir raudona vėliava.

Putinas nori sugrąžinti požiūrį, kad Rusija yra gyvybiškai svarbi visam pasauliui. Sukuriamas jaunimo judėjimas „Naši“ (2007 m. jų jau 100 tūkstančių), finansuojamas „Gazpromo“ lėšomis.

Po 2001 m. terorizmo išpuolių Putinas solidarizuojasi su JAV ir įvykius Čečėnijoje prilygina rusų genocidui.

Toliau pasirašoma dešimtys sutarčių dėl naftos ir dujų…

– Kai pažvelgiau į Putino mėlynas akis, pajutau gero vyruko sielą.

Busho kvailumas…

Vakarai praradę budrumą.

Energetika Rusijos politinių žaidimų centre. Rusija nutiesia du galingus naftotiekius iš Kaspijos.

Dabar bus eilė paaukoti oligarchą Chodorkovskį. Rusijos ir JAV medaus mėnuo baigėsi. Chodorkovskis 8 metams sėda į kalėjimą. „Jukos“ susivienijimo nebėr!

Valstybinė galia yra valdžios vertikalė. Kaip Putinas pasakė, taip ir bus (bizantiškas valdymo stilius).

Rusija tampa vieninga korporacija, verslu. Švariausia oligarchinė imperija per visą istoriją. Mes darome, ką norime. Valdininkai yra vieno klano nariai. Jie nėra atskaitingi.

Tiek žadėjęs Rusijai, pasiėmė tik sau. Rinkimai: rezultatai žinomi iš anksto, dar nepaskelbus rinkimų. Vienpartinė sistema.

Toliau jis nusitaiko į buvusias respublikas. Jo projektas – vieninga ekonominė erdvė – išimtinai antivakarietiškas. Pačiame rinkimų įkarštyje apnuodijamas Juščenka, bet tai nesustabdo Ukrainos. Tai nesėkmingiausia Putino akcija.

Ukrainoje Putinas bando savo pralaimėjimus paversti pergale. Jis yra didžiausias pasaulyje dujų karalius. Jis pasirašo sutartis dėl dujų su Vokietija, Turkija, Italija. „Gazpromas“ apraizgo net Japoniją ir Lotynų Ameriką.

Tai yra būsimo verslo šventykla. Visi šalių vadovai kreipiasi į jį:

– Mano mielas drauge…

Visiems reikia dujų ir naftos.

Prancūzų žurnalistui, paklaususiam apie Čečėniją, jis pasiūlo atvykti į Maskvą, kur bus apipjaustytas, kad niekas nebeaugtų…

Karas Čečėnijoje truko 10 metų, kol viena gyventojų dalis čia ėmė skersti kitą. Demokratija išnaikinta visais pavidalais. Vidaus priešas nutildomas, bet lieka išorės priešas. Pirmoji čia vėl prabyla Amerika (Europa apraizgyta). Jie nutaria steigti karines bazes Europoje. Putinas atsilygina tuo pačiu.

JAV karinis potencialas 25 kartus didesnis nei Rusijos.

Amerika ir Rusija – dvi šalys, saugančios save branduoliniais ginklais. Putinas ima prekiauti jais, kad susilpnintų Ameriką apginkluodamas jos kaimynes.

Amerikiečiai po kelerių metų bus išstumti iš Irano. Paniekinti ir pažeminti.

Kas vakarą televizijoje praneša tik geras žinias…

Jauniems verslininkams patinka viskas, kas buvo – neįdomu. Vartotojiškumas – jų dievas. Niekur nėra tiek milijonierių, kiek Maskvoje. Maskvos centre sukurta iliuzija, kad Rusija auga ir klesti – 50 km spinduliu. Kitur – skurdas. Peterburge – 20 km spinduliu.

Sovietinio režimo priešininkai dabar Putino taikinių centre.

Apie tokį totalitarizmo pasikartojimą niekas nepagalvojo.

2006 m. Putinas tampa Prancūzijos garbės ordino kavalieriumi.

A. Politkovskaja buvo 22 žurnalistė, nužudyta į valdžią atėjus Putinui. Ji ruošėsi išleisti knygą apie Kadyrovo (naujojo prezidento) vykdomus kankinimus Čečėnijoje.

A. Litvinenka nunuodytas radioaktyviomis dujomis. Į sunaikinimo sąrašus įtraukti keli šimtai.

Putinas manipuliuoja keliom ar keliolika grupių, kad sėkmingai kautųsi dėl išlikimo. Jis diriguoja šunų lojimui. Jis yra pakankamai talentingas. KGB protas atrodo paprastas, bet yra labai suktas.

Ką nors prognozuoti Rusijoje – beviltiška. Rusijoje įmanoma viskas. Buvusi KGB stipri nei bet kada anksčiau. Jo sekėjai tęs valstybės privatizaciją.

Tai, kas turi rūpėti visiems.

Rugpjūčio 16, šeštadienis

Po Žolinės

Vakar P. ilgame pokalby:

– Jaunas jeigu būčiau pamatęs, kas yra padaryta senovės egiptiečių, niekad nebūčiau daręs jokio meno.

– Ar tave taip pagavo?

– Taip, aukščiausios sienos, piešinys prie piešinio, viskas aukščiausios prabos ir – jokio autoriaus… Tik Renesansas iškėlė asmenybę.

P. S. Ar mes visi, andai „snarglioti vaikiai“, būtume ėmęsi kūrybos, jeigu būtume žinoję tai, kas jau sukurta?

Labai sunku pasakyti. Man iš viso dar keista, kad jo amžiaus žmogų ištinka tokie apžavai, stebuklo išvydimas. Kaži kas čia, tiesa, sutampa ir su senatvėje ištinkančiu skepsiu, nusivylimu. Maždaug:

– Š…ą aš čia padariau!

Pinigai daug gali

Atokvėpiui: į dailininkų namus Dzintariuose (netoli Rygos) andai atvažiuodavo menininkai iš daugelio šalių. Bent jau iš tų, kur „buvo SSRS“.

Vienas armėnas – tikras Buda. Rankytės ant apvalaus pilvo, petukai – su perpetėm. Patarnautojos valgykloje – didžiuma latvės. Viena mėlynų didelių akių, bet tikra rūstuolė, vardu Aja. Net nebandyk!

Armėnas jau į antrą dieną – labai maloniu balsu sukryžiavęs rankeles, žiūri, žiūri…

– Aja! Aječka!..

Kaip neatsiliepsi?

– Aječka, kodėl nėra skrudintos duonytės?

Aja:

– Nėra – tai nėra, asortimentas toks. Bulvių yra.

– Aječka, bet man reikia prie alaus, paskrudink.

– Iš kur aš tau imsiu. Nėra duonos!

– O tu nueik į parduotuvę, nupirk, pakepink… – ir traukia didelį pinigą.

Kaip atlaikysi!

Ir duonos atsirado. Paskui jau Aječka jaukesnė pasidarė.

Po kelių dienų valgį jam į kambarį ėmė tempt. Ir vakare…

O sakėt – rūstuolė, nesukalbama! Kalbėt nemokat.

– Aječka, – reikia sakyt. Ir…

Paupy po lietaus

Tokia tvarka ir tiek bjaurasties! Nejučia imi galvoti, kad Dievui čia vietos nėra. Ir niekad nebuvo. Gamtoje kartais pamatai grožio – dangus, debesys, vanduo, saulėlydžiai… Bet jis tik susidaro. Atsitiesęs žmogus ėmė garbinti Dievą – Saulę. Ir buvo teisus.

Tenka kalbėti (ir verta) apie dieviškumą, dieviškąsias savybes, o ne apie Visagalį. Jam pavidalus suteikė žmogus, turintis tą pačią prigimtį kaip ir gamta. Ydingą, netobulą, bjaurią.

Orumas prieš orumą

Per tokią pat kaitrą sykį senojoje Jeruzalėje norėjau nusipirkti suvenyrinę „skrynelę“.

– Kiek? – klausiu arabą.

– 30 šekelių.

– O dvi po 20?

– Ne.

– Tada tris po 30?

Arabas baisingai perpyko, matyt, čia jam buvo kaži kas neįprasta. Norėjo nuleisti, bet aš jau nenorėjau nė tos vienos…

Dar apie Egipto sen. meną

Tiesa, tai nebuvo joks menas, jokia skulptūra, piešiniai etc. Tai buvo dievams ir amžinybei. Žmonių darbai. Šimtų tūkstančių nežinomų paišytojų, tašytojų.

Paklausiau (…), ar ten įžiūrėjęs ką nors antgamtiška, t. y. nežmoniška? Ne, poveikis begalinis, visumos įtaiga… Sakau, gal čia veikia ir visas kontekstas – Nilas, dangus, smėlis…

– Ir tai, kas mumyse iš vaikystės. Visos nerealizuotos svajonės, slaptieji vaizdiniai, sapnai, iliuzijos… Tai, ko norėjome.

Yra daiktų, reiškinių, kurie užima žadą, amą ir t. t. Pavyzdžiui, audros, liūtys, žaibai. Kaip ir girių, upių, laukų tyla.

Vis dėlto senovės Egipto esama visur!

Arthuras Schopenhaueris

Net medžiai negali dailiai augti, nejudinami vėjo!

Dar apie Dievą

Žmogus sukūrė žemėje grožio perteklių. Dėl to Dievui, beformiam, vietos liko „mažiau“. Vėl turime teisę mąstyti jį kaip tašką. Vieną tamsų ar šviesų taškelį.

Mąstyti reikia ne pavidalais. Jie yra tariami. Apgaulūs. Juoba gražūs pavidalai. Jie tik pasigėrėti.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.