Variantai

ARTŪRAS VALIONIS

Žiemos šiluma:
šešios tirpstančios snaigės
ant tavo krūties.
 

gyvoji archeologija

– ką galima spręsti

iš moters plauko storio?


– ką tik nori


rytais
esu laiškas:

užklijuoji lūpom akių vokus,
žvilgsniu užantspauduoji

ir išsiunti

apsukęs kaskart tą patį ratą

grįžtu –

įtariu, kad tyčia
nenurodai adresato

Urtės Bimbaitės piešinys


Tiuningas

Nerašėm projektų.
Niekas mūsų neparėmė.
Darbininkų nesamdėm.
Pašalinių neprašėm
pagalbos. Neprivalom
teikti ataskaitų. (Tik dėl
bendros tvarkos savo
valia informuojam):
Susirankiojom akmenis,
nes buvom pametę.
Patys grindėm gatves
ir suderinom jūsų batelių
kaukšėjimui


tu:

prie mano venų
prijungta lašelinė:
rūpinuosi, kad laiku
paleistų gliukozę

kartais,
kaip turbūt daugelis,
noriu nusiplėšti,
bet tik žodžiais

tačiau iš tiesų
vis pasitikrinu, net ir miegodamas:

gyvenu, kol kapsì.


eiliniam tūkstantmečiui baigiantis,
abiejų tautų respublikos sostinėje

ji dainavo
dainavo apie nuostabią dieną

džiaugsmą
dėl kartu praleistos dienos

sustingę
visi klausėsi, nors jiems nepriklausė

pažeisdami
mano teises

neteisėtai siuntėsi tą dainą
į save

siurbė
rupų dainos švitrą

negalėjo susilaikyt
girdėdami

kaip
paskutinį mudviejų vakarą

ji man dainavo
velvetinę dainą

apie nuostabią
kartu praleistą dieną *


*
ir aš
jiems
atleidau

.

Aritmika [¾ & ½ + ½]

trys ketvirčiai ir dvi pusės:
aš mačiau kaip žudėsi musės *

___________________

* trys ketvirčiai ir dvi pusės:
kiek bus vieną išdalint iš dviejų?
tai tik fizika vėjo gūsis

tyliai grūmėsi lovos
kol gulėjom ant jų

trys ketvirčiai ir dvi pusės:
čia mes? tokie uždusę?

trys ketvirčiai ir dvi pusės:
jau nebemiegam. greit atsibusim


kai
žmonės
myli
si
jų kūnai
al
suoja

.

perkaitęs turbūt
kvailas drugys suknutę
gėle palaikė

meilės daina

ieškojau tavęs:
neradau

bet paieška
buvo sėkminga


(da capo al fine)

.

Stiklinis Žvėrynas

– prisimeni, kaip buvom apgaubti mes šito, kaip jis ten? Nu… rūko
– prisimenu… žinai, kad tai, kas nebegrįš, į atmintį nurūko?

Žvelgiau į savo
atvaizdą stikle.

Stovėjai saugiu atstumu
už manęs,
šiek tiek kairiau.

Atsimušei toj pačioje
vitrinoj.

Kol mūs atspindžiai
laikės už rankų

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, jei norite komentuoti.